Kurs i prosesskartlegging

Velkommen til et kurs i prosesskartlegging.

Kurset omfatter blant annet:

  • Gjennomgang av metode og tenkning rundt prosesser og arbeidsflyt
  • Fordelene ved å kartlegge og dokumentere bedriftens prosesser og arbeidsflyt
  • Bruk av Landax sin prosessmodul
  • Dokumentert risikoanalyse av prosesser og arbeidsflyt
  • Kobling av prosesser på annen dokumentasjon, så som avvik, risiko, revisjon osv.

Ved å kartlegge og dokumentere alle prosessene og tilhørende arbeidsflyt, kan du enkelt kommunisere hvordan selskapet jobber og skal jobbe til hele organisasjonen. Du bevisstgjør mange forhold som kan virke positivt inn på hverdagen. Dette kan gi store fordeler i alle ledd i bedriften i det du får analysert effektiviteten, oppdaget ressurslekkasjer og kan også finne forbedringspotensialet.

Kurset vil ha prosessmodulen i Landax som basis. I denne modulen kan du enkelt tegne inn modeller av prosessene og knytte til kvalitetsrelatert informasjon, og dermed bruke dette som dokumentasjon på kvalitetsledelsessystemet.

Kurset er tilrettelagt både for deltakere som ikke har kartlagt prosessene, de som allerede har kommet et stykke på vei og de som bare trenger en gjennomgang. Vi vil sette av tid underveis for selvstendig arbeid med å kartlegge prosessene i egen bedrift – med god hjelp og støtte fra oss i Landax.

Kurset holdes av seniorkonsulent Arnhild Gillebo.

Tid og sted

GARDERMOEN AIRPORT HOTEL
9. april 2019 kl 10:00 – 16:00

Meld deg på

NB: Det er bindende påmelding på dette kurset. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og flere muligheter!

Kursserie våren 2019: En kursserie på fem kurs.

Jeg ønsker å delta på følgende dag:

Personvernerklæring

Kontaktinformasjon

Torleif Bratlie 928 87 231 torleif@landax.no  

Pris

4 900,- per deltaker. Ved påmelding flere kursdager: 4 200,- per deltaker (fra og med kursdag 2).

Adresse: GARDERMOEN AIRPORT HOTEL Ravineveien 11 2060 Gardermoen