Modul:

Inspeksjon

Verktøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av inspeksjonsrunder.

blank

Styringssystem for inspeksjoner

Alle virksomheter som utfører inspeksjon og kontroll av bygninger og arealer vil ha god nytte av et system som er optimalisert for kontroll, sjekk og ettersyn.

Sky-basert løsning

Landax tilbyr en sky-basert løsning for effektiv innsamling og behandling av bedriftens data. Modulen gir deg et spesialtilpasset system for kontroll, sjekk og ettersyn. Det kan omfatte både vernerunder, vedlikeholdssjekk, sikkerhetsinspeksjon og brannvern.

Inspeksjonsrunder og planer

Inspeksjonsmodulen lar deg legge inn inspeksjonsrunder for arealer, bygninger, utstyr eller maskiner. Inspeksjonene organiseres i planer som definerer hvilket område eller utstyr som skal sjekkes. Utstyr som er registrert under området utgjør sjekkpunkter i inspeksjonsplanen.

Registrer avvik

Modulen åpner for å legge inn både direkte inspeksjoner, og planlagte inspeksjoner med gjentagende oppgaver. Dersom det blir avdekket funn i løpet av inspeksjonsrunden, kan disse bli registrert som avvik og bli behandlet i Landax sin avviksmodul.