Produkt:

Trygg mat
Inspirert av våre kunder, og i tett samarbeid med erfarne fagkonsulenter, har Landax utviklet en systemløsning spesielt tilpasset næringsmiddel-virksomheter.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

System for mattrygghet

Å få på plass en strukturert rutine i arbeidet med mattrygghet, næringsmiddeltrygghet og internkontroll er ikke alltid like intuitivt.

I samarbeid med ledende aktører i norsk næringsmiddelindustri, har vi i Landax derfor utviklet et system med nyttige moduler og funksjoner som hjelper både små og store virksomheter med denne oppgaven.

Vil du lese mer om hva kvalitetsledelse betyr? Les artikkelen på vår blogg her

HACCP – fagområde og modul

I Landax finnes en egen HACCP-modul. HACCP er en forkortelse av «Hazard Analysis (and) Critical Control Point». Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk for fareanalyse og risikovurdering innen næringsmiddelindustrien. Metodikken er til for å kartlegge kjemiske, biologiske og fysiske farer som oppstår i ulike deler av produksjonen og ideelt sett skåne forbrukeren for disse.

Å forbedre mattryggheten starter gjerne med å lage en HACCP-studie. I modulen er første steg derfor å opprette en HACCP-gruppe, der man samler kompetente medarbeidere som skal være med å identifiserer alle farer og definerer kritiske styringspunkter. I modulen registrerer man også avvik og forbedrende tiltak og evaluerer mattryggheten ved hjelp av nødvendig dokumentasjon og loggføring. 

I HACCP-modulen holder du enkelt oversikt over alle gruppene, samtidig som du fører et produktregister. Her kan du tegne et flytkart som viser de ulike trinnene i produksjonsprosessen og hvordan disse henger sammen. Sammen med et register for grunnforutsetninger har du dermed et godt utgangspunkt for å gjøre fareanalyser. Ved å samle alle farer i et risikodiagram får du også et sterkt, visuelt inntrykk av risikoen tilknyttet en vare eller et produkt. 

Komplett risikoanalyse i ett system

Landax’ HACCP-modul kan kombineres med matkvalitetsstandarden ISO 22000, hvor utførelse av HACCP er et avgjørende krav. Her kan også Landax’ samsvarsmodul være nyttig, da du kan kontrollere om virksomhetens drift samsvarer med hva de ulike standardene ber om punkt for punkt. 

I tillegg har Landax utviklet flere moduler for beregning av risiko. Med den innholdsrike risikomodulen finner du verktøy som kan hjelpe bedriften redusere potensielle trusler mot blant annet personer, materiell, miljø og leveringsevne. 

Med modulen for «Sikker jobbanalyse (SJA)» kan du kartlegge risikofaktorer ved utvalgte arbeidsoperasjoner.

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Prøv Landax gratis

Vil du vite mer om matsikkerhet eller ISO-standarder? Ring oss gjerne på telefon 62 53 36 80
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.