Produkt:

ISO 9001 kvalitetssystem
Øk kvaliteten på din bedrifts produkter eller tjenester og få flere fornøyde kunder med ISO 9001 standard for kvalitet. Prøv Landax sin demo for å komme i gang her.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

ISO 9001 standard

Sertifikat for kvalitetsledelse

ISO 9001 er den internasjonale standarden for kvalitetsledelse. Med ISO 9001 kan du bedre kvaliteten i alle ledd i din bedrift. 

På bedriftsnivå handler ISO 9001 om hvordan produkt eller tjeneste tilfredsstiller kundens krav. Og hvordan kan man sikre at kunden blir fornøyd? Gjennom kvalitetsledelse!

Ledelsesverktøyet Landax er et verktøy for å drive med aktiv kvalitets- og miljøledelse.

Med Landax har du alle muligheter til å implementere et velfungerende ledelsesverktøy i din bedrift, om du skal sertifiseres etter én eller flere standarder, eller om du bare trenger et verktøy for å få styring på virksomheten.

Vil du lese mer om hva kvalitetsledelse betyr? Les artikkelen på vår blogg her.

Hva er ISO 9001? 

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Den er basert på syv prinsipper for god kvalitetsledelse. Forankrer du disse syv prinsippene i både ledelse og intern kultur vil mulighetene for forbedring, utvikling og verdiskapning øke betraktelig. De syv prinsippene tydeliggjør også koblingen mellom system og menneske. 

 

 1. Kundefokus
 2. Lederskap
 3. Menneskers engasjement
 4. Prosesstankegang
 5. Forbedring
 6. Bevisbasert beslutningstaking 
 7. Relasjonsledelse 

 

Dette er syv relativt enkle prinsipper, men det kan likevel være vanskelig å skulle navigere etter dem i praksis.

Med Landax får du systemstøtte for å drive kvalitetsledelse.

 

Fordeler med ISO 9001 

 • Mer fornøyde kunder 
 • Redusere problemer rundt produksjon
 • Større kontroll 
 • Økt tilfredshet blant ansatte 
 • Lavere kostnader 
 • Kontinuerlig forbedring 
 • Helhetlig forbedring i bedriften 

 

Hvem passer det for? 

Bedrifter som har behov for å oppgradere sitt kvalitetssystem vil kunne dra stor nytte av å jobbe med ISO 9001.Standarden kan brukes uavhengig av størrelsen på bedriften, hvilke produkter eller varer dere levere og hvilken bransje eller sektor bedriften tilhører. 

 

Ledelse og prosesser

Metoden for kvalitetsledelse har utviklet seg mye i løpet av de siste årene. Det legger du spesielt merke til om du studerer de forskjellige versjonene av ISO 9001 standarden. 

Fokuset har gradvis gått fra kvalitet på sluttproduktet til kvalitet på alle delprosessene. Hensikten er selvfølgelig kvalitet på produkt og tjenester, men dette oppnås gjennom kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene. Dermed handler kvalitetsledelse mye om overvåking av prosesser.

 

Vi hjelper deg på veien til ISO-sertifisering for din bedrift

 

Ta kontakt med våre konsulenter

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

Vi er tilgjengelige på e-post og telefon året rundt, dersom du skulle ha spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring eller internkontrollarbeid.

 

Prøv Landax gratis

Ta kvalitetsledelsen i din bedrift til et nytt nivå.

I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.