Modul:

Sikker jobbanalyse

Ved risikovurdering av enkelte arbeidsoppgaver eller aktiviteter kan en sikker jobb analyse (SJA) være nyttig. 

Les mer om SJA og test Landax sitt system for sikker jobb analyse her.

blank

Hva er en sikker jobb analyse?

En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk analyse av mulige risikoelementer knyttet til bestemte arbeidsoppgaver eller aktiviteter, og bør utføres på alle arbeidsoperasjoner som har en risiko tilknyttet seg. Dette gjelder både rutineoppgaver og forefallende oppgaver.

Under gjennomgang av en sikker jobbanalyse gjennomgår man en arbeidsoppgave eller aktivitet på en systematisk måte, hvor man deler inn oppgaven i mindre oppgaver, for så å gå gjennom disse og gjøre en vurdering av risikoen tilknyttet disse. Ut fra en sikker jobb analyse kan man så innføre tiltak for å redusere risiko knyttet til oppgaven.

 

Hvem har behov for SJA? 

SJA benyttes i mange ulike bransjer, og enhver bedrift som utfører arbeid med mulige risikoelementer tilknyttet arbeidsoppgaver og aktiviteter kan dra nytte av en sikker jobb analyse. SJA er spesielt utbredt i oljeindustrien, elektro-, bygg- og anleggsbransjen. 


I ulike bransjer vil fremgangsmåten til analysen gjerne være den samme, men omfanget av analysen kan variere fra bransje til bransje. 

 

Målet med SJA 

Målet med SJA er å sikre at arbeidsprosessene eller aktivitetene er så sikre og trygge som mulig før arbeidet iverksettes. Dette gjøres blant annet ved å vurdere faren i forkant og iverksette eventuelle tiltak for å minimere risiko. 

 

6 Trinn

Man kan dele opp prosessen i en sikker jobb analyse i seks deler: 

 1. Vurder behov for sikker jobb analyse 
 2. Planlegg analysen 
 3. Gjennomfør analyse 
 4. Iverksett nødvendige tiltak 
 5. Utføre arbeidet 
 6. Vurder og dokumenter prosessen for å lære til neste SJA 

 

Fordeler med SJA-system  

Ved en sikker jobbanalyse er det svært viktig med kontroll og dokumentasjon av resultatene for å øke bevissthet om farer og hva personene som er involvert kan gjøre. Med et system for SJA får du god kontroll på all informasjon som er relevant til analysen og samler dokumentasjonen på ett sted. 


Noen av fordelene med Landax sin SJA-modul er som følger: 

 • Bevisstgjøring av farer ved arbeidsoperasjoner 
 • Dokumentasjon av samsvar i henhold til lovpålagte krav og rutiner 
 • Administrasjon av erfaringsoppsamlinger og analyser  

Forebygge skader og avvik

Landax sin modul for sikker jobbanalyse er et nyttig verktøy for å forebygge avvik, skader og uhell i alt risikofylt arbeid. Ved å benytte Landax kan du også knytte analysene dine direkte til prosjekter, samt koble dem på oppgaver, lokasjoner med mer.

En årvåken sikkerhetskultur

På hver analyse har du også mulighet til å registrere personer som medarbeidere, kontaktpersoner eller andre som har vært delaktige i analysen.

Erfaringsoppsamlingen fra dine sikkerhetsanalyser i Landax bidrar til en årvåken sikkerhetskultur, å oppfylle dokumentasjonskrav og til å senke ulykkesstatistikken på arbeidsplassen.

Når skal SJA gjennomføres? 

En sikker jobb analyse skal gjennomføres i situasjoner hvor det oppstår forhold som ikke er medregnet i andre planer eller prosedyrer. 

 

Eksempler på når en sikker jobb analyse bør gjennomføres er som følger: 

 • Om det har oppstått uønskede hendelser i forbindelse med samme type arbeid fra tidligere 
 • Om det er første gang personen skal gjennomføre denne type arbeidsoppgave eller aktivitet 
 • Når det er bruk av utstyr som ikke er inkludert i nåværende rutiner og instrukser 
 • Ved samarbeid mellom ulike enheter eller faggrupper 
 • Om arbeidsoppgaven eller aktiviteten som skal gjennomføres avviker fra etablerte rutiner eller prosedyrer

 

Hvorfor velge Landax til sikker jobb analyse? 

Med Landax sin modul for SJA får du en rekke fordeler systemet vil hjelpe deg å sikre kontroll, effektivitet og sikkerhet. Vi utvikler vår programvare i samarbeid med næringslivet. I tillegg gir vi også rådgivning og coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll.