Timer
Timeglass med blått støv plassert ved siden av en kalender

Timeregistrering med Landax

Timeregistrering er en essensiell del av mange bedrifters hverdag, og benyttes blant annet for å dokumentere antall timer som er brukt på forskjellige prosjekter, oppgaver, konsulentvirksomhet osv. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

Rask og enkel oversikt

Landax tilbyr en modul for timeregistrering som kan benyttes for å registrere og få oversikt over både fakturerbare og interne arbeidstimer. Timeregistreringen kan også legges til grunn for fakturering av kunder eller for å få en oversikt over fravær. Modulen kan knyttes til kunde, prosjekt, oppgave, ansvarlig, avdeling, ordre med mer.


Styringssystem for timer og timeregistrering


Styringssystem for timeføring og timeregistrering

Sikrer god dokumentasjon

Ved å opprette en timeliste når en ordre er lagt inn, og deretter fortløpende registrere innarbeidede timer, vil man aldri miste kontrollen. Dette sikrer god dokumentasjon overfor kunden og alltid oppdatert statistikk i bedriften. 

Timemodulen til Landax er også svært fleksibel i forhold til uttak av rapporter og statistikk. Du kan hente ut rapporter basert på alt fra tidsintervall, kunde og avdeling, til oppgave, type og ansvarlig.

Registrer timer fra mobilen

Landax APP har god støtte for håndtering av timer og ferie, avvik og forbedringer, prosjekter, oppgaveregistrering, sjekklister, dokumentbibliotek, og SJA.

I appen får du en oversikt over alle elementer som er tilknyttet timeregistrering; inkludert pauser, aktivitet, ferie, prosjekt og oppgaver.


Styringssystem for avvik og avvikshåndtering i App

Prosjekt og oppgaver kan knyttes direkte til timeregistreringen. Du kan velge mellom å skrive inn en kort beskrivelse av timene, eller å koble dem direkte til et prosjekt. Velger du å koble timene til et prosjekt, så vil oppgavene som hører til prosjektet bli tilgjengelig. Du kan deretter velge den oppgaven som er mest relevant for timeføringen.

Landax APP har også støtte for oversikt og registrering av ferie.

Ved registrering av ferie trykker du på ferieknappen nederst på siden. Her kan du se antall feriedager til gode, og om søkt ferie er godkjent. Ved å trykke på plusstegnet kan du registrere en ny feriesøknad.