Landax API

I Landax har du alle verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare.

Landax API

Et godt system for kvalitetsledelse er avgjørende for å kunne levere på en tilfredsstillende måte. Bruk Landax til forbedringsarbeid, prosesskontroll og dokumentstyring.

Landax systemet er utviklet med et heldekkende API, som muliggjør integrasjon og samhandling med andre systemer. Vårt API er et OData-basert (Open Data Protocol) grensesnitt som åpner opp for at ulike systemer kan utveksle data.


Eksempler på bruksområder er:

• Egendefinerte skjemaer for rapportering av data (eks. Avvik)
• Filtrering av data som ligger lagret i Landax
• Synkronisering av data fra andre systemer, kunder, brukere, etc.

Når man kommuniserer med API-et, har du full kontroll over hvilke data du aksesserer i kildesystem og målsystem. Ved å skrive eller vedlikeholde synkroniseringsprogrammet, sikrer du at ingen data går tapt.

En liste over offisielle klientbiblioteker, med nedlastingskoblinger, finnes på http://www.odata.org/libraries. I tillegg har Landax flere klienter som kan hjelpe deg i utviklingen. For mer informasjon, se http://odata.org.

Vi har for øvrig alle våre servere lokalisert i Norge, for å sikre optimal stabilitet på systemet.

 

Les mer utfyllende informasjon om API