Avtalehåndtering
Notary public in office stamping document

System for avtalehåndtering og kontrakter

God avtalehåndtering som er forankret i en kvalitetssikret prosess er helt essensielt for alle bedrifter som jobber mot kunder og leverandører, eller mellom avdelinger og selskap og en motpart.

Dynamisk løsning

Landax tilbyr en dynamisk løsning for håndtering og oppfølging av mange typer avtaler, ordre og kontrakter. Avtalemodulen i Landax kan benyttes for å dokumentere, strukturere og følge opp avtaler og kontrakter, og bidrar dermed også til å dekke myndighetenes dokumentasjonskrav.


Styringssystem for håndtering av avtaler og kontrakter


Styringssystem for avtaler og avtalehåndtering

Egendefinerte maler

Opprett egendefinerte maler og knytt til alt fra dokumenter, produkter og oppgaver, til avvik og risikohendelser. Landax lar deg også sette status og kontraktsverdi, samt registrere dynamiske intervaller for prisjustering.

Rettighetsoppsett​

Med avtalehåndteringen i Landax kan du fordele ansvaret for oppfølging til bestemte medarbeidere, samt beskytte innholdet gjennom ønsket rettighetsoppsett. Avtalene vil også være direkte knyttet opp mot bedriftens kunder og leverandører i et helhetlig system.


Styringssystem for håndtering av avtaler og kontrakter

Landax_Reminder

Automatisk varsling

Alle avtaler kan settes opp med varsling av utløpsdato, reforhandling og sykliske tidsfrister. Dette gir din bedrift en unik kontroll på risikoforholdene rundt avtaler og mulige økonomiske tap.

Med Landax har din bedrift alltid sine avtaler og kontrakter lett tilgjengelig, uavhengig av tid og sted. Ved å benytte et digitalt system bidrar også du og din bedrift til en positiv miljøtrend.

Avtalehåndteringen i Landax åpner for flere forskjellige, egendefinerte oppsett av avtaleskjemaene, basert på avtalens type og innhold. Hver avtale registreres i et skjema som en kunde- leverandør- eller driftsavtale med tilhørende data.

Eksempel på avtaletyper

  • Leverandøravtaler
  • Kundeavtaler
  • Drift- og vedlikeholdsavtaler
  • Oppdragsavtaler
  • Rammeavtaler
  • Bistandsavtaler

Ved opprettelse av en avtale har du mulighet til å sette status, legge inn partenes kontaktinformasjon og registrere informasjon rundt varighet og tilknytning, samt pris og verdi. Landax lar deg knytte både dokumenter, spesifikasjoner, avvik, risikovurderinger og oppgaver direkte til hver enkelt avtale. Kontraktsverdi kan også kalkuleres automatisk ut ifra satte verdier.

Løsningen gjør det mulig å legge til notater for enkel oversikt over alle endringer, samt for oppfølging på tvers av medarbeidere. Systemet lar deg også søke i alle avtaler som er registrert i Landax.