Landax – det komplette verktøy for kvalitetsledelse

Med Landax har du alle verktøyene du trenger for kvalitetsledelse, internkontroll og forbedringsarbeid samlet i én programvare. Landax er utviklet i samarbeid med ulike aktører i næringslivet, og kan skreddersys til å dekke akkurat din virksomhets ønsker og behov.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Et trygt valg for din bedrift

Et solid ledelsessystem er nødvendig for å levere gode resultater og skape et trygt arbeidsmiljø. Verktøyene i Landax kan bidra til en høyere grad av måloppnåelse samt gjøre det enklere å tilfredsstille driftskrav fra norske myndigheter og internasjonale standarder. Her kan du lese mer om hvorfor din bedrift bør velge Landax. 

Velg blant en mengde funksjoner

Ønsker du å styrke kvalitetsledelsen i din bedrift, er modulene i Landax de rette verktøyene for deg. Landax har blant annet en kompetansemodul som lar deg føre et detaljert register over de menneskelige ressursene i bedriften. Slik kan du raskt finne ut hvem som besitter ulike typer formell utdannelse, kurs, videreutdanning, førerkort eller andre sertifiseringer samt nøkler og adgangsbevis.

Med modulen for prosesskartlegging kan du tegne flytkart for å visualisere de ulike prosessene i bedriften og knytte disse opp mot involverte medarbeidere, prosessbeskrivelser og risikoanalyser. Med dokumentmodulen legger du til rette for strukturert dokumenthåndtering, med mulighet for høring, godkjenning og publisering av dokumenter. Dette kan for eksempel være skriftlige rutiner, strategier og instrukser, og disse vil også være tilgjengelige i andre deler av Landax-systemet.


Protokollmodulen egner seg godt til føring og oppfølging av møtereferater, inspeksjoner og internrevisjoner. Du vil få god oversikt over aktuelle saker, med informasjon som status og hvem som er ansvarlig, samt plan for videre håndtering. I prosjektmodulen har du styring på alle dine prosjekter. Her kan du opprette delprosjekter og knytte til for eksempel oppgaver, dokumenter, lokalitet, deltakere, timelister og SJA. Dersom det oppstår uønskede hendelser i virksomheten føres dette inn i avvikmodulen. Avvikene kan deles inn i ulike typer og kategorier, og du kan registrere den økonomiske kostnaden ved hvert avvik.

Registreringer i Landax kan gjøres på flere måter. Du kan logge deg inn på web og registrere, melde inn saker via e-post eller SMS, informasjon kan komme automatisk ved integrerte API-løsninger eller du kan benytte Landax’ egen app. På et dashbord, enten ditt personlige eller et som flere har tilgang til, kan du følge bedriftens måloppnåelse. Her får du tilgang til dynamiske rapporter som oppdateres i sanntid.

Test Landax gratis

Ta kvalitetsledelsen i din bedrift til et nytt nivå. I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis. 

Kontakt oss 

Vil du bli bedre på kvalitetsledelse? Eller har du spørsmål rundt Landax-systemet generelt? Ring oss gjerne på telefon 62 53 36 80. Vi tilbyr også rådgivning eller coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar