Landax API er et OData-basert grensesnitt som åpner for at andre system kan utveksle data med styringssystemet Landax.

Eksempler på bruksområder er:
• Egendefinerte skjemaer for rapportering av data (eks. Avvik)
• Filtrering av data som ligger lagret i Landax
• Synkronisering av data fra andre systemer, kunder, brukere, etc.

Når man kommuniserer med API-et, har du full kontroll over hvilke data du aksesserer i kildesystem og målsystem. Ved å skrive eller vedlikeholde synkroniseringsprogrammet, sikrer du at ingen data går tapt.

Landax API støtter OData-protokollen. Open Data Protocol (OData) er en åpen protokoll for deling av data. Det er mange klienter støtter OData. I de fleste moderne programmeringsspråk finnes det en OData klient tilgjengelig.
En liste over offisielle klientbiblioteker, med nedlastingskoblinger, finnes på http://www.odata.org/libraries. I tillegg har Landax flere klienter som kan hjelpe deg i utviklingen.
For mer informasjon, se http://odata.org.