På kurs i Landax-systemet 7.-8. november

Over 60 fagpersoner fra 40 ulike bedrifter var samlet da Landax holdt kurs på Gardermoen 7.-8. november. Her møttes alt fra kvalitetsledere til ingeniører og økonomer, for å bli inspirert, bygge nettverk og lære mer om systemet i praksis.
Ansatte fra Landax på kurs

Landax sterkt representert med hele 10 ansatte som ga opplæring og var tilgjengelig for support underveis.

Nybegynnere og superbrukere

Dag nummer en startet med en introduksjon av alle kursdeltakerne, og deretter ble siste nytt fra Landax presentert. Her fikk vi blant annet informasjon om den nye bedriftsstrukturen med EG som ny eier, samt ny profil. Det ble også gitt nyttig informasjon og statistikk rundt bruk av kundeportalen, APP og VUE-prosjektet.

Etter dette ble deltakerne delt opp i 2 grupper basert på erfaringsnivå. Begge gruppene fikk praktisk opplæring i forskjellige deler av Landax-systemet, samt gruppeoppgaver for øvelse. Her tok vi for oss alt fra oppsett av rettigheter og brukergrupper, til enkel bruk av skjemaer.

Nettverksbygging på tvers av fagfelt

Dagen ble avsluttet med en fantastisk 3-retters middag hvor det ble mulighet for nettverksbygging på tvers av roller og fagområder. Vi tror kvelden ble en stor suksess både for deltakere og arrangører.

LandaxKurs081122 2 2023 Landax

Inspirasjon og brukervennlighet

På dag to samlet vi oss igjen, og denne dagen gikk med til å sette fokus på brukernes opplevelse av systemet, og hvordan denne kan forbedres for å øke datafangst og brukervennlighet. Vi var også så heldige å få presentert hvordan Hæhre Entreprenør og BIR AS har jobbet med å implementere Landax i sine selskap. Her var mye inspirasjon å hente, og vi fikk også innsikt i flere, for mange, nye sider av systemet.

Tusen takk til alle våre kunder som deltok på kurset!
Vi ser frem til neste kurs våren 2023.