Rapporter
Businessman investment consultant analyzing company financial report balance statement working with digital augmented reality graphics. Concept for business, economy and marketing. 3D illustration.

Verktøy for rapportering

Et godt verktøy for rapportering av målinger og resultater bidrar til en mer effektiv arbeidsflyt for de aller fleste bedrifter og virksomheter. Ved å kontinuerlig måle og overvåke sentrale registreringer, har du til enhver tid god dokumentasjon på effekten av ditt ledelsessystem.

Enkel og effektiv kontroll

Vi i Landax ønsker å bidra til at du får en enklere og mer effektiv kontroll og oversikt over alle sider av din virksomhet. Vi har derfor utviklet en egen rapportmodul med akkurat dette formålet. Med mulighet for å overvåke alle målinger direkte i sanntid, bidrar modulen også til å styrke sikkerheten og lar deg ta raske beslutninger.


Styringssystem for avvik og avvikshåndtering


Landax styringssystem og verktøy for rapportering

Overvåking og målinger

Rapportmodulen til Landax kan benyttes til overvåking og måling på mange ulike områder, avhengig av den individuelle virksomhetens behov. Rapporter kan vise trender, tabeller og statistikker over alt fra avvik, sykefravær og fakturerbare timer, til kostnader knyttet til kvalitets-avvik, feil på utstyr, driftsstans, utførte oppgaver og mye mer.

Modulen lar deg sette opp grafer, statistikker og tabeller av mange ulike typer data og registreringer fra hele Landax sitt system. Vi tilbyr også egne datafiltere som kan benyttes for å spisse rapportene ytterligere.

Statiske og relative rapporter

Rapportene kan være statiske; for eksempel med datoer og datautvalg fra en gitt periode, eller relative; for eksempel «siste kvartal», hvor rapporten til enhver tid viser datautvalg fra siste kvartal.

Landax sin rapportmodul gjør det effektivt og enkelt å måle og rapportere fortløpende på de dataene du måtte ønske, og sparer deg dermed for mye tid sammenlignet med tradisjonell innsamling av data og oppsett av manuelle rapporter.

landax-devices-png