Produkt:

ISO 9001
Internasjonal standard for kvalitetsledelse.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

ISO 9001 - Standard for kvalitetsledelse

Sertifikat for kvalitetsledelse

På bedriftsnivå handler ISO 9001 om hvordan produkt eller tjeneste tilfredsstiller kundens krav. Og hvordan kan man sikre at kunden blir fornøyd? Gjennom kvalitetsledelse!

Ledelsesverktøyet Landax er et verktøy for å drive med aktiv kvalitets- og miljøledelse. Med Landax har du alle muligheter for å implementere et velfungerende ledelsesverktøy i din bedrift, om du skal sertifiseres etter én eller flere standarder, eller om du bare trenger et verktøy for å få styring på virksomheten.

Vil du lese mer om hva kvalitetsledelse betyr? Les artikkelen på vår blogg her

For alle typer virksomheter

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Den er basert på syv prinsipper for god kvalitetsledelse. Forankrer du disse syv prinsippene i både ledelse og intern kultur vil mulighetene for forbedring, utvikling og verdiskapning øke betraktelig. De syv prinsippene tydeliggjør også koblingen mellom system og menneske. 

  1. Kundefokus
  2. Lederskap
  3. Menneskers engasjement
  4. Prosesstankegang
  5. Forbedring
  6. Bevisbasert beslutningstaking 
  7. Relasjonsledelse 

Dette er syv relativt enkle prinsipper, men det kan likevel være vanskelig å skulle navigere etter dem i praksis.
Med Landax får du systemstøtte for å drive kvalitetsledelse. 

 

Ledelse og prosesser

Ta kontakt med våre konsulenter

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

Vi er tilgjengelige på e-post og telefon året rundt, dersom du skulle ha spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring eller internkontrollarbeid.

Ta kvalitetsledelsen i din bedrift til et nytt nivå.
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.