Landax blogg

To personer som håndhilser
Blogg
Torleif Bratlie

Ny modul for Avtalehåndtering

Landax lanserer nå en ny modul for håndtering av avtaler og kontrakter som er godt integrert med resten av Landax-systemet, og kan også implementeres raskt og enkelt til eksisterende Landax kundebaser.

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

Dashboard for Smittevern

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her er vil også være til stede i Landax APP.

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

I Disse Koronatider

Mange ansatte hos våre kunder vil nå få bedre tid i hverdagen. Det passer kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden, egne kvalitets-prosesser?

Les innlegget
Landax gratulerer efaktor med iso-sertifisering
Referanser
Landax

Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!

Gjennom de siste årene har vi vært involvert i mange sertifiseringsprosesser. Det er imidlertid ISO sine ledelsesstandarder vi har hatt flest oppdrag med. Blant våre siste prosjekter finner vi Efaktor sin sertifisering etter ISO 9001, der vår dyktige konsulent Hanna var prosjektleder.

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

De seks kapitaler

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

Ryggmargskompetanse

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne

Les innlegget

Landax blogg

To personer som håndhilser

Ny modul for Avtalehåndtering

Landax lanserer nå en ny modul for håndtering av avtaler og kontrakter som er godt integrert med resten av Landax-systemet, og kan også implementeres raskt og enkelt til eksisterende Landax kundebaser.

Les innlegget
blank

Dashboard for Smittevern

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her er vil også være til stede i Landax APP.

Les innlegget
blank

I Disse Koronatider

Mange ansatte hos våre kunder vil nå få bedre tid i hverdagen. Det passer kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden, egne kvalitets-prosesser?

Les innlegget
Landax gratulerer efaktor med iso-sertifisering

Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!

Gjennom de siste årene har vi vært involvert i mange sertifiseringsprosesser. Det er imidlertid ISO sine ledelsesstandarder vi har hatt flest oppdrag med. Blant våre siste prosjekter finner vi Efaktor sin sertifisering etter ISO 9001, der vår dyktige konsulent Hanna var prosjektleder.

Les innlegget
blank

De seks kapitaler

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav

Les innlegget
Kategorier

Landax bloggen

Remiks AS Avfallshåndtering viser frem søppelbilene sine

Remiks Miljøpark AS bruker ledelsesverktøyet Landax

Landax gir oss muligheten til å utvikle oss og gjøre selskapet bedre

Remiks Miljøpark AS er et avfallsselskap i Nord-Norge, som tilbyr avfallsløsninger for næringslivet og innsamling av husholdningsavfall i Tromsø og Karlsøy kommune. Konsernet består av Remiks Miljøpark AS, tre datterselskap og tre «barnebarn». Totalt utgjør de rundt 170 ansatte, hvor alle bruker Landax i det daglige.

Espen Nikolaisen er prosjektleder i Remiks Miljøpark, og en av bedriftens systemadministratorer.

 • Landax er vårt ledelsessystem som vi bruker til å ivareta prosesser, prosjekter, kundeoppfølging, leverandørhåndtering og alle krav som følger med ISO-sertifiseringene 9001 og 14001, forteller han.

Remiks Miljøpark har Landax’ største pakke, Ultimate, som inneholder de aller fleste moduler. I det daglige bruker de alle moduler unntatt timeregistrering.  

 • Landax er de ansattes møtepunkt for å finne dokumenter, arbeidsrutiner og risikovurderinger. Vi har også integrasjoner mot for eksempel sikkerhetsblad. En nyansatt skal kunne gå inn i Landax og se absolutt alle rutiner, sjekklister og viktige dokumenter tilknyttet jobben den skal gjøre, sier han.
Remiks AS dashboard i Landax-systemet

Tok tid å forstå hvor bra systemet var

Avfallsselskapet har brukt Landax siden 2012, da de startet prosessen med å bli ISO-sertifisert. De tenkte først at all data inn i systemet er god data, men det viste seg å bli for omfattende. Det tok lang tid før de innså det fulle potensialet som ligger i systemet.

 • I starten ble systemet for stort for oss. Vi tenkte hele tiden “mest data inn”, men tenkte ikke på hvilken data vi la inn. Vi måtte ta en ny runde på hvilken data som skulle ligge der, for de ansatte ble det for mye. Nå har vi gått tilbake til at den dataen som ligger inne, den er viktig for alle.

Etter at Remiks Miljøpark forstod hvilken dokumentasjon de hadde nytte av, innså de hvor godt Landax fungerte.

 • Vi måtte jobbe med Landax et par år før vi innså alle mulighetene systemet ga oss. Nå vet vi at vi kan gjøre absolutt alle endringer vi måtte ønske. Det er det aller beste med systemet, at vi systemadministratorer har alle muligheter. I tillegg til integrasjonsmulighetene mot andre systemer, forteller han.

Nikolaisen mener man må bruke Landax mye for å forstå hvor bra det fungerer.

 • Du må bruke det masse for å innse hvor bra det er! Det er veldig avansert, men det er også det som gjør at vi får de beste mulighetene.

Slik bruker Remiks Miljøpark Landax

Landax brukes av både ledergruppa og alle ansatte i Remiks-konsernet.

 • De ansatte bruker først og fremst avviksmodulen og sine daglige rutiner og sjekklister. Siden vi er ISO-sertifisert må alt dokumenteres, og de ansatte har sine daglige oppgaver i appen som de kan signere på når alt er utført. Vernegruppa bruker også appen på sine runder, og tar bilder og registrerer informasjon med telefonen.

Også Sikker jobbanalyse (SJA) brukes mye av de ansatte. Det skrives rundt 2000 avvik i året, og de belønner hvert år den ansatte som kommer med de beste forbedringsforslagene.

 • Det er viktig å motivere alle ansatte til å gjøre en god innsats i systemet og gi oss gode forbedringsforslag, sier han.

Nikolaisen setter særlig pris på hierarki-systemet, og at det er enkelt å styre tilganger.

 • Vi har nedskalert dashbordet for de ansatte for at det skal være lavterskel, og jo høyere opp i systemet du kommer jo mer ser du av informasjon. Vi har også noen dashbord for dem som ønsker mye info, og kan også lage egne dashbord basert på den dataen personen ønsker å se.

Ledergruppa i Remiks Miljøpark bruker Landax hyppig i forbindelse med ledermøter og oppgaver.

 • Det er veldig gode funksjoner for protokollføring, og vi kan styre tilganger uavhengig av om saker er hemmelige eller offentlige. Ledergruppa bruker det til å føre møtereferat, men også til innkjøp. Innovasjon og utviklingsavdelingen bruker prosjektmodulen mye for å ivareta prosjekter på en god måte, forteller han.
Remiks avfallshåndtering tømmer søppel med kranbilen The Boss

Landax er en støtte i beredskap

Remiks Miljøpark er underlagt den nye paragrafen om industrivern, og har en egen beredskapsgruppe. Her brukes Landax’ moduler for beredskap og varsling.

 • Tidligere har vi bare brukt dem under øvelser, men i mars fikk vi brukt dem når covid-19 kom, da vi trengte å sette en redningsstab. Vi trykket på en knapp og de riktige menneskene fikk innkalling på e-post og sms med informasjon om møteplass og saksliste. Når den alarmen går, er det bare å slippe alt vi har i henda.

Landax gir oss muligheten til å utvikle oss

Nikolaisen forteller at selskapet kontinuerlig jobber med forbedringsprosesser, og Landax hjelper dem godt på veien.

 • Per i dag gir Landax oss muligheten til å utvikle oss, til å holde på med kontinuerlig forbedring og gjøre selskapet bedre. Vi får ivaretatt alle utfordringer vi har, som blir plottet inn i systemet, forteller han.

På spørsmål om hva Nikolaisen er mest fornøyd med, nevner han Landax’ gründer og daglig leder.

 • Jeg har vært på flere kurs med Torleif Bratlie, og hvis det er noe jeg er spesielt fornøyd med så er det han. Når vi har støtt på noe som systemet ikke håndterer, så har han tilpasset systemet og fikset noe som ikke eksisterer engang. Det har hjulpet oss veldig.

Nikolaisen har ett eneste forbedringsønske når det gjelder Landax.

 • Vi ønsker oss bedre grafikk. Men vi vet det jobbes med. Det aller viktigste er jo at det fungerer, men bedre grafikk kunne gjort det mer pedagogisk. Men så lenge vi vet at sakene vi sender inn jobbes med, er vi fornøyde!

Nikolaisens råd til nye brukere av Landax

 • Det er lurt å tenke nøye gjennom hva man ønsker før man skaffer et styringssystem, man må bestemme seg for hva man ønsker å oppnå. Det kan være lurt å få tatt en titt på andre selskapers systemer, og se om det kan passe for en selv. Det er også lurt å tenke på om man ønsker å tilpasse det selv til sin egen bedrift, eller få hjelp til alle tilpasninger.

Nikolaisen mener Landax passer for så godt som alle virksomheter. Jeg kan anbefale Landax til alle bedrifter, men det er kanskje ikke nødvendig for et lite enkeltmannsforetak. Selv om vår minste bedrift med fire ansatte også har god nytte av Landax, men nå følger også de resten av organisasjonens rutiner og prosesser, avslutter han.

Moelven portrett

Moelvens 3500 ansatte er fornøyde med Landax

Moelven AS består av 3500 ansatte og har 37 produksjonsenheter, fordelt på 46 produksjonssteder i Norge og Sverige. De har også salgsapparat i flere land som blant annet Japan, Polen, Storbritannia, Tyskland og Kina. Moelven Industrier ASA består av tre ulike divisjoner, og fellesnevneren er at alle jobber med tre og treindustri. 

Anne Cathrine Amdahl er HMS-sjef i Moelven Industrier ASA, og har ledet prosjektgruppen som har hatt ansvaret for å anskaffe og implementere Landax i hele konsernet. 

 • Vi hadde behov for et felles styringssystem for HMS, kvalitet og ytre miljø. Vi gikk bredt ut i markedet for å finne et system som passet for oss. Hovedfokuset var brukervennlighet, mulighet til å bruke både PC og app og at det fungerte på flere ulike språk. Der kom Landax best ut på alle punkter, forteller Amdahl. 

Stegvis utrulling i bedriften 

Totalt skal Moelven benytte 11 av Landax’ moduler. Avtalen ble inngått i 2019, og til nå har de tatt i bruk avviksmodulen, oppgavemodulen, risikoanalyse, sikker-jobb analyse, protokoller og sjekklister. Nå jobbes det med dokumenthåndtering og samsvarsmodulen, som skal implementeres våren 2021. Etterhvert skal også krisehåndtering, varsling og prosjektmodulen på plass. 

 • Vi implementerer modulene stegvis i organisasjonen. Vi er nødt til å gjøre det på en smart måte, slik at det blir godt forankret ute i alle leddene når det er 3500 ansatte som skal ta systemet i bruk, sier hun.

Amdahl er svært fornøyd med oppfølgingen fra Landax. 

 • Vi er fortsatt midt i implementeringsfasen, og der har vi fått veldig god bistand fra Landax. Vi har en egen kontaktperson, og det er vi veldig fornøyd med. Vi er blitt godt kjent med hverandre, og han forstår raskt behovene våre. 

Slik løser Moelven opplæring av 3500 ansatte 

Alle de 3500 ansatte i Moelven skal bruke Landax, og majoriteten av de ansatte bruker det fremst til å rapportere avvik og forbedringer. 

 • Vi har valgt å bruke en modell som kalles «train the trainer», hvor vi har plukket ut noen superbrukere i alle selskaper, som tar den daglige oppfølgingen og de enkle spørsmålene i hver bedrift. I tillegg har vi organisert oss med systemeiere som har det overordnede ansvaret for hver divisjon. Dersom superbrukerne har ønsker eller spesielle behov meldes det til oss, forteller hun. 

Covid-19 situasjonen har gjort det vanskeligere å reise rundt til de forskjellige lokasjonene, men dette har Moelven løst med opplæring på video. 

 • Vi har hatt konkurranser for å fremme interessen blant de ansatte, som har fungert veldig bra. Vi er jo delt opp i tre ulike divisjoner som jobber ulikt, men der har Landax vært veldig gode på å tilpasse systemet til oss. Noen jobber ute på en byggeplass mens andre står på en saglinje, men likevel har vi fått bygget et system som passer begge deler. 

Hun synes Landax er svært enkelt å bruke, og selv om man ikke er noen dataekspert er det enkelt å gjøre tilpasninger for at systemet skal passe godt til egen bedrift. 

Positive tilbakemeldinger fra brukerne

Amdahl har merket stor forbedring etter at konsernet har begynt å ta i bruk Landax.

 • Vi har alle fått en skikkelig boost rundt hensikten med å rapportere avvik. Vi har også fått et helhetlig system vi kan følge opp spesielt HMS i. Tidligere har vi brukt forskjellige systemer til oppfølging av HMS i de ulike divisjonene, men nå har vi alt i ett felles system. Dette gir oss bedre oversikt, og vi kan knytte sammen avvik med oppgaver, sjekklister og risikohendelser, sier hun. 

Også de ansatte i Moelven er fornøyde med Landax. 

 • Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra brukerne, og det er veldig fint! De oppdager hvor godt alt henger sammen inne i systemet. Jeg sitter i prosjektgruppa og kjenner systemet godt, men jeg blir veldig glad når brukerne oppdager det også! 

Stor økning i antallet rapporterte hendelser 

Systemet Moelven brukte tidligere, var kun til avviksrapportering. Etter god opplæring blant de ansatte opplever de en stor økning i antall rapporter. Noe som på papiret kan høres negativt ut – men i virkeligheten betyr at man kan forebygge ulykker før de skjer. 

 • Vi tar ut rapporter og statistikk hver måned og ser på alt som blir rapportert. Målt mot i fjor har vi hatt en stor økning i rapporterte hendelser. Vi tror det skyldes både større kunnskap om hensikten bak rapportering og at systemet er enkelt å bruke. All forskning tilsier jo at jo flere rapporterte nestenulykker og farlige forhold man har, jo færre skader oppstår fordi man kan jobbe med dem før det skjer, sier hun. 

«Passer Landax oss, passer det alle!»

Både HMS-sjef Anne Cathrine Amdahl og de 3500 ansatte i Moelven er svært fornøyde med å ha tatt i bruk Landax. 

 • Landax gjør det enkelt for meg å følge opp, og gir meg en god oversikt over alle selskapene i systemet. Jeg er veldig fornøyd!

På spørsmål om hvilke andre selskaper og virksomheter hun kan anbefale Landax til, svarer hun: 

 • Landax passer absolutt alle bedrifter. I Moelven er vi jo spesielle fordi vi jobber med så mye forskjellig innad i samme konsern, så om det fungerer for oss, så vil det fungere for absolutt alle andre også.
To personer som håndhilser

Ny modul for Avtalehåndtering

De fleste bedrifter har flere sammensatte avtaler og kontrakter rundt utstyr, leie, leasing, kunder og leverandører m.m., men mangler kanskje en god oversikt og kontroll på disse.

Det kan fort bli både kostbart og tidkrevende når du ikke er våken for utløpsdato på f.eks. en 3-års bindende husleieavtale som du ønsker å forhandle om før fornyelse, eller du glemmer bort å avslutte et bindende abonnement.

Det kan dermed gi stor økonomisk gevinst å benytte seg av ett system for å holde orden på avtalefrister.

Avtalehåndteringen i Landax har en funksjon for varsling av utløp, re-forhandling og sykliske tidsfrister, noe som gir en unik kontroll på risikoforholdene rundt økonomiske tap. Det er også mulig å knytte både avvik, oppgaver og risikovurderinger til avtalene.

blank

Den nye modulen tilbyr god og enkel styring og oversikt over drifts-, leverandør og
kundeavtaler, samt fremdrift og dokumentasjon rundt dette.

Eksempel på avtaletyper

 1. Leverandøravtale
 2. Leasingavtale
 3. Leieavtale
 4. Driftsavtale/ og eller løpende tjenester avtale
 5. Kjøp av produkt avtale med garantitid og eventuelt vedlikehold
 6. Kundeavtaler
 7. Samarbeidsavtale
blank

Kort oppsummert er det både økonomisk besparende og personlig beroligende å ha et varselsystem som gjør oss oppmerksom på viktige datoer rundt avtalehåndtering.

Prøv en gratis demo av Landax-systemet her!
Eksisterende kunder kan benytte «Kontrollpanel – Avtaler» for å få tilgang.

Ta kontakt med oss i Landax i dag for utfyllende informasjon rundt modulen, samt et prisestimat for deg og din bedrift.

Kontakt oss
Telefon: +47 625 33 680
E-post: salg@landax.no

blank

blank

Dashboard for Smittevern

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her vil også være til stede i Landax APP.

blank

Vi foreslår et Dashboard med innhold som vist over. Dette kan du benytte som mal. Du kan benytte dette som en «tegning» for den varianten du selv ønsker, eller du kan kjøpe en «installasjon» gjort av Landax for kroner 1600,- + mva.

Du må også registrere en type i avviksmodulen som heter «Smittevernsaker».
Under denne foreslår vi kategorier og fokus som følger:

Adferd (kategori-nivå)

 • Manglende håndvask (fokus nivå)
 • Uønsket nærkontakt
 • Ubetenksomhet
 • Annet

Sykdom

 1. Smittet
 2. Feber
 3. Luftveissymptomer
 4. Andre symptomer
 5. Annet

Renhold

 1. Mangelfull rengjøring
 2. Mangelfull tilrettelegging
 3. Annet

Romforhold

 1. Uegnede skifteforhold
 2. Uegnede spiseforhold
 3. Uegnede kontorforhold
 4. Uegnede møteroms-forhold
 5. Mangelfull eller feil skilting
 6. Annet

Mat

 1. Feil utstyr
 2. Feil bruk av utstyr
 3. Manglende hygiene
 4. Annet

Positiv observasjon


Denne strukturen kan forenkles. Om du ønsker at vi skal sette den opp for deg, så kan vi utføre dette for NOK 1600,- + mva. Send en e-post til salg@landax.no om du ønsker at en slik avviksstruktur og et slikt Dashboard legges inn. Den blir da liggende nederst i typelisten.

Dashboard vil bli tilgjengelig i listen over Dashboard, og du kan lage en knapp fra hvilke som helst av dine andre Dashboard for å nå denne. Du kan også ha den som hoveddashboard – om du vurdere det som hensiktsmessig en tidsperiode.

blank
blank

I Disse Koronatider

blank

Hva gjør Landax i en tid som denne? Jo, vi kan gjøre mye. Vi kan drive opplæring over fjernskjerm. Vi kan drive innholdsproduksjon. Vi kan arbeide med egen kvalitet. Vi kan også drive ordinært salgsarbeid og levere til nye kunder.

Alle ansatte i Landax velger å ha optimisme i front, både på vegne av seg selv og sine kunder. Vi ser jo for eksempel at man nå begynner å få virus-utbruddet under kontroll i Kina og Sør-Korea, og vi kan derfor se frem til et tidspunkt hvor det samme kan sies om Norge.

Mange ansatte hos våre kunder vil i mellomtiden ha bedre tid i hverdagen, og da passer det kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden; egne kvalitets-prosesser? De aller fleste har behov for kontinuerlig forbedring av driften sin, av sin HMS osv. Det er mulig Landax, i dialog med eksisterende og potensielle kunder, har en ekstra god anledning til å bidra på nettopp dette området.

Landax fjernkurs

Dersom du ønsker 2-timers fjernkurs, så har vi nå en timepris på kroner 950,- + mva. i Korona-perioden (med en minstetid på 2 timer). Ved dette så kan vi holde aktiviteter i gang også på områder som har med kvalitet og HMS å gjøre. Om du vil drøfte dette, så send en e-post til salg@landax.no

blank

Etikk og moral

Et lite virus kan sette en hel klode nærmest ut av spill. Selv om viruset representerer noe på influensanivå hva sykdomsforløpets alvorlighetsgrad angår, så dreier det hele seg om mer enn statistikk. Flere i utsatte grupper dør også av vanlig influensa, men det er under noe mer kontrollerte former, da vi har tilgang til bl.a. vaksiner. Korona-viruset har vi ikke den samme kontrollen på, og spredningsfaren er stor.

Om hele samfunnet lar seg smitte, så kan de eldre og de i utsatte grupper bli betraktet som et offer for de unge og spreke. Så selv om de unge og spreke altså vil kunne overleve dette på omtrent samme nivå som en vanlig influensa, så kan de i prosessen muligens forårsake dødsfall ved å smitte svakere grupper.

Det er rett og slett etikk og moral inne i bildet her; i forhold til hvordan hver av oss innretter oss etter de regler og strukturer myndigheten bestemmer. Vi ønsker ikke å bidra til at andre dør – om det kan sies slik. Derfor sitter jeg trofast i hjemmekarantene etter å ha vært i Tyskland torsdag og fredag forrige uke.

Verdien av system

IT-bransjen er vel en av de segmenter som kan greie seg gjennom en stille tid – om det kan sies slik. IT-prosjekter og utvikling av programvare er gjerne langsiktige, og man kan arbeide fra hjemmekontor. Men også her er vi avhengig av en viss likviditet.

blank

Landax sin kundegruppe er ikke av de minst økonomisk ressurssvake. De har tatt beslutninger om å investere i ordenssystemer. De har bevissthet på arbeidsprosesser. I slike tider som vi opplever nå, er det også viktig med kvalitet på HR-prosessene.

Landax vil nok derfor greie seg godt gjennom de neste par månedene, som vi regner med at dette vil vare, før normalitetskurven begynner å stige hva aktiviteter angår. Men inntil da vil vi avpasse farten etter forholdene, og utnytte den ekstra tiden til å heve kvaliteten og funksjonaliteten på produktene våre.

blank
blank

Vi introduserer: Digital Ressursbank!

Digital Ressursbank er et helt nytt konsept i Landax. Vi vil i dette innlegget presentere dere for en liten smakebit av hva det dreier seg om!

blank

Ideen om en ressursbank har kvernet i tankene våre lenge. Vi ønsket å opprette en portal med flere tusen digitale ressurser, som vi så kunne gjøre tilgjengelig for våre kunder – med mulighet for gratis nedlastning eller kjøp. I høst fikk vi bevilgninger fra Forskningsrådet for å gjennomføre visjonen vår, og da var det bare å sette i gang! Dere kan dermed se fram til snarlig lansering av en omfattende portal, med innhold av høy kvalitet og et bredt spekter av bruksområder!

Dokumentpakker

Noen av de viktigste digitale ressursene vi har tilgjengelig for våre kunder i dag er dokumentpakkene våre. Dette er rutiner, prosedyrer, prosesser, sjekklister og instrukser i forbindelse med HMS, internkontroll eller ISO sine ledelsesstandarder. Disse dokumentene er utarbeidet i samarbeid med dyktige aktører i næringslivet og har vært til stor hjelp for flere bedrifter i forbindelse med deres kvalitetssystemer. Disse dokumentene skal nå gjennomgå en større revisjon og vil være en naturlig del av den nye ressursbanken.

Ferdige løsninger

En annen ressurs vi tror kommer til å være til stor nytte er ulike dashboard. Gode og smarte dashboard kan ta flere dager å utvikle, men vil nå være tilgjengelige ved ett enkelt klikk. Dette kan for eksempel være arbeids-dashboard med tilgang på informasjon fra pågående prosjekter, dashboard med rapporter fra ulike moduler eller administrasjons-dashboard for styring av ferie og fravær.

Eksempler på andre digitale ressurser er møteprotokoller, samsvarssett, prosesser, avviksskjemaer, maler, datafilter og rapporter. Vårt ønske er å tilby våre kunder akkurat det de trenger, og at dette er tilgjengelig hvor som helst og når som helst!

Ressursene vil tilbys som pakker våre kunder kan bestille til sin database. Det vil også være mulig å laste ned eller kjøpe ressurser enkeltvis.

blank
blank

Investering i fremtiden

Digital Ressursbank er et stort og omfattende prosjekt med en budsjettramme på 14 millioner. Det er viktig for oss å vise våre kunder at vi tar fremtiden på alvor, og at vi kommer til å fortsette å utvikle verktøy og produkter som forenkler og forbedrer deres hverdag. Vi ser derfor veldig fram til å fortsette å jobbe med dette prosjektet! Vi håper at dere også synes dette høres interessant ut, og at dette vil være en nyttig ressurs for dere.

blank

Landax gratulerer efaktor med iso-sertifisering

Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!

I Landax tilbyr vi i tillegg til systemverktøy, konsulenttjenester i forbindelse med kvalitet og implementeringen av styringssystemer. Gjennom de siste årene har vi vært involvert i mange sertifiseringsprosesser. Det er imidlertid ISO sine ledelsesstandarder vi har hatt flest oppdrag med. Blant våre siste prosjekter finner vi Efaktor sin sertifisering etter ISO 9001, der vår dyktige konsulent Hanna var prosjektleder.

Effekten av god kvalitet satt i system

Efaktor AS er et firma som tilbyr ulike løsninger for nettbasert e-læring med Moodle som læringsplattform. De tilbyr i tillegg tjenester som kursproduksjon, hosting, integrasjoner, utvikling og rådgiving knyttet til dette. På verdensbasis brukes Moodle idag av over 150 millioner brukere, og Efaktor er foreløpig eneste Moodle-partner i Norge.

Les Mer
blank

De seks kapitaler

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav et innblikk i hvordan man kan finne suksessfaktorer i seks interne kapitaler.

forside2
Bilde: De seks kapitaler. 

I løpet av de siste tjue årene har Bratlie bistått med implementering av ledelsesverktøy hos flere hundre virksomheter. Han har også gitt konsulentbistand i forbindelse med kvalitet, HMS og internkontroll, og vært grunder og daglig leder i Landax AS. Hele veien har hans ønske vært å påvirke næringslivet positivt og gjøre arbeidslivet enklere for både ledere og ansatte.

Gjennom sin virksomhet har ideen om interne kapitaler og suksessfaktorer oppstått, og ledet til konseptet som han i dag kaller «De seks kapitaler».

(mer…)
blank

God jul fra Landax!

2019 er snart over, og vi går inn i et nytt år. Ikke bare et nytt år – men et nytt tiår! Vi i Landax ser veldig fram til 2020-tallet, og er klare for å sette inn støtet for å tilby produkter og tjenester som vil møte fremtidens behov og utfordringer.

GODJUL2019
(mer…)
Mockup of Landax showing all devices

Ledelsessystem i nytt perspektiv

undefined

Torleif P. Bratlie er grunnleggeren av firmaet Landax AS – et ledelsesverktøy som etter titalls år i bransjen har utviklet seg til å bli et av de mest komplette styringssystemene på det norske markedet, og kan skilte med flere hundre kunder og over 50.000 brukere i 9 land.

Det hele begynte med at Bratlie stilte seg spørsmålene: Hvordan kan vi benytte erfaringene våre til å øke kvalitet og produktivitet? Kan vi gjøre registreringer av det vi observerer, benytte disse til å analysere ulike faktorer og beslutte tiltak for å forbedre prosessene?

(mer…)
blank

Ryggmargskompetanse

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne løsninger, trenger man dyktige ansatte som kan håndtere sine oppgaver på en god måte. Da er det én kompetanse som er spesielt verdifull: ryggmargskompetanse.

KJOPTshutterstock_534094786
BILDE: Risikofylt aktivitet som krever ryggmargskompetanse.

Vi snakker vanligvis om to typer kompetanse: Formell kompetanse og realkompetanse. Førstnevnte er den kompetansen vi har som er basert på utdannelsen vår. Kompetanse kan også tilegnes gjennom erfaringer og mange år i arbeidslivet. Til sammen utgjør dette realkompetansen.

Hva er så ryggmargskompetanse?

(mer…)
blank

Grunnkurs i ledelsesstandarder, med Standard Online!

Standard Online eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. De tilbyr abonnement på standarder, kurs og opplæring samt rådgivingstjenester. De har ca. 160 kurs i året, og har mye kunnskap og erfaring fra en rekke fagområder.

Landax har i flere år hatt et samarbeid med Standard Online, og er veldig begeistret for at de nå har lansert et nytt kurskonsept: 3-timers grunnkurs i ledelsesstandarder.

Compliance

Kurset arrangeres som bedriftsinternt kurs, der kunden kan velge gjennomgang av én eller flere av de tre ledelsesstandardene ISO 9001:2015, 14001:2015 og 45001:2015, ledelsessystemer for henholdsvis kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Fordeling av temaer tilpasses etter ønske fra virksomheten.

(mer…)

God jul fra alle oss i Landax!

Av Torleif Bratlie

Da har endelig den tiden på året kommet igjen – tiden for å senke skuldrene, fyre opp i peisen, spise masse god mat, besøke familie og venner og legge ut på lange skiturer. Mørke gater lyses opp av all slags julelys og pynt, travle mennesker gjør sine siste innkjøp og forventningsfulle barn får i dag skoleferie. Julen er endelig her!

god jul_2018_bilde
Gågata i Hamar

I Landax har vi mye interessant å se tilbake på i 2018. Salget har økt, vi har styrket vår posisjon, nye moduler er lansert og eksisterende moduler forbedret.  Med bakgrunn i et ønske om å skape en god plattform for våre kunders registreringer, så har vi også intensivert APP-utviklingen.

(mer…)

Dokument eller dokumentert informasjon?

I de nye standardene for ledelse er det flere steder beskrevet at noe skal vedlikeholdes og oppbevares som dokumentert informasjon. Hva menes med det, og hvordan skal det gjøres?

shutterstock_708012229.jpg

Ny betegnelse

I forbindelse med kvalitetsledelse er det mye informasjon som skal dokumenteres. Alt dette har visse krav på seg til layout, format, vedlikehold og oppbevaring. Tradisjonelt har vi da snakket om dokumenter. Den nye betegnelsen dokumentert informasjon setter ikke krav til å ha noen fysiske dokumenter i det hele tatt. Den innebefatter likevel mer. Beskrivelser, møteprotokoller, registreringer, prosedyrer, rutiner, logger og annet som må dokumenteres og fremlegges ved behov – alt dette innebefattes av dokumentert informasjon.

(mer…)

Landax på messe!

Landax har hatt stand på stor energimesse i Stavanger!

ONS

I august var Landax på Offshore Northern Seas (ONS), en messe for bedrifter innen energi, hovedsakelig olje- og gassindustrien. Konseptet startet på 70-tallet, i begynnelsesfasen for mange firmaer i nettopp denne bransjen. Det er nå blitt en møteplass for flere tusen besøkende fra mange titalls land, og vi i Landax har vært fast inventar med egen stand på denne messen i flere år.

(mer…)

Vi har inngått en utvidet samarbeidsavtale med WBU

Wergeland bedriftsutvikling (WBU) er et rådgivningsfirma som holder til i Bergen. De har kompetanse innen ledelsessystemer og flere områder som risikokartlegging og prosesskartlegging. De tilbyr kurs og rådgivning for ulike bransjer, for eksempel olje- og gassindustrien, bygg, anlegg og maritim.

wergeland
Fra venstre: Siv Wergeland (WBU), Katinka Pettersen (WBU) og Torleif Bratlie (Landax).

Etter mange års aktivitet og bruk, kjenner WBU Landax godt, og i august inngikk vi en samarbeidsavtale. Denne går ut på at de i sin konsulentvirksomhet kan tilby Landax som styringssystem til sine kunder, og at de også kan tilby konsulentbistand til våre etablerte kunder.

(mer…)

Kurs høsten 2018

Ny anledning til å lære mer – høstens kursserie er lagt ut! Den 29. oktober til 02. november kommer vi til å avholde en kursserie med mulighet for å delta på opptil fem innholdsrike dager.

shutterstock_288562100

Her har du den fulle oversikten: http://landax.no/kurs/

Det vil komme ytterligere detaljer i et senere blogginnlegg, men du kan gjerne reservere dagene så du allerede nå har sikret deg plass.

(mer…)

God sommer fra Landax!

Etter en fantastisk vår, hvor både gradestokken og salgstallene i Landax har nådd nye rekorder, er det tid for sommerferie! La oss håpe godværet holder seg, og at alle får koblet av og ladet batteriene.

2018-07-10 12.28.18(2)
Stupetårnet, Hamar

Første halvår av 2018 har vært spennende og innholdsrik for Landax. Først og fremst har vi endelig lansert den nye appen! Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og kommer til å fortsette å jobbe for et enda bedre grensesnitt utover høsten. Android-versjonen kommer også, selv om den har latt vente på seg. Av nye kunder bare den siste tiden kan jeg nevne Bergen Plastics AS, Kolos Group AS, Lingalaks AS, Viking Øksnes AS, Norsk Kransertifisering AS, Mega Solutions AS, Aragon AS, Solberg Scandinavian AS, Bil i Nord AS, E Plug AS og Ross Offshore AS.

(mer…)

Oppdatering på kundefronten

Det skjer mye i Landax for tiden, og spesielt på kundefronten!

Nesten daglig får Landax en ny kunde, en utvidet lisens, et nytt utviklingsprosjekt eller nye avtaler om konsulentarbeid. Blant de siste skuddene på stammen har vi Holmestrand, Marine Harvest Feed AS og Ørlandet. I tillegg har vi nå også fått Felleskjøpet som kunde!

Det varmer selvfølgelig hjertet til en bonde fra Ilseng at Felleskjøpet er blitt kunde av Landax, og også som en av våre største kunder.

IMG_3323
BILDE: Fra venstre: Kristin Bryntesen Watndal (HR-direktør), Nina Breidalen (Kvalitets- og HMS-sjef), Frode William Jensen (Prosjektleder) og Torleif Bratlie (Daglig leder i Landax).

Felleskjøpet har en omsetning på 15,5 milliarder og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Les mer om Felleskjøpet på deres hjemmesider (https://www.felleskjopet.no/).

(mer…)

Landax lanserer ny app!

Vi har siden 2013 hatt en egen app for registreringer inn i Landax-systemet. Det gikk fra å være en enkel app med mulighet til å registrere avvik, til å inneholde sjekklister, prosjektoversikt, SJA, oppgaver og timeregistrering. Den har vært i daglig bruk hos mange av våre kunder i flere år.

Nå vil vi lansere en helt ny app!

Landax App.PNG
Les mer

Ny personvernlovgivning

Nå har vi trådt inn i et nytt år, med nye muligheter og utfordringer. I den forbindelse tenkte jeg å skrive litt om den nye personvernforordningen som trer i kraft, og hva den medfører for deg. Skrevet med utgangspunkt i veilederen fra datatilsynet.no.

shutterstock_746456278.jpg

I mai 2018 vil EUs forordning for personvern bli norsk lov. Denne vil da erstatte dagens regelverk, og medfører nye plikter for virksomheter og nye rettigheter for personer man behandler opplysninger om.

(mer…)

God jul fra Landax!

Nå nærmer julen seg med stormskritt, og vi kan snart ønske 2018 velkommen.

20171222_143327 (002).jpg
Bilde: På vei til Steinfjellhytta, Gåsbu

2017 har vært et spesielt år for selskapet. Vi har utviklet en helt ny versjon av appen, vi har kommet langt på vår oppbygging av salgskontorer i inn- og utland, vi har salgsrekorder på nesten alle produkter, vi har rekordomsetning, rekordresultat og praktisk talt ikke sykefravær.

(mer…)

Ny kunde – Volvo!

Volvo Norge AS har nå blitt kunde av Landax! De var i sommer på utkikk etter et nytt styringssystem, og etter vurdering av flere leverandører, endte valget opp med Landax.

volvo

Volvo var ute etter et fagsystem som dekket opp ledelse av kvalitet med alle dets forgreininger. Derfor var det naturlig å velge Ultimate – fullpakken av systemet. Dette inkluderer en avvik- og forbedringsmodul, dokumentbibliotek, risikomodul, prosjekthåndtering, prosessmodul med grafisk portal og femten andre moduler for styring. (Les gjerne mer om våre moduler her: www.landax.no) Omfanget har de så mulighet til å skalere opp eller ned alt ettersom hva de ønsker å prioritere til forskjellige tider.

Det er alltid spennende med nye kunder, og Volvo var intet unntak! Takk for godt samarbeid så langt!

Nye kunder!

Vi får stadig nye kunder i Landax, og framover tenkte jeg å skrive litt om dette på bloggen. Det kan være interessant både for potensielle og eksisterende kunder, og for de som ønsker å følge Landax’ utvikling!

Våre kunder er både små og store bedrifter som ønsker å benytte Landax i deler av eller hele virksomheten sin. Noen benytter seg kun av én modul, mens andre går for Landax Ultimate – hele styringssystemet med 22 moduler. I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester og operatørarbeid, og mentorering fram mot sertifisering etter ISO-standarder.

dav

BILDE: Daglig leder i Landax, Torleif Bratlie, og kvalitetsleder i NOAH, Margrete Eiken.

Blant våre siste kunder er Norsk Avfallshåndtering, som vi inngikk avtale med i slutten av oktober. Dette er en renovasjonsbedrift opprettet i 1991 for å sikre en forsvarlig behandling av farlig avfall. Hovedvirksomheten er på Langøya i Holmestrand hvor behandlingsanlegget ligger.

(mer…)

Reisebrev fra Iran

I mai i år var daglig leder Torleif Bratlie på reise i Iran. Et halvt år er gått, og i forrige uke gikk reisen på nytt til dette interessante landet med en av verdens største forekomster av olje og gassressurser. Her er et reisebrev fra Torleif:

Iran
Bilde: Direktør for MIP, Ali Hosseini, og direktør for Landax, Torleif Bratlie, med den signert avtalen.

Søndag den 19. november var snuten igjen vendt mot øst, mer nøyaktig Teheran. Her skulle jeg være i fire dager, og forhåpentligvis lede Iran-prosjektet noen steg videre.

Med meg på turen hadde jeg Sigurd Arnesen som mentor og reiseleder. Sigurd er en utrolig glad reisekamerat, fargerik, allsidig, humoristisk og en kreativ fyr som gjør reisen interessant og festlig. Han har falkeblikk for alt som kan gå galt og alt som kan gå riktig, og det er bra å ha med seg i dette prosjektet. Jeg lærer faktisk mye av Sigurd også – i tillegg til å jobbe med det vi skal på turen. Sigurd jobber gjennom sitt selskap som heter Sali AS.

Under vår forrige tur i mai ble et såkorn lagt. Vi besøkte noen potensielle kunder, og brukte et par dager på opplæring av det som skulle bli hovedkontoret for salg der nede. Dette var med firmaet MIP, som viste stor faglig kunnskap, samarbeidsvillighet og forståelse.  

Siden den gang har det skjedd mye, både fra Landax’ side og hos MIP. Den iranske versjonen av programvaren har blitt forbedret og gått gjennom en del tilpasninger, og MIP har vært gjennom en stor modningsprosess. De har også ansatt to personer på fulltid til å jobbe med prosjektet.

Vi ankom altså Teheran søndag kveld. På denne tiden av året er det kjølig der nede, så det var vel ikke mer enn 12-13 grader. Det passet meg for så vidt greit, for de tre neste dagene kom til å bli intensive og uten noe tid til å leke turist. Planen for mandag var internopplæring og gjennomgang av salgssituasjon med MIP. På tirsdag besøkte jeg et medisinsk utstyrsfirma som driver med dialysemaskiner. Onsdag besøkte jeg et ingeniørfirma som var interessert i styringssystemet vi kunne tilby. Hjemreisen var allerede onsdag kveld.

IMG_5923
Bilde: Workshop og internopplæring på mandagen. Mannen til høyre er senior innen Iransk Olje og gassindustri og kjenner også til de større strukturer omkring statlige bedrifter. Fra venstre: Sigurd Arnesen, Nafiseh Ebrahimi, Mehdi Daneshfar. På enden sitter driftssjefen i MIP.

Foreløpig opererer vi i et femårsperspektiv i Iran. Vi tror også at aktiviteten i Iran kan bli et brohode for etablering i de arabiske landene rundt. Spesielt koblingen videre mot Dubai ser jeg på som svært gunstig, da dette er et handelssenter for mange internasjonale firmaer.

Vi har stor tro på fremtiden med Landax i Iran. Det er jo et land med en ganske annen samfunnsstruktur og politiske forhold enn i Norge, men jeg har likevel tro på at næringslivet har et like stort behov for å jobbe med kvalitet som her i Norge – og da har Landax mye å bidra med. Det blir derfor veldig spennende å følge med videre på utviklingen.  

Er din bedrift i henhold til lover og forskrifter?

I dag tenkte jeg å gi en kort presentasjon av en modul mange av våre kunder har hatt god nytte av! Dette er i forbindelse med revisjon og arbeid med samsvar mot lover, forskrifter, standarder og tillatelser. Denne modulen heter Samsvar.

Compliance

Les mer

God sommer!

Ikke la dere lure av gradestokken – det er faktisk sommer! Fellesferien er rett rundt hjørnet, og de fleste av oss kan glede seg til uker med sol, bading, reise og sene sommerkvelder.

Norge
Foto: Kristiane Bratlie

For Landax har disse siste ukene før sommerferien vært både spennende og hektiske. Aldri i vår historie har vi hatt en så god salgsstatistikk som juni 2017. Følgende nye kunder kan nevnes: Nortransport AS, Rena Quality Group AS, Cflow Fish Handling AS, Alta Fjernvarme AS, Bluesolutions AS, Åsen og Øvrelid AS, Ricoh Norge AS, Ringnes Supply Company, Dr. Med. Jan Baak AS, PEAK Group AS, Passer AS, Hilding Anders Norway AS, Eesti Gaas AS og Mesta AS. I tillegg til disse har seks av våre eksisterende kunder gjort større utvidelser. Dessuten er det ni større foretak som har besluttet å gå for Landax og skal skrive avtale innen 15. august. Dette vil i praksis si 29 nye avtaler i juni, hvilket vi kan gå sommeren i møte med med stolthet!

Jeg vil takke alle medarbeidere og samarbeidspartnere for arbeidet i første halvdel av 2017, og gleder meg til videre samarbeid til høsten!

Så gjenstår det bare å ønske alle leserne en riktig god sommer!

Iran – et nytt marked for Landax?

Det var med en viss spenning jeg steg om bord på et Lufthansa-fly på vei til Iran. Det er et land med en rik historie, og er kjent som en av verdens eldste kulturnasjoner. Det har flere ganger gjennomgått store politiske og kulturelle omveltninger. Fra nyere tid har vi blant annet den islamske revolusjonen i 1979 – særlig betydningsfull for dagens politiske system, og Iran-Irak-krigen på 80-tallet. Det er mye å lære om dette eksotiske landet, og for en gårdbruker fra Hedmarken ville det vært utrolig spennende å reise rundt og bli kjent med historien og kulturen. Nå var det imidlertid ikke derfor jeg reiste dit. Grunnen var rett og slett at det har oppstått interesse i flere iranske bedrifter for å anskaffe Landax som styringssystem.

IMG_4753
Les mer

Presentasjon av våre produkter- Protokoll

Gjennom serien «Hvordan lykkes med Landax» gikk jeg gjennom forskjellige metoder og moduler man bør starte med for å få en best mulig overgang til et nytt styringssystem. Om du har en god forståelse innen disse områdene, og mestrer konfigurasjon og bruken av modulene, mener jeg du har et godt utgangspunkt for å drive tilfredsstillende kvalitetsarbeid. Nå ønsker jeg å gi dere en kort innføring i de øvrige produktene i Landax! Fremover kommer jeg altså til å ha korte presentasjoner av våre til sammen 20 moduler, innimellom andre innlegg. I dag starter jeg med Protokoll.

møte

Det mest vanlige ved arbeid med møtereferater er å benytte seg av en enkel teksteditor. Filen lagres lokalt på pc-en, og sendes så på mail til aktuelle mottakere. Dette medfører imidlertid en del ulemper.

Blant annet vil referat på den måten være lite tilgjengelig, det vil være få muligheter for etterbehandling og oppfølging, oppsettet er ofte uoversiktlig og selve prosessen er sårbar.

I Landax har vi derfor i mange år hatt modulen Protokoll som et alternativt verktøy for å erstatte disse dokumentene. Her registrerer du møtet med dets egenskaper som dato, deltakere og type, i tillegg til eventuelle notater. I tilknytning til dette registrerer du så sak for sak.

Skjermbilde_protokoll
Skjermbilde av en møteprotokoll. Sakene listes opp nedover.

Med denne modulen trenger du ikke lenger lete gjennom gamle eposter eller bla deg gjennom utallige møtereferater for å finne igjen dine ansvarssaker, oppgaver eller eventuelle avvik. Alt blir registrert direkte på web og tilgjengeliggjort for alle deltakere umiddelbart. Dessuten vil du kunne få opp dine egne saker på ditt personlige dashbord, og avvik og oppgaver registreres rett inn i de respektive modulene.  I oversikten over protokollene kan du se saksfremgangen, og hente opp igjen protokoller som skal brukes videre.

Det hele er også veldig enkelt! Med egendefinerte typer og maler for for eksempel ledelsens gjennomgang, revisjon eller mandagsmøte, kan man gå rett inn i et ferdig utkast med full saksoversikt. Epost kan sendes automatisk ut fra systemet til deltakerne ved møtets slutt.

Du kan lese mer om Protokoll og se prisliste på våre hjemmesider www.landax.no. Ta gjerne kontakt på kundetelefon om du vil vite mer!

Risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse har nok i mange tusen år vært til stede i menneskenes tanker. I forrige innlegg definerte vi kvalitet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk»

En slik definisjon tror jeg imidlertid var langt unna for steinaldermannen som i sin tid skulle lage et spyd med god kvalitet, eller selv de første handelsmennene (som jo var avhengig av fornøyde kunder og dermed god kvalitet på produktene) i sin forretning. Det har med å gjøre at kvalitet ofte fremstår som ganske intuitivt. Men i og med at mennesker er forskjellige, man er mer eller mindre dyktige, mer eller mindre nøyaktige, mer eller mindre effektive osv., har man også ulik fornemmelse av hva kvalitet er. Derfor har man etter hvert sett behovet for en formell tilnærming.

shutterstock_334796843
Les mer

Hva handler kvalitetsledelse om? En overordnet betraktning

La meg først gjengi definisjonen på kvalitet. Ifølge Norsk standard ISO 9001 defineres ordet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk». På bedriftsnivå handler det altså om hvordan produkt eller tjeneste tilfredsstiller kundens krav. Og hvordan kan man sikre at kunden blir fornøyd? Gjennom kvalitetsledelse!

shutterstock_378597097
Les mer

Hvordan lykkes med Landax – meld deg på kurs!

Nå har Landax lansert kurs, er dette noe for meg?

Vi har i Landax holdt på med kurs i ti år. Dette har vi gode erfaringer med, og vi får positive tilbakemeldinger fra kunder som er fornøyde med dagene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trenden blant deltakerne er at de ofte kan mye fra før, men melder seg på for å utvide kunnskapen sin og blir dyktigere brukere av systemet. De er interessert i nye perspektiver, og å få mest mulig nytte ut av Landax.

Vi vil i løpet av kursserien ha en gjennomgang av Landax Ultimate. Dette er fullversjonen av styringssystemet med alle moduler. Opplæringen kan gi innsikt som vil spare deg mye tid ved konfigurasjon og oppsett, og det vil bli gitt rom for testing og klikkhjelp underveis. Dette er med andre ord en dag du kan dra stor nytte av! Les mer om denne dagen og meld deg på her.

DSC_0130

Kvalitetsledelse vil også være tema en av dagene. Kunnskap på dette området vil være med på å øke produktivitet, og bidra til å minske ressurslekkasjer. Ettersom en bedrift vokser i omfang og størrelse, går en ofte fra enkle oppgaver til mer komplekse og abstrakte prosesser som det er vanskelig å ha god oversikt over. Et ledelsessystem for kvalitet er skreddersydd for å minimalisere mulighetene for tapt informasjon, tidsfordriv og andre ressurslekkasjer, og dermed øke produktiviteten og omsetningen. Denne kursdagen kan du lese mer om her.

En kursdeltakelse vil altså være med på å modne deg i forhold til styring og ledelse, og som bruker av verktøyet Landax. Det vil dessuten gi et helhetsbilde av hva Landax kan bidra med slik at du kan skille ut det som er viktig for deg og ditt firma. Du vil også møte mange brukere som ofte har gode innspill, og kan dele erfaringer knyttet til forskjellige områder. Det vil være et forum hvor du kan drøfte og formidle egne spørsmål, meninger og løsninger.

Dessuten er det jo en ypperlig mulighet til å komme seg vekk fra sin faste plass, få luft under vingene og gjøre en liten miljøendring. Vi håper du har lyst til å komme på kurs med oss!

Les mer om kursene og meld deg på her: www.landax.no/kurs

Vi inviterer til kurs, tirsdag 28. til fredag 31. mars!

I mars er det igjen klart for kurs med Landax! Dette er noe vi har hatt gode erfaringer med tidligere, og vi opplever også at våre kunder setter stor pris på denne muligheten. Temaene vil være prosesskartlegging, kvalitetsledelse og risiko, og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.

shutterstock_288562100
Les mer

Hvordan lykkes med Landax – prosesser!

Du har nå kommet til det punktet i prosessen at du har et styringssystem, alle de grunnleggende registreringene er på plass, og du er godt i gang med avviksbehandling. Du har med andre ord et godt utgangspunkt – og nå er du klar for å komme deg videre. Hva er neste steg?

prosses2-forste-bilde

(mer…)

Hvordan lykkes med Landax – få et godt utgangspunkt!

Hva er det første man bør gjøre etter å ha skaffet et nytt styringssystem? I forrige uke snakket jeg om planlegging og kommunikasjon.  Det neste steget vil være å skape et godt utgangspunkt ved å få på plass grunnleggende data. Man bør også snarest sette opp avviksstrukturen.

hvordan lykkes i landax2.jpg
(mer…)

Hvordan lykkes med Landax?

Landax er et innholdsrikt, fleksibelt og kanskje for noen – et litt komplekst styringssystem. Den dekker de fleste bedrifters behov for styring på mange områder, blant annet på kvalitet, HMS og risiko, men også på for eksempel FDV og beredskap. Med et utviklingsteam som jobber aktivt på å forbedre og utvikle systemet, blir programmet stadig mer omfattende, men også brukervennlig.

I denne serien vil jeg forsøke å beskrive hvordan man på best mulig måte kan etablere og implementere Landax i sin bedrift.  I første innlegg vil jeg fokusere på planlegging og kommunikasjon.

Hvordan_lykkes_med_landax_b2(2).jpg
(mer…)

Kundeportalen

I Landax jobber vi stadig med å utvikle og forbedre systemet. Nye versjoner rulles ut fortløpende og vi har mange planlagte utviklingssaker. Vi får også daglig inn tilbakemeldinger og henvendelser fra våre kunder. For å gi best mulig oversikt over både kundesaker og utviklingssaker har vi derfor utviklet Kundeportalen.

dsc_0111kundeportal
(mer…)

Landax kickstartet året med nyttårsbord og internsamling!

I flotte omgivelser på musikkrestauranten Fermate i Hamar, var hele Landax-teamet samlet for nyttårsbord. Daglig leder Torleif Bratlie gav oss et tilbakeblikk på året som har gått og fortalte motiverende om framtidsutsiktene i 2017. Vi ble deretter servert en utsøkt tre-retters middag og god drikke. Høydepunktet på kvelden var selvfølgelig live musikk med bandet. Det var en fantastisk opplevelse, og stemningen var på topp!

dsc_0091dsc_0091170112dsc_0091_2_kopi
(mer…)

God jul fra alle oss i Landax!

Av Torleif Bratlie

Julefreden har senket seg, treet er pyntet og juleribba er kjøpt inn. Snøen har endelig lagt seg som et hvitt teppe over landskapet – i hvert fall her på Hedmark. Siste pakke kjøper jeg på vei hjem fra årets siste arbeidsdag. Nå er det jul!

endret4.jpg

2016 har vært et særdeles begivenhetsrikt år for selskapet, og vi har mye interessant å se tilbake på.

Allerede i 2015 tok vi et strategisk valg på å ytterligere styrke egenkapitalen vår. En av de viktigste grunnene til dette er at du som kunde skal erfare at Landax har styrke og soliditet. Vi skal kunne være en stabil og god leverandør i gode og dårlige tider.

Vi har derfor skaffet en tomt i Polen med hensikt å bygge lokaler til blant annet egne kontorer og utleie. Vårt team i Polen utgjør nå fem personer. I tillegg har vi kjøpt en liten bygård i Hamar sentrum som nå benyttes som hovedkontor. Andre investeringer er blant annet arealer som benyttes til restaurant, skole og drift. Vi ønsker å bygge opp et godt økonomisk grunnlag som skal gi trygghet for alle dere som har med Landax å gjøre, enten kunder, partnere eller ansatte.

På utviklingsfronten har vi gjort store fremskritt, oppdatert allerede eksisterende moduler, i tillegg til å gjøre vår tekniske plattform bedre. Vi har til og med to helt nye moduler, SJA og inspeksjon.

Ellers kan jeg nevne at vi har tre nye ansatte, og har i løpet av året fått ca 60 nye kunder.

Vi er en topp motivert gjeng som avslutter dette året med stil! Vi ser fram til nye samarbeidsprosjekter i det kommende året, og mange spennende utfordringer.

En takk også til alle medarbediere og underleverandører som bidrar jevnlig, dag for dag, uke for uke, måned for måned, jevnt og trutt. Teamene gjøre fremgang på alle fronter, både faglig, teknisk, sine prosesser og samarbeidet på tvers. Vi går inn i året 2017 med en fantastisk «kapital» i form av kompetanse, energi og arbeidslyst.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul, og et godt nyttår!

Verktøykassa

Verktøy har vi i alle slags former og fasonger, og vi benytter det til nesten alt vi foretar oss. Det kan være alt fra oppvaskkosten på kjøkkenet, gravemaskinen i grøfta, koppen du drikker kaffen av, eller pennen du skriver med. I forskjellige yrker har man ulike verktøy, og man er mer eller mindre avhengige av dette for å få utført jobben sin.

Verktøy for blogg bilde2.png
(mer…)

Ressurslekkasje

Ordet «lekkasje» forbinder vi ofte med trøbbel. Som regel tenker man på oljelekkasje i en bil, vannlekkasje i et hus eller noe annet som renner der det ikke skal. Skadene kan være alvorlige og omfanget stort. I overført betydning kan man snakke om lekkasje som uønsket utslipp av elementer, med negativ effekt på omgivelsene.

shutterstock_331562546.jpg
(mer…)

Er du på jobb eller gjør du en jobb?

En skulle kanskje tro dette var to sider av samme sak. Jeg har likevel erfart at det derimot er to helt forskjellige ting. Men har ofte veldig varierende oppfatning av hva som er god arbeidsmoral. På den ene siden har vi de som nærmest jobber helsa av seg, og på den andre siden de som bare møter opp til noenlunde rett tid. Hva er det som gjør at det er så store forskjeller, og ikke minst: er det noe jeg som bedriftsleder kan gjøre noe med?

DSC_0032.JPG

(mer…)

Er du motivert til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid?

Et interessant spørsmål. Jeg har jo noen meninger om dette også. I et marked som står i stadig forandring, og med mye konkurranse, er det helt nødvendig for bedrifter å ha fokus på tilpasninger og forbedringer. Hva kan vi gjøre for å bedre produksjonsprosessene, produktene og tjenestene våre?

shutterstock_473578147

(mer…)

Vi inviterer til kurs!

I november er det igjen klart for kurs med Landax! Dette er noe vi har hatt gode erfaringer med tidligere, og vi opplever også at våre kunder setter stor pris på denne muligheten. I år vil temaene være prosesskartlegging, kvalitetsledelse og risiko, og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.

DSC_0353.JPG

Kursserien vil gå over fire dager, fra mandag 15. november til og med torsdag 18. november, og avholdes på Scandic Gardermoen. Det er mulig å melde seg på én eller flere dager.

Her har du den fulle oversikten: http://landax.no/kurs/

Første dag vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax, bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax.

Tema for dag to er risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk, og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift. I og med at 2015-versjonene av flere ISO-standarder er blitt mer risikobasert, vil også dette tas opp.

På onsdag kommer vi til å ha en full dag med innføring i Landax Ultimate. Tidligere erfaring viser at dette kurset er meget nyttig både for nye kunder som trenger en grundig gjennomgang av styringssystemet, og erfarne kunder som ønsker en oppfriskning. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax, og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin.

Den siste dagen, torsdag 18. november, vil temaet være risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse. Vi vil se på kartlegging av muligheter og konsekvenser, risiko- og mulighetsstyring av prosesser, og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: http://landax.no/kurs/

Kom gjerne med tilbakemelding på om det er noe spesielt du ønsker innføring i, eller om du har noen spørsmål, så kan vi sette av tid til dette.

 

Bedriftskultur, motivasjon og ytelse

Av Torleif Bratlie

Over flere tiår har jeg fått besøke både statlige, kommunale og private bedrifter. Som leverandør av styringssystemer har jeg enkelte ganger kommet så tett på bedrifter at jeg nok kunne skrevet en avhandling om dem. Det har vært både engasjerte og motiverte ledere og ansatte, men jeg har også sett en del slitne, leie og ineffektive folk. Jeg har sett hvordan de ansatte benytter arbeidstiden, hvordan kommunikasjonen foregår mellom de forskjellige ledd, og lederes tilstedeværelse i produksjonen og ellers i virksomheten. Med andre ord, jeg har fått oppleve mange forskjellige bedriftskulturer.

u23-i-b02_system-og-menneske_bilde1-4-002

(mer…)

SWOT-analyse

En SWOT-analyse handler om å vurdere og kartlegge en bedrifts forskjellige forutsetninger for å lykkes i markedet. Man ser på bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler, og vurderer dette i sammenheng med behov og utvikling i samfunnet. Hvordan gjennomføres en slik analyse?

Den vanligste metoden er å se på forskjellen mellom eksterne og interne arbeidsbetingelser. Styrker og svakheter ligger internt i bedriften, mens muligheter og trusler er omgivelsene og bedriftens konkurransefortrinn/-ulemper i markedet. Eksempler på styrker kan være gode evner i bedriften, god service, godt arbeidsmiljø, effektiv håndtering av oppgaver, god markedsføring, gunstig beliggenhet osv. Svakheter er da gjerne mangel på dette. Av eksterne faktorer vil man kunne si at muligheter i markedet er trender, nye kommunikasjonsmidler, ny forskning og teknologi, behov som dukker opp ved globalisering osv, mens trusler er konkurranse, politiske og miljømessige effekter, markedsøkonomi og også her trender.

Man foretar ofte en SWOT-analyse etter å ha vurdert og definert klare mål eller fokusområder i bedriften, og før man legger en ny bedriftsstrategi. På denne måten blir det lettere å ivareta en fokusert og relevant analyse. Ofte tas det i bruk et SWOT-skjema, slik du ser under, hvor man lettere kan kategorisere og adskille de forskjellige faktorene.  Når dette er gjort bør man vurdere hvilke områder man ønsker å forbedre, og hvilke styrker eller muligheter man kan satse på i videre drift.

U33-I.B01_SWOT-analyse_bilde1.jpg

I forbindelse med nyutgivelsen av ISO 9001 høsten 2015, ble begrepet risikobasert tilnærming tatt i bruk. Man vurderer bedriftens kvalitetsarbeid gjennom å se på risiko og muligheter. Det er med andre ord ikke så ulikt en SWOT-analyse. For eksempel vil man i vurderingen av om man er i samsvar med standarder/lover og forskrifter, se det som en risiko å miste sertifisering/godkjenning, og en mulighet å ha et konkurransefortrinn. Som parallell til risiko i denne sammenhengen har vi trusler og svakheter, og til muligheter har vi nettopp SWOTens muligheter og styrker.

Det er også her Landax kommer inn i bildet. En av våre mest avanserte moduler går under navnet Landax Risiko, og er meget relevant i denne sammenhengen. Det for mange allerede kjente systemet for risikohåndtering, passer ypperlig også for SWOT-analyser, og gir deg en god oversikt over bedriftens interne og eksterne arbeidsbetingelser. Dette vil igjen kunne hjelpe deg i videre strategiplanlegging.

Ble du nysgjerrig på muligheten for en helt ny analyse for forbedring eller nysatsning i bedriften din? Slå på tråden, så kan vi legge en plan!

Penger er som luft

Hva er en ansatts motivasjon for å yte maks på arbeidsplassen? Penger? Heder og ære? Eller kanskje frykt for å miste jobben?

2016-09-09 12.52.53.jpg

Det er klart at en god fastlønn er en tillitserklæring. Det kan gi en indre motivasjon og drivkraft som vil øke arbeidsprestasjonen. Ros fra sjefen vil være en bekreftelse på at vi gjør noe riktig, og kan være med å gi oss en følelse av mestring.

Dermed må vel altså pengebonuser være den lureste ideen for å få de ansatte til å yte maks?

Jeg mener nei. En prestasjonsbasert belønning vil trolig skape mer problemer enn det løser. Det kan kanskje få de ansatte til å jobbe raskere, men ofte på bekostning av kvaliteten. Det beste vil heller være å gi medarbeiderne en god fastlønn, og så inspirere dem til å glemme økonomiske motiv som drivkraft.

For når alt kommer til alt, er det mye som tyder på at folk flest egentlig ikke er så opptatt av lønn. Det er derimot faglig utvikling og utfordringer og gjerne en tilhørighetsfølelse i bedriften, som motiverer folk til å gjøre en god innsats. Pengebonuser og tilbud om lønnsøkning for å beholde de ansatte, tror jeg faktisk vil virke mot sin hensikt. Det vil skape splittelse og gi de ansatte en følelse av intern konkurranse heller enn samarbeid. Når noen velger å slutte i jobben, mener jeg det som oftest ikke er på grunn av lønn. Som en professor sa:

«Penger er å regne som luft,
man trenger luft for å leve, men lever ikke for å puste.»

Charles O `Reilly

En god fastlønn er nødvendig og et godt grunnlag. Men så lenge dette er dekket, vil ikke de beste medarbeiderne tenke på egen eller andres bankkonto for å bli motivert. De lar hovedfokuset være på produktet, kunden eller brukeren.

 

Alltid dårlig tid

«Beklager, har ikke tid».

Klassisk.

Gjengangeren blant dårlige unnskyldninger.

For selv om den tilhører kategorien dårlige unnskyldninger, fungerer den hver gang. Man kan jo ikke akkurat komme med innvendinger på andres tidsfordriv. Som forelder, daglig leder i en voksende bedrift, bonde, restauranteier, musiker på fritiden og med alskens hobbyer, er jeg godt innforstått med begrepet «tidsklemma». Det er så mye en gjerne skulle gjort, men som ikke lar seg gjøre med en døgnbegrensning på tjuefire timer. Det er selvfølgelig greit å ha mye på tallerkenen. Jeg mener likevel at den stadige «Jeg har ikke tid» er en dårlig forklaring.

For hvem har egentlig ikke noe tid i løpet av dagen?

Min hverdag er praktisk talt fullpakket. Men jeg vil jo ikke si jeg har «dårlig» tid av den grunn. Nei, det heter full utnyttelse av tiden. Dermed sier jeg aldri nei til en forespørsel på grunn av «dårlig» tid. Alt handler egentlig om tre ting: prioriteringer, effektivitet og samtidighet. Kan jeg ha to tanker i hodet og gjøre flere ting samtidig? Bli ferdig med det jeg skulle i tide til å få gjort det som kom på i tillegg? Kan jeg eventuelt utsette noen av delene? Som oftest kan man svare ja på et av disse spørsmålene. Hvis man da allikevel svarer nei til forespørselen, så er det fordi man ikke har spesielt lyst, og ikke fordi man ikke har tid. Kall en spade for en spade, sier jeg. Om du ikke er vant til denne tankegangen, så kan du øve deg. I stedet for hele tiden å se tidsbegrensinger, kan man se tidsmuligheter. Kanskje du oppdager at du får mer tid.

2016-08-18 06.54.01redigert.jpg
Virker dette kjent? En bilkø stjeler mye tid. Om du ikke kan unngå rushtrafikken, bruk gjerne tiden til å ta noen viktige telefonsamtaler. Med handsfree, så klart. 

For all del. Å ha det travelt er en ærlig sak. Og for de fleste bør det være positivt, det sies jo at lediggang er roten til alt ondt.

Men det er ofte slik at om man har mye å gjøre, får man faktisk mer gjort. Er man vant til å ha bevissthet rundt tidsbruk blir en flink til å effektivisere aktivitetene sine, gjøre flere ting samtidig og planlegge hverdagen. Har du da en halvtime i løpet av dagen uten planer, så har du plutselig god tid. Da er det jo lett å si ja til diverse forespørsler!

Så neste gang du blir fristet til å skylde på dårlig tid, prøv å tenke gjennom om du faktisk har så lite tid. Ta rett og slett en liten revisjon av dine daglige rutiner. Kanskje finner du at du har mange muligheter for forbedring, og mye tid å spare!

Avviksregistrering – et bidrag til forbedringsarbeidet?

Kvalitetsstyring handler om å lede virksomheten til rett kvalitet. Tidligere var det vanlig å se på produktet når det var ferdigstilt, og deretter reparere eller kaste feilbarlige produkter. Det medførte både store kostnader og lite effektivt, og gav ikke særlig rom for forbedringer. I dag er det derimot vanlig å sikre kvalitet gjennom overvåking og styring av hvert ledd og rutine i prosessen. På den måten kan man gjøre justeringer og luke ut uregelmessigheter underveis.

2016-08-05 11.26.06

Helt essensielt i denne fremgangsmåten er avviksregistreringer. For overvåking handler ikke om at ledelsen kontrollerer de ansatte til enhver tid. Overvåkingen er av selve prosessen. Det vil si at det stort sett er operatørene som oppdager avvik og uregelmessigheter. Det er de som står i den faktiske fremstillingsprosessen, og som har en autentisk oppfatning av forholdene. Ledelsens oppgave er så å tilrettelegge på best mulig måte, med gode stillingsbeskrivelser, prosedyrer, rutiner og utstyr, og å behandle og gjøre tiltak ved inntrufne hendelser.

Jeg tror at man så ved å ha gode rutiner for avviksregistreringer, skaper mer bevissthet rundt det med forbedringer. Da trenger man ikke forholde seg til hva som gjøres av gamle vaner, men har mulighet til å si ifra om de faktiske forholdene. Kan hende finnes det gjentakende problemer i produksjonen som vedvarer, bare fordi det er sånn det «alltid har vært». Om disse sakene derimot registreres, vil ledelsen blir klar over situasjonen, og kan gjøre noe med det. Med relevant registrering av avvik kan man kan trekke ut rapporter, se på årsaker og sammenhenger, og komme med løsninger. Uønskede hendelser kan faktisk brukes til forbedring.

Og det trenger ikke nødvendigvis ligge et avvik bak enhver registrering. Det kan også være andre muligheter for forbedring som oppdages. De ansatte kan for eksempel komme med forslag til endringer som kan bidra til å forkorte produksjonstiden, minske kostnadene eller øke trivselen.

Dette handler også om kommunikasjon. For ved å ha et godt system for registreringer, har man også en forbindelse mellom de forskjellige leddene i bedriften. Ansatte ute i «felten» har et direkte talerør til ledelsen. Alle blir hørt.

Det finnes imidlertid diverse motforestillinger til dette med registrering av avvik. Det har nok bunnet blant annet i tidsbruken og følelsen av liten hensikt dersom registreringene ikke behandles i ettertid.

Det er her Landax kommer inn.

Avviksregistrerin uten bedriftsnavn2.png

For med vår modul for registrering av hendelser får man gjort noe med disse kjedelige tendensene. Avviksmodulen er et meget brukervennlig verktøy for registrering, og har masse muligheter for å sette opp tidsfrister, delegere ansvar og oppgaver, ta ut rapporter og se på årsaker. I tillegg har vi også utviklet en korresponderende app. Med denne kan man registrere hvor som helst, når som helst, og helt uavhengig av internettforbindelse.

Med gode rutiner for avviksregistrering og med fokus på forbedringer er dette noe alle bedrifter kan dra nytte av, og bør implementere i sin bedrift. Les mer om avviksmodulen på våre hjemmesider, eller ta kontakt dersom du ønsker å prøve en demo-versjon av systemet.

Styringssystem, kvalitetssystem og ledelsessystem – hva er forskjellen?

Noen ord og uttrykk blir til stadighet brukt om hverandre. Ofte er ikke dette så farlig, og man gjør seg stort sett forstått. I mitt fag er det likevel visse termer som er så sentrale, men samtidig så feilbenevnte, at det er verdt et forsøk på en forklaring. Det gjelder i første omgang de forskjellige systemene for styring i en bedrift.

Vi i Landax selger et styringssystem. ISO 9001 gjør krav på et kvalitetssystem. Dette inngår blant annet i et ledelsessystem. Hva er så forskjellen?

Landax er et web-basert styringssystem. I dette systemet kan man legge inn prosedyrer og prosesser, registrere avvik, holde kontroll på utstyr, legge inn handlingsplaner og mål, opprette sjekklister – for å nevne noe. Dette er én form for styringssystem. En annen form kan rett og slett være en bedrifts ringperm-system eller mappestruktur lokalt på pc-en. Dette vil jeg ikke si at er noe reellt alternativ til Landax, men per definisjon er jo også dette et type styringssystem.

Et styringssystem kan altså defineres som et ordensverktøy eller et system som sikrer at de ansatte arbeider i samsvar med de målene og metodene ledelsen har fastsatt. Man kan kalle det for et rammeverk rundt bedriftens mål, prosesser og metoder.

Men om du går til anskaffelse av et styringssystem, har du ikke automatisk et ledelsessystem eller kvalitetssystem. Du har kun verktøyet for å implementere det.

Et ledelsessystem er det systemet virksomheten har implementert for å styre prosesser og aktiviteter slik at det oppfyller bedriftens mål og visjoner. Man kan si det er det faktiske innholdet i et styringssystem. Ledelsessystemet er de prosedyrene, prosessbeskrivelsene og rutinene bedriften har fastsatt og utøver for å nå sine mål. Arbeidet utføres på en definert måte, registreringer foretas, ansvaret er fordelt og forbedringsmuligheter oppdages og tas tak i.

Det finnes mange områder for ledelsessystemer. Man har blant annet ledelsessystemer for miljø, næringsmidler og energi. Man kan også ha et ledelsessystem for kvalitet.

Og det er her jeg tror vi kommer til kjernen av forvirringene. «Legg avviket inn i kvalitetssystemet», hører jeg ofte, eller «Miljøaspektene er definert i kvalitetssystemet». Begrepet kvalitetssystem har blitt til en samlebetegnelse for alt som har med styring av en bedrift å gjøre. Hva er årsaken til det?

Vel, jeg tror det har mye med navnet på ISO-standardene å gjøre. ISO 9000 og 9001 het tidligere «Systemer for kvalitetsstyring». Fokuset var å finne rett kvalitet. Systemet de forholdt seg til skulle altså styre kvaliteten på selve produktet. Dette systemet het kvalitetsstyringssystem og ble forkortet til kvalitetssystem.

shutterstock_334796843.jpg

Etter hvert som tidene endret seg og kvalitetsfaget ble utviklet, handlet det ikke lenger bare om å finne rett kvalitet. Nå dreide det seg om hvordan lede virksomheten til rett kvalitet. Nytt navn ble «Ledelsessystemer for kvalitet». Selv om fokuset nå er et annet, er det en videreutvikling av den gamle standarden, og like fullt et kvalitetssystem.

Det problematiske her er at et styringssystem jo er definert som verktøyet for styring. Verktøyet for styring av kvalitet heter da kvalitetsstyringssystem. Men, det er jo det samme navnet som den gamle ISO-standarden! Og siden ISO-standarden ble forkortet til kvalitetssystem, og man tydeligvis snakket både om verktøyet og innholdet når man snakket om kvalitetsstyringssystem (i og med at de hadde samme navn), så ble også denne kalt for kvalitetssystem. Og når styringssystemet for kvalitet ble kalt kvalitetssystem, var det nærliggende å også kalle alle andre styringssystemer for kvalitetssystem.

Kvalitetssystemet er dermed en sammenslåing av både kvalitetsstyringssystemet, kvalitetsledelsessystemet og alle andre typer styringssystemer. Er det rart det oppstår forvirringer?

Det vil jo i praksis si at benevnelsen kvalitetssystem omfavner både verktøyet og innholdet for styring av en bedrift.

Det høres kanskje greit nok ut, men det er når man glemmer begrensningen kvalitetssystemet da også medfører seg. Jo, man snakker om både innhold og verktøy, men man snakker også kun om kvalitet. Ikke energi. Ikke arbeidsmiljø. Ikke trafikksikkerhet. Og ikke internkontroll. Det er altså sjeldent 100% riktig å snakke bare om kvalitetssystemet, med mindre bedriften kun har styring på kvalitet, eller har uavhengige styringssystemer for alle andre områder.

Det mest korrekte for fremtiden er derfor heller å prate om ledelsessystem, siden det omfatter alle områder man ønsker å ha styring på. Du har et ledelsessystem for kvalitet, kanskje har du også et ledelsessystem for miljø, og begge disse styrer du i styringssystemet ditt.

ledelsessystem5.jpg

Her har jeg forsøkt å illustrere hvordan begrepene fungerer sammen. Ledelsessystemet definerer styringen av bedriften. I et ledelsessystem for kvalitet fokuserer du på kvalitet i alle ledd, gjennom overvåkning av arbeidsprosesser og godt utarbeidede rutiner. Styringssystemet derimot ligger utenfor dette feltet. Dette er fordi et styringssystem i seg selv kun er et verktøy for å håndtere styringen, og uten innhold har den faktisk ikke noe med ledelsessystemet å gjøre.

Jeg håper dette var oppklarende for de fleste! Klikk deg gjerne inn på våre hjemmesider og les mer om våre fagområder og produkter. Du kan også ta kontakt på telefon, så hjelper vi deg gjerne.

Dokumentert informasjon

Av Torleif Bratlie

I dagens teknologiske samfunn har håndteringen av dokumentert informasjon tatt en meget praktisk vending. Man trenger ikke lenger kilometerlange arkivreoler, ei heller ha et tidsforbruk verdt et årsverk for å finne tilbake til gamle registreringer. Å hente ut rapporter og finne data for tendensanalyser går som en lek, samtidig som avvik for det første blir registrert, og for det andre er øyeblikkelig tilgjengelig hvor enn du måtte ønske; om du så er av typen som sitter på hjemmekontor eller har panoramautsikt over hele produksjonen.

shutterstock_202612039.jpg

Alt er mulig med et godt styringssystem for kvalitet. Så gjelder det å bruke systemet på rette måte. Man må ha gode vaner og rutiner (som selvfølgelig dokumenteres i styringssystemet) som legger føring for hvordan dokumentert informasjon håndteres. Du må ha kontroll på avviksregistrering, alle bedriftens prosesser, risikostyring, svar på lover og krav fra myndigheter, bedriftens miljøarbeid pluss en rekke andre saker.

Landax har i det siste arbeidet med å tilrettelegge dette til det fulle for kundene våre. Vi har samlet aktuelle rutiner og dokumenter, maler og eksempler, og utarbeidet en del nytt innhold i samarbeid med Magnus Robbestad fra Veritech AS. Dette ligger i dag organisert i en mappestruktur på en innholdsmalbase, som vi planlegger å gjøre tilgjengelig for interessenter. Der kan man selv velge ut hvilke dokumenter som er relevante for sin bedrifts kvalitets- og miljøarbeid, laste ned, og bruke som en selv vil.

Prislisten for disse dokumentene ligger vedlagt, med henvisninger til ISO-standardene 9001:2015,  14001:2015 og den kommende standarden 45001. Dokumentpakke_ISO_2015

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt på supporttelefon om det er noe du lurer på.

Sette standarden

Av Torleif Bratlie.

Hei og velkommen til enda et nytt halvår!
Fellesferien er over, og om ikke lenge er alle tilbake på sine arbeidsplasser. Hverdagen er i ferd med å innhente enhver mann, og kanskje late dager på brygga blir erstattet av overtidsarbeid på kontoret.
Selv har jeg fundert over en del ting i sommer, blant annet uttrykket «Nå har vi satt standarden».  Har du hørt uttrykket før? Det har nemlig jeg. Jeg kan være i et middagsselskap, og høre noen komplimentere verten for utsøkt mat ved å utbryte: «For en standard!». Eller på konsernmøtet, hvor alle ble ble enige om at arrangøren virkelig satte standarden for innhold og varighet samt valg av lokaler, plassering og severdigheter. Standard kan rett og slett settes på mange forskjellige måter og på mange forskjellige områder. Det kan være på personplan, i sosiale sammenhenger, i bedrifter, i samfunnet generelt, og det kan tas videre på mer konkrete ting, som biler, mat, interiør, grafisk design, musikk, bøker osv.

(mer…)

God sommer!

Her i Landax er vi i full gang med sommeren! Dette halvåret har vært spekket med utfordringer og suksesser, og aldri før har vi solgt så mange styringssystemer. Optimismen råder, og motivasjonen er på topp!

DSC_0019redigert
Kjenner dere denne? Kunne Landax styringssystemer hjulpet her, mon tro? Foto: Karl Edvard Samnøy

I løpet av våren har det skjedd mye! Vi har blant annet oppdatert Kundeportalen, og systemet er tilgjengelig på åtte språk. Det er også gjort små og store forbedringer i andre moduler som sjekklister, brukergrupper, dashbord og prosjekt. Alt dette og mer kan du lese om under fanen Utvikling i Kundeportalen, eller i brukerveiledningen.

Til høsten har vi flere nyheter du kan se fram til!

Allerede i slutten av juli vil det komme en oppdatering av rapportmodulen, og utover høstmånedene kan du forvente deg store forbedringer i både prosjekt og protokoll. Design og funksjonalitet vil gjennomgå store oppgraderinger, og være enda mer tilpasset deg som bruker.

Jeg vil med dette rette en spesiell takk for innsatsen dette halvår til alle medarbeidere i Landax AS, likeså alle våre faste samarbeidspartnere og kunder!

Landax vil være betjent i hele sommer, med unntak av første uke i fellesferien. Om noe skulle komme på denne uken, er vi likevel tilgjengelig på telefon. Jeg tar sommerferie fra bloggen i tre uker, og kommer tilbake med brask og bram i slutten av juli.

Så gjenstår det bare å ønske alle sammen en strålende sommer!

Torleif Bratlie

Flere utganger?

Av Torleif Bratlie

Når man går i gang med store prosjekter, er det viktig å ha en plan. Gjerne har man da et hovedmål med mange milepæler underveis; Kan hende man også har strenge tidsfrister å overholde. Likevel vil man i de fleste tilfeller oppdage at prosjektet tar en annen vending enn først antatt. Det lar seg ikke gjennomføre som planlagt. Dermed blir man nødt til å tenke annerledes.

(mer…)

Dashbord

Av Torleif Bratlie

I 2014 lanserte Landax modulen Dashbord – en kjempenyhet innen brukergrensesnitt på styringssystemer.  Med en gang du logger inn på Landax får du oversikt over alle nye aktiviteter, lett tilgang til de viktigste dokumentene, søkefunksjoner, statistikk over avvik og mye mer. Og det beste av alt – dashbordet er koblet mot din bruker. Alt er relevant kun for deg.

(mer…)

Landax – et godt valg?

Av Torleif Bratlie

I mylderet av muligheter der ute kan det være lett å havne i fella og gå for det «første og beste» styringssystemet man kommer over. Tar man derimot produktene nærmere i øyesyn, er saken en helt annen. Som nevnt i tidligere innlegg (Hva vil det si at et styringssystem virker?) er det en del suksessfaktorer som må være på plass for at systemet i det hele tatt skal kunne fungere.

Landax tilbyr en multifunksjonell WEB-løsning, et dynamisk system som stadig utvikles av kompetente medarbeidere. Den faglig iboende skjematikken legger til rette for å kunne dokumentere svar på lover, forskrifter og andre interne eller eksterne krav, og du kan legge opp bedriftsstyringen i henhold til ISO-standarder.

2016_B43_Grunder_går_inn_i_framtiden_landaxlogo (1).jpg

Styringssystemet er bygget opp med tanke på både funksjonalitet og brukervennlighet. Noe av det som kanskje gjør Landax spesielt attraktivt, er hvordan modulene henger sammen. Moduler er de forskjellige delene som tar for seg sine respektive områder, for eksempel avvik, dokumenter, protokoll og utstyr. Landax har 23 slike moduler. Disse utgjør til sammen en helhetlig løsning innen styring. Her er en oversikt over våre moduler.

Hovedstrukturen i Landax er ekstremt påvirkelig og du kan enkelt tilpasse systemet til enhver bedrift. Blant annet er menypunkter URL-baserte, og du kan endre navn på felter og skjemaer til ditt eget «stammespråk». På denne måten blir terskelen for å ta i bruk systemet mye lavere enn om du var prisgitt en terminologi satt av andre. Du velger også selv hvilke moduler du ønsker å ta i bruk; Er det en enkel løsning for dokumenthåndtering du er ute etter, eller et omfattende system som tar for seg alle sider ved din kvalitets- og bedriftsstyring – Landax har løsningen.

Andre funksjoner som gjerne slår an hos kunden er blant annet muligheten for å endre metadata på mange forekomster i ett trykk. Du endrer logoen på ett sted og har dermed endret logoen i alle dokumenter. Videre har vi åtte språkalternativer som kan settes opp individuelt per bruker, snarveier fra ett sted i systemet til et annet,  app for avvikregistrering og SJA, og en nylig lansert Dashbord-løsning – for å nevne noe.

Dessuten vil vi i Landax alltid gjøre vårt ytterste for å tilby assistanse, konsulenttjenester og tilpasninger for de av våre kunder som vil gå enda et skritt lenger. Skulle du fremdeles være i tvil om hvilket system du skal velge, ring og slå av en prat! Vi kan utforme et tilbud skreddersydd for din bedrift.

 

Landax som et godt valg er gjort av over 500 bedrifter. Vi tror det er vanskelig å vurdere en løsning på avstand, og tilbyr dermed å prøvekjøre Landax på forhånd. Her er en link til demoversjon. Forøvrig, ta kontakt med meg på post@landax.no.

 

Hva vil det si at et styringssystem virker?

av Torleif Bratlie

På et eller annet tidspunkt har du sikkert stått og tenkt: «Virker denne, mon tro?». Kanskje var det på garasjesalget i fjor, hvor du fant en strøken Tempo produsert på Sandnes i 1957, eller på roadtripen gjennom Kambodsja, da bussen så ut til å skrante allerede etter første kilometer. Ved andre tilfeller har du kanskje vurdert hvordan ting fungerer, spesielt dersom du har tatt turen innom den lokale alt-mulig-forretningen.

shutterstock_376849720.jpg

At kvalitets- og styringssystemer virker, er helt essensielt. Bedrifter må til enhver tid dokumentere at man er i henhold til aktuelle lover og forskrifter og er nødt til å tilfredsstille kunders krav til kvalitetsdokumentasjon, sikkerhet og effektivitet om de skal være konkurransedyktige. Man må derfor kunne målstyre, analysere og hente ut rapporter på detaljnivå underveis i hele prosessen, hvilket gjør en avhengig av et velfungerende styringssystem. (Les mer om Landax Styringssystemer på landax.no)

Men hva vil det egentlig si at et styringssystem virker?

(mer…)

Barriereknusing

Gjesteinnlegg av Elise Knudsen

I mitt ansattforhold hos Torleif, er det spesielt én ting som har kommet tydelig frem. Det er fenomenet som går under navn barrierknusing. Finnes det barrierer som gjør jobben vanskelig eller til tider tilnærmet umulig å gjennomføre, så må man finne en måte å knuse dem på. En tid gikk det faktisk så langt som at han gikk til innkjøp av en bil som ble kalt Barriereknusærn. Lang reisevei ble en saga blott, og distanser krympet til det minimale. Mulighetene åpnet seg for en mye bedre utnyttelse av tiden.

Barriereknuseren (1).jpg
Barriereknusærn, en strøken Peugeot 406 kjøpt på Oppdal i 2013.

Så som med bilen, så også i arbeidslivet. Er det noe(n) som hindrer en best mulig gjennomføring av oppgaven, så skal hinderet fjernes og oppgaven tilrettelegges. Bruk gjerne noen ekstra timer på å tilrettelegge, faktisk. – Det handler om kontinuitet, sier han. Dersom du får brukt fire sammenhengende timer uten avbrytelse, er det langt bedre enn seks timer med opprom. Finnes det en oppgave som er tungvinn med kun én ekstern skjerm, finn en til. Eller to.

Denne barriereknusingen kan vel også relateres til en liknende sak som heter grensesprenging. I det man oppnår bedre og mer effektive løsninger, så åpnes det muligheter for å komme enda lenger. Horisonten åpnes, kan man si. Skylaget sprer seg. Hvis du i tillegg er forutseende og oppdager potensielle barrierer i god tid, er det ikke lenger grenser for hvor langt man kan nå. Selvfølgelig er det ikke alltid like lett å se hva som er hinderet, det kan være noe så banalt som en for liten pult, manglende utstyr til kontoret (les gjerne den kommende produktanmeldelsen av mus) eller feil temperatur i lokalet, men uansett er det alltids en måte å få bukt med det på. Og kan det gjøres, så må det gjøres. Barrierer skal knuses.

Står dere ofte foran mange barrierer i deres bedrift, og i så fall – hva slags barriereknusere er det dere benytter dere av?

Navnet Landax

Av Torleif Bratlie

Vi har alle fått et navn; Per, Petter, Ola, Gudrun, Finn. Disse betyr som oftest et eller annet, og i gamle dager kunne gjerne navnet være en beskrivelse av en (ønsket) egenskap hos barnet. Navnsetting i dag tør jeg påstå handler mer om hva som høres fint eller praktisk ut; I hvert fall er det tilfellet med mitt navn. Torleif. Tor fra torden og Leif fra arv. Tordenarv. Navnet gir ikke alltid mye mening, men det kan allikevel høres bra ut, klinge bra – om vi kan si det slik. Våre navn var nok i sin tid et viktig og personlig valg fra våre foreldre. Kanskje er vi også oppkalt etter andre personer som har vært av stor betydning for familien.

Navnet Landax, derimot, har faktisk en tydelig mening. Det var en interessant liten prosess å finne frem til det. Jeg tenkte i sin tid at jeg ville ha et navn som sendte ut et lite «skjult» budskap samtidig som det jo måtte være både fengende og «brukervennlig» i markedsføring.

Vurderinger måtte gjøres, og valg tas.

(mer…)

De 7 fete, og de 7 magre år

Landax blogg

To personer som håndhilser
Blogg
Torleif Bratlie

Ny modul for Avtalehåndtering

Landax lanserer nå en ny modul for håndtering av avtaler og kontrakter som er godt integrert med resten av Landax-systemet, og kan også implementeres raskt og enkelt til eksisterende Landax kundebaser.

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

Dashboard for Smittevern

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her er vil også være til stede i Landax APP.

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

I Disse Koronatider

Mange ansatte hos våre kunder vil nå få bedre tid i hverdagen. Det passer kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden, egne kvalitets-prosesser?

Les innlegget
Landax gratulerer efaktor med iso-sertifisering
Referanser
Landax

Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!

Gjennom de siste årene har vi vært involvert i mange sertifiseringsprosesser. Det er imidlertid ISO sine ledelsesstandarder vi har hatt flest oppdrag med. Blant våre siste prosjekter finner vi Efaktor sin sertifisering etter ISO 9001, der vår dyktige konsulent Hanna var prosjektleder.

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

De seks kapitaler

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav

Les innlegget
blank
Blogg
Torleif Bratlie

Ryggmargskompetanse

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne

Les innlegget

Landax blogg

To personer som håndhilser

Ny modul for Avtalehåndtering

Landax lanserer nå en ny modul for håndtering av avtaler og kontrakter som er godt integrert med resten av Landax-systemet, og kan også implementeres raskt og enkelt til eksisterende Landax kundebaser.

Les innlegget
blank

Dashboard for Smittevern

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her er vil også være til stede i Landax APP.

Les innlegget
blank

I Disse Koronatider

Mange ansatte hos våre kunder vil nå få bedre tid i hverdagen. Det passer kanskje ypperlig å arbeide med egen bakgårdsorden, egne kvalitets-prosesser?

Les innlegget
Landax gratulerer efaktor med iso-sertifisering

Vi gratulerer Efaktor med ISO 9001!

Gjennom de siste årene har vi vært involvert i mange sertifiseringsprosesser. Det er imidlertid ISO sine ledelsesstandarder vi har hatt flest oppdrag med. Blant våre siste prosjekter finner vi Efaktor sin sertifisering etter ISO 9001, der vår dyktige konsulent Hanna var prosjektleder.

Les innlegget
blank

De seks kapitaler

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav

Les innlegget
Kategorier

Landax bloggen

«Jeg fant, jeg fant!»

Komplett verktøy for ledelse, tilpasset din organisasjon

Fleksible systemkombinasjoner for kontroll, tilgjengelighet og oversikt, i et brukervennlig grensesnitt.


0
Moduler

0
Moduler

0
Moduler

Bruksområder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi tilbyr rådgiving innen kvalitetsledelse og sertifisering

Ring i dag på +47 62 53 36 80 eller send en e-post post@landax.no

blank

Why Choose Us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Våre medarbeidere

Landax har motiverte medarbeidere med et bredt spekter av erfaring og kunnskap. Vi har også knyttet til oss flere eksperter innen kvalitetsledelse, sertifisering og internkontroll.
Torleif_Small
Torleif Bratlie

Daglig leder

Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Lydia2019_small
Lydia Tombre Vedvik

Salgsleder

Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
eirik
Eirik Opstad

Utviklingsleder

Type here some info about this team member, the man very important person of our company.
Anne_v2
Anne Louise Samnøy

Økonomisjef og HR-ansvarlig

Type here some info about this team member, the man very important person of our company.

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Mulighetene og funksjonene er mange, og vi mottar ofte gjentagende spørsmål fra kunder eller interessenter om Landax’ bruksområder. Her har vi samlet, og forsøkt å svare på, en del av de vanligste spørsmålene vi får.
Hvilke moduler trenger vi?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Hva koster Landax?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kan dere hjelpe oss å sette opp Landax?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Hvor lang tid tar det å komme i gang?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Er Landax brukervennlig?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Har dere en app i tillegg til programvare på web?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kan Landax utveksle data med andre systemer?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kan Landax brukes som avvikssystem?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kan Landax brukes til å følge opp ISO 9001 og andre standarder?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Har du flere spørsmål?

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
blank
blank
blank
blank

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back and if he lifted his head a little. 

Jeg begynner å blogge!

Torleif_landskap_nært (1).JPG

Hei, alle sammen!

Dette er altså det første av mange kommende innlegg på denne bloggen. Som daglig leder av en bedrift i stor utvikling har jeg lenge hatt et ønske om å dele mine tanker og ideer knyttet til det jeg driver med. Intensjonen med å starte en blogg er å komme nærmere deg som er en del av det norske næringslivet – uansett hvilken rolle du måtte inneha – og på den måten kanskje få en enda mer interessant hverdag.

(mer…)