Produkt:

Beredskap
Et system for varsling og dokumentasjon av alvorlige hendelser og avvik. Pakken dekker flere områder som personsikkerhet, informasjonssikkerhet, produktsikkerhet med flere.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

Løsning for beredskap

Systemløsning for beredskap – Når sikkerhet er viktig

Beredskapspakken fra Landax gir bedriften systemstøtte for kriseøvelser og hendelser. Sett opp forhåndsdefinerte varslinger og oppgaver til nøkkelroller.

Hvert sekund teller i en beredskapssituasjon, og når en krise inntreffer må nøkkelpersoner varsles så raskt som mulig. Landax har løsningen for varsling, kriselogg og live overvåkning av en pågående situasjon.

Beredskapspakken dekker alle typer hendelser, som personskade, brann, gasslekkasje, driftsstans, naturkatastrofe og uønsket adferd. Funksjonene i beredskapspakken er også egnet for å håndtere hendelser innenfor informasjonssikkerhet og brudd på GDPR.

Med beredskapspakken fra Landax står bedriften bedre rustet til å takle situasjoner som kan oppstå, og har systemstøtten på plass når sekundene teller.

Har din bedrift behov for en system for varsling og beredskap? Få tilgang til en demo her.

Hvem trenger systemstøtte for beredskap?

Alle bedrifter bør utarbeide en beredskapsplan for hvordan ulike krisesituasjoner skal håndteres. Systemstøtte for beredskap og kriseøvelser gir ledelse og ansatte en viss trygghet i å vite at man har et system for varsling og dokumentasjon av alvorlige hendelser og avvik.

Uavhengig av om det gjelder brann, smittetilfeller, produksjonsstans eller utslipp er det essensielt å kunne holde hodet kaldt i en kritisk situasjon. Med Landax har du en trygghet i at systemet støtter deg når situasjonen blir uoversiktlig.

Dette får du i beredskapspakken fra Landax

 • Avviksbehandling brukes for å dokumentere avvik under en hendelse eller øvelse, slik at det ikke skjer igjen.
 • Kriselogg og dokumentasjon håndteres i biblioteket for dokumenter slik at alle til enhver tid har tilgang på siste versjon.
 • Oppgaver kan defineres på forhånd slik at alle vet hva de skal gjøre i en krisesituasjon.
 • Hva gjør du om en kritisk situasjon oppstår? Hvem blir varslet og hvordan? I beredskapsmodulen kan dette forhåndsdefineres ut ifra ulike hendelser.
 • Modulen for operasjon brukes for å rapportere og dokumentere før, under og etter hendelsen.
 • Lokasjoner bidrar til å holde oversikt over bedriftens fysiske avdelinger.
 • Avdelinger er et verktøy som brukes til å strukturere og organisere ulike avdelinger i virksomheten.
 • Modulen for medarbeidere gir full oversikt over alle ansattes kontaktinformasjon og lokasjon samt mulighet for å tildele oppgaver.
 • Dashboard er et skreddersydd oversiktsbilde som gir deg enkel oversikt over ønsket data.
 • Modulen for oppslagstavle brukes for å dele intern informasjon, og kan brukes til å dele informasjon om kommende kriseøvelser og lignende.
 • Med modulen rapporter kan det hentes ut ønsket statistikk og rapporter etter en øvelse eller krisehendelse. Du kan hente ut målinger i sanntid, eller bruke det til å evaluere en situasjon.

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Forhåndsdefinert varsling

I varslingsmodulen kan du forhåndsdefinere ulike mottakergrupper med forhåndsdefinerte
meldinger, ut ifra hvilket hendelses scenario som oppstår. Dette gjør at du på få sekunder
kan varsle og igangsette tiltak. Alle som er registrert i Landax kan motta varsling, både
interne ansatte og eksterne personer som leverandører og kunder. De som ikke har
innloggingsmulighet i Landax kan motta både SMS og e-post med en lenke man kan bruke
for å besvare alarmen. Man kan også sende ut varsling til alle brukere av Landax App.
Alle varslinger blir loggført med avsender, mottaker, tidspunkt og innhold.

 

Varsling fra app

Beredskap fra Landax fungerer også i appen, og har alle funksjoner som trengs for å
aktivere og deaktivere alarm, sende varsling, rapportere og overvåke. Dette gjør at
førstemann på et ulykkessted kan varsle de rette nøkkelpersonene på få sekunder, som
igjen følger satte rutiner.

 

Operasjonslogger for kriseøvelser og hendelser

I enhver beredskapssituasjon er det viktig å ha oversikt over hva som er skjedd og i hvilken
rekkefølge hendelsene finner sted. Med modulen for operasjonslogger kan man rapportere
og dokumentere informasjonen rundt hendelsen. Dokumentasjonen håndteres fra Landax’
dokumentbibliotek, slik at du hele tiden har siste versjon tilgjengelig både i app og på nett.

 

Lurer du på om Landax kan passe for deg?

Ta kontakt med oss for en prat rundt din virksomhets behov, eller prøv Landax helt gratis her.