Avvik

Avviksmodulen er en omfattende og fleksibel løsning for registrering og oppfølging av avvik og forbedringer.

6078889-smallAvviksmodulen er et verktøy for håndteringen av organisasjonens forbedringsarbeid. Avviksmodulen kan brukes både til kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll. Avvik og hendelser kan registreres direkte i modulen eller via SMS, APP eller e-post.

Registrer avvik under forskjellige typer, kategorier og fokusområder. Registreringsskjemaet kan tilpasses til forskjellige avvikstyper.

Funksjoner i avviksmodulen

  • Avviksregister: En oversiktlig liste over alle avvik som er registrert med filterings-, grupperings- og statistikkfunksjoner.
  • Økonomi: Legg inn økonomiske notater til avviket og få et bilde på hva avvikene koster virksomheten
  • Dokumentvedlegg: legg ved dokumenter, bilder eller andre filer til avviket
  • Sjekklister
  • Oppgaver: bruk oppgavemodulen i forbedringsarbeidet
  • Tilleggsopplysninger: avvikstype, kategori, avdeling, lokasjon, utstyr, prosess og annen informasjon til hjelp i avviksanalyse, statistikk og forbedringsarbeid
  • Tilpasning av registreringsbildet

Muligheter med registrering av avvik

Alt som kan og bør registreres for å bli bedre, kan registreres i avviksmodulen. Systemet inneholder mange funksjoner i fobindelse med både registrering og rapportering.

Tilpassing av registreringsbildet etter hvilken avvikstype du skal legge inn

Forskjellige typer avvik krever forskjellige opplysninger. For eksempel et HMS-avvik bør bestå av andre typer opplysninger enn for eksempel et produksjonsavvik. I avviksmodulen kan du organisere skjermbildet slik at det passer de forskjellige typene av avvik.

Klassifisering

Du har kanskje behov for klassifisere avviket etter alvorlighetsgrad. Et avvik kan ha forskjellige konsekvenser for personer, ytre miljø og økonomi. Dette ligger det godt til rette for på avvikskortet. Du kan også bruke disse opplysnigene i risikomodulen.

Følge-avvik

I blant kan det være behov for å registrere en ny hendelse i kjølvannet av behandling av avvik. I avviksmodulen kan du ved lukking av et avvik, gå rett på registrering av et nytt avvik, som tar utgangspunkt i det avviket du står på.

Informere om avviket

Du har alltid mulighet for å sende avvikskortet per e-post til hvem som måtte ha interesse av å få vite om avviket, enten de bare skal være informert eller om de skal bidra i forbindelse med avviksbehandlingen.

 

Registrering av avvik
Avvik per avdeling
Avviksregistrering med app

Andre produkter