Legge til e-poster​

Hvordan legge til e-poster

Dra og slippe filer inn i Landax er en ofte brukt funksjon. Det kan gjøres både i dokumentmodulen eller på dokument-fanen på for eksempel kundekortet, leverandørkortet og avviksskjemaet. Filer fra disk er ikke noe problem, men ofte har man også behov for å legge inn e-poster eller e-postvedlegg fra Outlook.

Men det er i utgangspunktet umulig å dra en e-post og slippe den direkte i inn i en web-applikasjon som Landax. Dermed må man mellomlagre e-posten som en fil på en disk. For å unngå denne mellomlagringen så anbefaler vi å bruke løsningen Outlook2Web. Dette er et Outlook-tillegg som er svært enkel å installere og bruke. Med den så kan man enkelt markere e-posten og dra den direkte inn i Landax.

Les mer om Outlook2Web her: outlook2web.com

Du kan se en film om Outlook2Web her: Outlook2Web-video