Kurs i Landax

Vi arrangerer kursserier to ganger i året. Neste kursserie kommer til våren. Kursserien består av fem selvstendige dager med temaer som ISO 9001:2015, styringssystem for ledelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, prosesskartlegging, bruk av mobil-appen og generelt om Landax. Kursene blir holdt i området ved Gardermoen.

Seminarer

Kurs