Risikobasert kvalitetsledelse

AdobeStock 137111091 2023 Landax Nyttig lesning

Kvalitetsledelse har nok i mange tusen år vært til stede i menneskenes tanker. I forrige innlegg definerte vi kvalitet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk» En slik definisjon tror jeg imidlertid var langt unna for steinaldermannen som i sin tid skulle […]

Hva er kvalitetsledelse?

AdobeStock 124127554 2023 Landax Nyttig lesning

Enhver bedrift har behov for kvalitetsledelse for å tilfredsstille sine kunder og møte krav til kvalitet, derfor er det viktig å ha god kontroll på prosessene for å kunne sikre kvalitet i alle ledd. Her vil vi gi en innføring på kvalitetsledelse.  Definisjon: Hva er kvalitetsledelse? Kvalitetsledelse er nødvendig for å sikre kvalitet i arbeid, […]

Hvordan lykkes med Landax – prosesser!

AdobeStock 115494077 2023 Landax Nyttig lesning

Du har nå kommet til det punktet i prosessen at du har et styringssystem, alle de grunnleggende registreringene er på plass, og du er godt i gang med avviksbehandling. Du har med andre ord et godt utgangspunkt – og nå er du klar for å komme deg videre. Hva er neste steg?

Hvordan lykkes med Landax – få et godt utgangspunkt!

Mann står på en snødekket fjelltopp i rød jakke og med rød ryggsekk. På midten ser vi Landax logoen

Hva er det første man bør gjøre etter å ha skaffet et nytt styringssystem? I forrige uke snakket jeg om planlegging og kommunikasjon. Det neste steget vil være å skape et godt utgangspunkt ved å få på plass grunnleggende data. Man bør også snarest sette opp avviksstrukturen.

Hvordan lykkes med Landax?

hvordan lykkes med landax b22 2023 Landax Nyttig lesning

I denne serien vil jeg forsøke å beskrive hvordan man på best mulig måte kan etablere og implementere Landax i sin bedrift.  I første innlegg vil jeg fokusere på planlegging og kommunikasjon.

Verktøykassa

AdobeStock 455395105 2023 Landax Nyttig lesning

Verktøy har vi i alle slags former og fasonger, og vi benytter det til nesten alt vi foretar oss. Det kan være alt fra oppvaskkosten på kjøkkenet, gravemaskinen i grøfta, koppen du drikker kaffen av, eller pennen du skriver med. I forskjellige yrker har man ulike verktøy, og man er mer eller mindre avhengige av dette for å få utført jobben sin.

Ressurslekkasje

LandaxAsset 1ressurslekkasje 2023 Landax Nyttig lesning

Ordet «lekkasje» forbinder vi ofte med trøbbel. Som regel tenker man på oljelekkasje i en bil, vannlekkasje i et hus eller noe annet som renner der det ikke skal. Skadene kan være alvorlige og omfanget stort. I overført betydning kan man snakke om lekkasje som uønsket utslipp av elementer, med negativ effekt på omgivelsene.

Er du på jobb eller gjør du en jobb?

Søvnig arbeider i refleksvest lener seg på en stabel varer for å ta en lur

En skulle kanskje tro dette var to sider av samme sak. Jeg har likevel erfart at det derimot er to helt forskjellige ting. Men har ofte veldig varierende oppfatning av hva som er god arbeidsmoral.

Er du motivert til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid?

AdobeStock 287791307 2023 Landax Nyttig lesning

Et interessant spørsmål. Jeg har jo noen meninger om dette også. I et marked som står i stadig forandring, og med mye konkurranse, er det helt nødvendig for bedrifter å ha fokus på tilpasninger og forbedringer. Hva kan vi gjøre for å bedre produksjonsprosessene, produktene og tjenestene våre?

Bedriftskultur, motivasjon og ytelse

AdobeStock 238098427 2023 Landax Nyttig lesning

Over flere tiår har jeg fått besøke både statlige, kommunale og private bedrifter. Som leverandør av styringssystemer har jeg enkelte ganger kommet så tett på bedrifter at jeg nok kunne skrevet en avhandling om dem.

SWOT-analyse

AdobeStock 30783502 2023 Landax Nyttig lesning

En SWOT-analyse handler om å vurdere og kartlegge en bedrifts forskjellige forutsetninger for å lykkes i markedet. Man ser på bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler, og vurderer dette i sammenheng med behov og utvikling i samfunnet. Hvordan gjennomføres en slik analyse?