Modul:

Sikker jobbanalyse

En sikker jobbanalyse (SJA) er en systematisk analyse av mulige risikoelementer knyttet til bestemte arbeidsoppgaver eller aktiviteter, og bør utføres på alle arbeidsoperasjoner som har en risiko tilknyttet seg. 

blank

System for sikker jobbanalyse

En sikker jobbanalyse (SJA) er en systematisk analyse av mulige risikoelementer knyttet til bestemte arbeidsoppgaver eller aktiviteter, og bør utføres på alle arbeidsoperasjoner som har en risiko tilknyttet seg. Dette gjelder både rutineoppgaver og forefallende oppgaver.

Forebygge skader og avvik

Landax sin modul for sikker jobbanalyse er et nyttig verktøy for å forebygge avvik, skader og uhell i alt risikofylt arbeid. Ved å benytte Landax kan du også knytte analysene dine direkte til prosjekter, samt koble dem på oppgaver, lokasjoner med mer.

En årvåken sikkerhetskultur

På hver analyse har du også mulighet til å registrere deltakere som medarbeidere, kontaktpersoner eller andre som har vært delaktige i analysen.

Erfaringsoppsamlingen fra dine sikkerhetsanalyser i Landax bidrar til en årvåken sikkerhetskultur, å oppfylle dokumentasjonskrav og til å senke ulykkesstatistikken på arbeidsplassen.