Prosjekter
Project manager working and update tasks with milestones progress planning and Gantt chart scheduling virtual diagram.Businessman hand pressing an imaginary button on virtual screen

Kvalitetssystem for prosjektstyring

Prosjektledelse er en stor del av mange virksomheters hverdag, og kan ved en kvalitetssikret gjennomførelse føre til blant annet økt konkurransefortrinn. God prosjektledelse bidrar også til et godt arbeidsmiljø og økonomisk vekst, samt ivaretar deltakernes sikkerhet og en effektiv fremdrift.

Forenkler din arbeidsdag

Prosjektstyring kan på mange måter være et komplekst og omfattende arbeid, spesielt hvis det strekker seg over en lengre periode og har høye krav til dokumentasjon og sikkerhet. Har du derimot et styringssystem som tar hånd om alt fra små deloppgaver, sjekklister og tidsfrister til avgjørende milepæler og risikovurderinger, så vil arbeidet kunne bli betydelig enklere.


Styringssystem for prosjektstyring og prosjektledelse


Styringssystem for prosjektstyring

Leder deg gjennom dine prosjekter

Landax tilbyr en prosjektmodul som kan brukes til å dokumentere og lede prosjekter med delprosjekter og oppgaver. I modulen samler du prosjekter med rapporter, informasjon og dokumentasjon. Modulen er også et godt verktøy for ressursplanlegging og -styring, med hjelp av rapporter og diagrammer.

Ved å bruke alle de tilrettelagte funksjonene for registrering og varsling innenfor prosjektets relevans, vil dokumentasjonen på arbeidet alltid være oppdatert og i henhold til arbeidskrav. Du kan også knytte til sjekklister.

Unngå ressurslekkasje

Prosjektmodulen til Landax vil sikre at du unngår ressurslekkasje og tap av informasjon, og at du alltid har full oversikt over alle sidene ved prosjektet. Dermed svarer du til kravene om dokumentasjon og kontinuerlig forbedring, samt får et personlig utbytte og et godt resultat.

Landax_Customer

Styringssystem for dokumenter og dokumentforespørsler

Dokumentforespørsler

Prosjektmodulen tilbyr også en løsning for håndtering av dokumentforespørsler. Dette består i en forhåndsregistrert struktur for hvilke dokumenter som skal kvalitetssikre prosjektet. Hver enkelt forespørsel legges inn som en markør, gjerne knyttet til faser i prosjektet. En dokumentforespørsel kan være en sjekkliste, et dokument, et flytkart, et organisasjonskart osv.  Grovt sagt dekker dette hva som helst som kan nedfelles i et dokument.

Dokumentforespørsler er å betrakte som en sjekkliste over hva som er dokumentert eller som mangler dokumentasjon.

Dokumentforespørsler har auto-utfylling av navn, slik at filnavn blir konsistente og holder samme standard. Du kan raskt og enkelt legge til dokumentasjon via dra og slipp-funksjonalitet.

APP

Landax APP har god støtte for håndtering av prosjekter og registrering av oppgaver. Hver enkel oppgavetype kan konfigureres spesielt for den informasjonen som er relevant. Dette gjelder felter, faner og saksflyt. I appen får du oversikt over alle elementer som er tilknyttet prosjektene; inkludert underprosjekt, oppgaver, sjekklister dokumenter, media, avvik, SJA og deltakere.

Avvik Mockup 2 2023 Landax

Sjekklister kan knyttes direkte til prosjektet, og fylles ut enten på nett eller i appen. I appen har du også mulighet til å bruke mobilens kamera for å dokumentere med bilder, video og lydopptak. Denne dokumentasjonen er linket opp mot sjekklisten, og blir også tilgjengelig i systemet på nett. Denne funksjonen er spesielt nyttig i SJA-arbeidet.

Dokumenter og avvik her også tilgjengelig direkte i appen. Her kan du få en oversikt over alle dokumenter som er tilknyttet prosjektet, samt laste ned disse lokalt eller til en sky-basert løsning. Du kan åpne og se avvik knyttet til prosjektet, samt redigere disse direkte i Landax APP.