Hva er informasjonskapital?

AdobeStock 391103003 2023 Landax Nyttig lesning

Informasjonskapital er summen av en bedrifts seks interne suksessfaktorer, som bidrar til større kapitalutnyttelse og kan brukes som ledestjerner.

Hva er ISMS?

En papirbit med ordene "ISMS" skrevet i store bokstaver i håndskrift. Ved siden ligger det et dokument med et sektordiagram på og en pen.

ISMS er et styringssystem for informasjonssikkerhet, og er en forkortelse for det engelske begrepet «Information Security Management System».

Hvilket styringssystem skal jeg velge?

AdobeStock 434086436 2023 Landax Nyttig lesning

Straks en nyoppstartet bedrift må involvere andre interesseparter er det fornuftig å gå til anskaffelse av et styringssystem for å få full kontroll fra start.

Landax blir en del av Ørn Software

Orn Landax v3 2023 Landax Nyttig lesning

Landax har i dag signert avtale om å bli en del av Ørn Software, som er et av Norges ledende programvareselskap innen FDV, industrielt vedlikehold og energioptimalisering.

De seks kapitaler

AdobeStock 234296386 2023 Landax Nyttig lesning

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav et innblikk i hvordan man kan finne suksessfaktorer i seks interne kapitaler. I løpet av de siste tjue årene har Bratlie bistått med implementering av ledelsesverktøy hos flere hundre virksomheter. […]

Ryggmargskompetanse

AdobeStock 333606753 2023 Landax Nyttig lesning

Vi lever i et dynamisk samfunn, og bedrifter og virksomheter møter stadig på nye behov og utfordringer. For å benytte mulighetene som oppstår og finne løsninger, trenger man dyktige ansatte som kan håndtere sine oppgaver på en god måte. Da er det én kompetanse som er spesielt verdifull: ryggmargskompetanse.

Dokument eller dokumentert informasjon?

Stabel med flere dokumenter. I bakgrunnen ser vi en foretningsmann som skriver på en datamaskin

I de nye standardene for ledelse er det flere steder beskrevet at noe skal vedlikeholdes og oppbevares som dokumentert informasjon. Hva menes med det, og hvordan skal det gjøres? Ny betegnelse I forbindelse med kvalitetsledelse er det mye informasjon som skal dokumenteres. Alt dette har visse krav på seg til layout, format, vedlikehold og oppbevaring. […]

Ny personvernlovgivning

man working with a computer general data protectio P6ZHGES 2023 Landax Nyttig lesning

Nå har vi trådt inn i et nytt år, med nye muligheter og utfordringer. I den forbindelse tenkte jeg å skrive litt om den nye personvernforordningen som trer i kraft, og hva den medfører for deg. Skrevet med utgangspunkt i veilederen fra datatilsynet.no. I mai 2018 vil EUs forordning for personvern bli norsk lov. Denne […]

Er din bedrift i henhold til lover og forskrifter?

AdobeStock 294478250 2023 Landax Nyttig lesning

I dag tenkte jeg å gi en kort presentasjon av en modul mange av våre kunder har hatt god nytte av! Dette er i forbindelse med revisjon og arbeid med samsvar mot lover, forskrifter, standarder og tillatelser. Denne modulen heter Samsvar.