Forbedre driften med avviksregistrering i Landax

Avviks- og forbedringsarbeid er et viktig aspekt ved kvalitetssikring i bedriften. I styringssystemet Landax har vi derfor samlet alle nyttige verktøy knyttet til dette arbeidet i en egen modul.

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

Få oversikt med fleksible funksjoner

I modulen «Avvik» finnes det flere ulike hjelpemidler til bruk i forbedringsarbeid. Med avviksregisteret får du en oversiktlig liste over alle avvik, og legger ved opplysninger som kan være til nytte i avviksanalyser og statistikk. Det kan for eksempel være informasjon om avvikstype, kategorier, avdeling, utstyr, prosess og lokasjon. Du kan også legge inn økonomiske notater til hvert avvik, og på den måten tydeliggjøre hva avvikene koster virksomheten. 

Skulle det være andre dokumenter, sjekklister, bilder eller filer tilknyttet avviket, kan du opprette et dokumentvedlegg eller knytte til en sjekkliste. Du kan også integrere prosessen med modulen «Oppgaver», slik at du har kontroll på hvem som utfører arbeidet og når jobben skal gjøres.

Se gjerne den fullstendige moduloversikten for å kartlegge andre kvalitetssikrings-, internkontroll- og HMS-behov du og din bedrift måtte ha. 

Tilpass registreringsbildet

Avvik registreres direkte i modulen, men du kan også føre slike hendelser via e-post, SMS eller i Landax’ egen app. Husk å tilpasse registreringsbildet etter hva slags type avvik det gjelder: et produksjonsavvik bør inneholde annen informasjon enn for eksempel et HMS-avvik. Det er mulig om omorganisere skjermbildet i modulen, slik at det passer de ulike avvikstypene. Noen ganger kan det også være nyttig å klassifisere avvikene etter alvorlighetsgrad, ettersom det kan ha ulike følger for miljø, personer og økonomi. Her kan også modulen «Risiko» benyttes.

Ønsker du å informere andre om avvik, har du mulighet til å sende avvikskort via e-post og SMS til den du måtte ønske. De ansatte har i tillegg hele tiden mulighet til å følge saksbehandling knyttet til avvik de har rapportert inn.

Rapporter 

Det er mulig å hente ut lister og rapporter fra avviksmodulen. Rapporten kan du sette opp slik du selv ønsker, for eksempel fordelt på avdeling, type eller årsak. Du kan også kombinere ulike filtreringer og betingelser på innholdet i rapporten. Ønsker du en visuell fremstilling av avviksstatistikk for alle ansatte, kan du opprette en egen avviksrapport på hoveddashbordet til brukerne.

Derfor bør du føre avvik 

I internkontrollforskriften er det lovpålagt å registrere og følge opp uønskede hendelser som oppstår i bedriften. Internasjonale standarder som ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 stiller også krav til forbedringsarbeid i virksomheten. Vil du lære mer om ISO kan du delta på kurs og seminarer i regi av Landax.

Prøv Landax i dag

Ønsker du å føre avvik og utøve kvalitetskontroll i din bedrift? Test denne og andre Landax-funksjoner gratis. Brukervennlig demo av systemet finner du her. 

Kontakt oss 

Har du spørsmål vedrørende avviksmodulen eller Landax-systemet generelt? Ta kontakt med oss på telefon 62 53 36 80. Vi tilbyr også rådgivning eller coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontrollarbeid.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar