Support

Vi i Landax setter pris på å ha en personlig dialog med våre kunder. Vår erfaring er at det har ført til gode resultater for kundene, vårt selskap og våre produkter.

Landax har etablert en kundeportal for support og dialog om løsningen. På kundeportalen kan du legge inn ordre om konfigurasjon og utvikling, supportsaker, saker om avtaler og forbedringsforslag. Kundeportalen er tilgjengelig for kontaktpersoner hos våre kunder.

På hjelpesidene til Landax-systemet (help.landax.no) vil du finne informasjon, hjelp og tips til å bruke Landax-systemet på best mulig måte.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar