Modul:

Dokumenter

Dokumentmodulen i Landax er et omfattende verktøy for styring og håndtering av dokumenter

blank

Dokumentbibliotek - Håndtering av dokumenter

Det inngår krav om dokumentert informasjon i alle ISO-standarder for ledelsessystemer, og det vil derfor ha stor betydning for de fleste virksomheter å ha et enhetlig system for håndtering og bearbeidelse av dokumentasjon.

Fra utarbeidelse til revisjon

Dokumentmodulen til Landax støtter hele prosessen fra utarbeidelse og revisjon, til godkjenning og publisering – alt i et samkjørt system.

Løsningen kan benyttes for styring av alle skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater og andre typer dokumenter i form av tekst, bilder, URL, e-post og mye mer.

Dokumentbibliotek

Dokumentbiblioteket til Landax lar deg organisere bedriftens dokumentasjon i en egendefinert mappestruktur, og dekker dermed behovet for arkiv og arbeidsflyt rundt håndtering av alle typer dokumenter.

Biblioteket besitter også et innhold som støtter kravet om informasjon for fagområder som kvalitet og HMS, med flere.

Landax APP og samskriving

For at din bedrift alltid skal ha dokumentasjonen lett tilgjengelig overalt, så har vi utviklet Landax APP. Appen er optimalisert for både iOS og Android.

Landax har også støtte for samskriving via sin integrasjon med Office-pakken.

Støtter alle andre moduler

I tillegg til å fungere godt alene, er dokumentmodulen også optimalisert for støtte mot Landax sine andre moduler og verktøy. Dette gjelder blant annet risiko, oppgaver, avvik og produkter. Landax tilbyr også spesielle funksjoner for avtalehåndtering, og dokumentflyt i tilknytning til dette.

Alle dokumenter i Landax sitt bibliotek kan sendes til høring, godkjennes, publiseres, revideres og settes til historikk. Hvert dokument kan bestå av en publisert versjon, samt et utkast til ny versjon som kun er tilgjengelig for bestemte personer.

Du kan knytte en rekke opplysninger til dokumentene

 • Eier: den som er ansvarlig for dokumentet
 • Dato for revisjon: når dokumentet ble revidert
 • Varighet: dato for når dokumentet utløper
 • Kategori: hvor i internkontrollsystemet dokumentet hører hjemme
 • Avdeling: hvilken avdeling som dokumentet eventuelt hører inn under
 • Godkjenning: dato og hvilken person som godkjente dokumentet

Dokumentene kan enkelt sendes som vedlegg til e-post. Du kan også linke til dokumentet fra for eksempel artikler på intranettet eller i andre dokumenter.

Bruksområder

Du kan bruke dokument-modulen til vedlikehold og register for prosedyrer, instrukser, håndbøker, permer og rutiner innen alle relevante områder:

 • Kvalitetsledelse
 • HMS-arbeid
 • Brannvern
 • Organisasjonsledelse
 • Prosjektledelse
 • Salgs- og markedsarbeid
 • Avtaler
 • Referater
 • Forskning og utvikling

Filformat

Dokumentmodulen bygges opp av filer som legges inn enten en for en, eller mange om gangen. Du kan legge inn både PDF, Word, Excel og andre kjente filformater.

Det ligger mulighet for å kunne laste ned dokumenter som PDF. Dette kan være hensiksmessig med enkelte dokumenter som skal være uten redigeringsmulighet hos brukeren.

Fletting

Eier, versjon, ID, avdeling, logo, godkjent av, m.m. kan flettes direkte inn i dokumentets flettefelt ved nedlastning fra Landax (Word). Dette bidrar til en betraktelig reduksjon av arbeidet rundt dokumentoppdatering.

 

Multiredigering av metadata

Landax gir deg mulighet til å redigere flere dokumenters metadata i en og samme operasjon. Dette gjøres enkelt ved å markere dokumentene man skal endre på, og deretter fylle inn/fjerne ønsket informasjon i skjemaets datafelter.

 

Rettigheter og roller

I Landax sitt dokumentbibliotek har du mulighet til å styre tilgang til mapper, samt gi mappene eget rettighetsoppsett. Rettigheter settes på mapper på første nivå i mappestrukturen, og arves nedover til alle under-mapper.

 

Dokumentstatus

Dokumentmodulen gir brukerne tilgang til alle aktive, publiserte dokumenter, mens eier/forfatter og andre med spesiell tilgang kan se dokumenter med status under utarbeidelse og historikk.

 

Notater og varslinger

Dokumentmodulen har støtte for å legge til notater og varslinger på dokumentene som metadata. Notater kan benyttes for å skille mellom ulike versjoner av et dokument, og for å legge til enkel informasjon.

Dato og klokkeslett som blir valgt i notatskjemaet kan trigge en varsling til valgt ansvarlig. Denne funksjonen er veldig nyttig når det kommer til bearbeidelse og oppfølging av dokumenter.

 

Direkte redigering

Dokumentbiblioteket til Landax har full WebDAV-støtte. Dette gir deg muligheten til å lese og redigere dokumenter direkte i nettleseren din.

Dersom du gjør endringer i et dokument så lagres disse direkte i Landax-systemet, og blir umiddelbart tilgjengelig for andre. Du slipper derved å laste ned og opp dokumenter fra din lokale PC, og du trenger ingen programvare installert.

Kun én person om gangen kan jobbe i direkte redigeringsmodus, men dokumentet kan åpnes for andre i skrivebeskyttet visning. Dersom en annen bruker lagrer en ny versjon av dokumentet, vil f. eks. Word oppdage dette, og slå sammen begge endringene. Dette er en funksjonalitet i Office-pakken.