Sikker jobbanalyse – SJA

Verktøy for sikker jobbanalyse

6053132-smallSikker jobbanalyse (SJA) er en systematisk kartlegging av risikofaktorer ved en spesifikk arbeidsoperasjon. Dette er en del av internkontrollen og er svært viktig i arbeidet med å unngå skader og uhell. I Landax finner du en modul som gjør det enkelt å legge inn SJA. Denne modulen er også tilgjengelig i Landax App.

En SJA kan knyttes til et prosjekt, i tillegg til at man kan opprette SJA i andre moduler som feks oppgaver og lokasjoner. På en SJA kan man knytte til deltakere som medarbeidere, kontaktpersoner eller andre som har vært delaktig i analysen.

Andre produkter