Close-up of a beautiful female executive with headset in a bright officeSupport

Vi i Landax setter pris på å ha en personlig dialog med våre kunder. Vår erfaring er at det har ført til gode resultater for kundene, vårt selskap og våre produkter.

Alle lisensinnehavere har fri telefonsupport. Ring 62 53 36 80.

Landax har også etablert en kundeportal. På kundeportalen kan du legge inn supportsaker og forbedringsforslag. Kundeportalen er tilgjengelig for enkelte kontaktpersoner hos våre kunder.

På hjelpesidene til Landax-systemet (help.landax.no) vil du finne informasjon, hjelp og tips til å bruke Landax-systemet på best mulig måte.

Hovedkontor

Telefon: 62 53 36 80
Spørsmål om faktura: 920 23 616

Parkgata 16B, 2301 Hamar

 

Sosiale nettverk