Landax AS har motiverte medarbeidere med et bredt spekter av erfaring og kunnskap. Vi har også knyttet til oss flere eksperter innen kvalitetsledelse, sertifisering og internkontroll.

Les mer om oss
  • Pipeliner
  • Ditech AS
  • TrioVing
  • Polygon

Siste nytt fra bloggen

Bloggen er et møtested for brukere, leverandører og utviklere av Landax. Her skriver vi om smarte funksjoner i systemet, og nye oppdateringer som medfører endret eller utvidet funksjonalitet for deg som bruker.

.