CRM
To forretningsmenn som holder et business kort

CRM system for kundehåndtering

Kunderelasjonshåndtering (CRM) handler om styring av bedriftens kunder og kunderelasjoner. God kundehåndtering er helt avgjørende for salg og positiv omtale. Ved å bruke et nettbasert og dynamisk CRM-system kan du optimalisere denne prosessen, og bidra til økt omsetning for virksomheten.

Effektiviserer salgsprosessen

CRM-modulen til Landax bidrar til en effektiv og aktiv dialog med kundene. Du forkorter salgsprosessene ved god kontroll på kundeinformasjon og dedikert ansvarsfordeling. Effektiv behandling, analyser og rapporter forbedrer også virksomhetens lønnsomhet.


Styringssystem for CRM og kundehåndtering


Styringssystem for kundehåndtering CRM

Tilpasses ditt behov

Modulen lar deg knytte dine kunder opp mot avtaler, prosjekter, timeregistrering og mye mer. Løsningen kan enkelt tilpasses både små og større bedrifter.

Hos mindre bedrifter kan CRM-behovet begrense seg til en adresseliste med mulighet for å knytte til e-post, dokumenter og avtaler, mens større bedrifter kan ha behov for analyser og rapporter til blant annet beregning av lønnsomheten ved ulike markedsføringstiltak.

Funksjoner i Landax CRM

  • Mulighet for å knytte risikoanalyser til kunder
  • Kategorisering og merking med labels (merkelapper)
  • Dynamisk registreringsskjema med mulighet for varslinger
  • Mulighet for vedlegg direkte på kunde
  • Sømløs kobling mot andre moduler som prosjekt og utstyr

Landax_Customer

Kundene kan kategoriseres med forskjellig status. For eksempel kan du sette kundestatus til Aktiv, Potensiell, osv. Kundelisten i Landax-systemet inneholder informasjon som bedriftsnavn, kontaktinfo og merkelapper, samt at du kan registrere og vise både tidligere og kommende kundeoppfølginger. Ikonene på kundelinjen viser om det er knyttet til notater, avvik, dokumenter, oppgaver med mer.  Du kan også filtrere, sortere og søke i listen.

CRM – Customer Relationship Management