Kurs i Landax

Vi arrangerer kursserier to ganger i året. Neste kursserie kommer til våren. Kursserien består av fem selvstendige dager med temaer som ISO 9001:2015, styringssystem for ledelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, prosesskartlegging, bruk av mobil-appen og generelt om Landax. Kursene blir holdt i området ved Gardermoen.

Vi arrangerer også seminarer for forhandlere og superbrukere.
Det vil i løpet av våren 2019 bli arrangert to seminarer, ett i Norge og ett i Sverige.

 

 

 

Seminarer

Kurs