Produkt:

FDV
Landax tilbyr et omfattende og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy som dekker både utstyrs-historikk, utlån og planlegging av vedlikehold.
Inkluderte moduler
Inkluderte moduler

FDV system

Kontrollér forvaltning, drift og vedlikehold med Landax

Med Landax holder du enkelt oversikt over alt som har å gjøre med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i din bedrift.

FDV i Landax er spesielt nyttig for bedrifter med vedlikeholdsavdelinger og for arbeidere innen produksjonsbransjer, i tillegg til alle virksomheter som driver med bilhold, IT eller eiendomsforvaltning.

 

Hold orden på bedriftens utstyr

FDV- og utstyrsmodulen kan benyttes til å holde kontroll på alt av bedriftens driftsutstyr. Noen eksempler er kjøretøy, datautstyr, produksjonsutstyr, bygninger, ventilasjonsanlegg og måle- og kalibreringsutstyr. Via modulen kan du blant annet kontrollere lagerstatus, lokasjon, frister for service og ansvarlige personer. FDV- og utstyrsmodulen sørger også for ryddighet og orden når det gjelder utlån av utstyr. Med denne modulen holder dere utlånsdato, navn på låntaker og avtalt innleveringsdato samlet på ett sted.

 

Registrer arbeidsordre og avvik

Med FDV-modulen kan du registrere arbeidsordre og gi medarbeidere ansvar for hvert enkelt utstyr. Dette forenkler også prosessen med registrering og oppfølging av planlagt vedlikehold og ettersyn. Ved behov for jevnlig oppfølging, som ved service eller kalibrering, kan du legge inn repeterende oppgaver tilknyttet hver gjenstand. Du kan også legge inn aktuelle garanti- og utrangeringsavtaler, serviceavtaler og utstyrsrapporter, slik at du alltid har disse lett tilgjengelig. Det samme gjelder økonomiske opplysninger og bilag. 

Utstyrsmodulen er integrert med resten av Landax-systemet. Andre nyttige og relaterte moduler er for eksempel inspeksjonsmodulen, risikomodulen og dokumentbiblioteket. Med avviksmodulen kan du også loggføre avvik på utstyr, slik at du får en livstidsjournal på utstyrskortet.

 

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Prøv Landax gratis

Lurer du på om FDV og utstyrskontroll er noe for deg og din bedrift?
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.