Barents Naturgass AS får full kontroll med Landax

Barents Naturgass skaffet seg Landax for å ISO-sertifisere seg, men også for å få bedre kvalitetsledelse og styring i selskapet.
barentsnaturgass.no

Bilde: Barents NaturGass – LNG and Natural Gas for industry, ships and transport

Stig Ove Hjelmevoll er kvalitetsleder i Barents Naturgass AS. Hans første oppgave da han ble ansatt høsten 2014 var å anskaffe et system for kvalitetsledelse og styring, og sette i gang prosessen med å bli ISO 9001- og 14001 sertifisert. 

Barents Naturgass AS holder til i Hammerfest og Nederland, og selger og distribuerer flytende naturgass, kalt LNG. De henter naturgassen hos produsent eller kilden på Melkøya, før den distribueres ut til skip, kundeanlegg og forbruksanlegg som de eier og drifter. 

Typiske kunder for Barents Naturgass AS er energikrevende bedrifter som isopor-fabrikker, asfaltverk, produksjonsanlegg og transportkunder. De er seks ansatte i Norge og to i Nederland, og har til enhver tid 15–20 innleide sjåfører. 

Hjelmevoll fikk jobben med å få bedriften over fra et dokumentarkiv på en harddisk, til et kvalitetssystem.

Da jeg ble ansatt hadde vi et behov for å lette arbeidet med kvalitetsstyringen, samtidig som vi skulle sertifiseres i ISO 9001 og ISO 14001. Jeg innså raskt at vi måtte ha et system for å gjøre den store jobben enkel. Det måtte underlette arbeidet med sertifiseringen, men også det å operere som en ISO-sertifisert bedrift, forteller Hjelmevoll. 

De var bredt ute i markedet, intervjuet og testet omtrent alt som fantes av styringssystemer. 

Vi fant ut at Landax hadde lavest terskel for oppstart. Ikke bare for meg, men også arbeidsbelastningen for alle ansatte. Når vi testet Landax første gang skjønte vi at vi kunne ta i bruk enda flere moduler og få enda mer støtte, slik at vi kunne fokusere på kjerneoppgavene våre. Det ga oss mer forutsigbarhet og enda bedre kvalitet i det vi gjør, forteller han. 

BarentsNaturgass 2023 Landax Barents Naturgass AS, Kvalitetsledelse, Landax, Styringssystemer

At systemet er komplett sparer vi mye tid på 

Vi bruker nær sagt alle moduler i Landax. Dokument, prosjekt, lokasjon, sjekkliste, beredskap, samsvar, protokoll og dokumentbiblioteket. Samsvarsmodulen er veldig fin! Vi har mange lover, forskrifter og standarder vi må følge, og den bruker vi for å bevisstgjøre. Mye av det vi gjør er prosjektbasert og store oppgaver definerer vi som et prosjekt, så den modulen blir brukt flittig. Både dokumentasjon, informasjonsflyt internt og risikovurderinger er integrert der. Og dersom det er bygging av et anlegg kan vi også overføre informasjon til lokasjonsmodulen, for en enklere flyt. 

Landax sørger for at både Hjelmevoll og Barents Naturgass AS sparer mye tid. 

Systemet er komplett, og alle modulene er komplett. Det sparer vi veldig mye tid på når det kommer til administrasjon av oppgaver. Dette er viktig for en bedrift som oss som er opptatt av kvalitetssikring, og i tillegg er underlagt såpass mye overvåkning av ulike organ og får jevnlige tilsyn. Systemet gjør at vi enkelt kan hente frem dokumentasjon for å vise at vi følger alt vi er pålagt, forteller han. 

Innovativ bruk av utstyrsmodulen gir full oversikt over komponenter

Barents Naturgass har funnet en ny måte å bruke utstyrsmodulen i Landax på. Den bruker de nemlig til å overvåke anleggene sine helt ned på komponentnivå. 

Med utstyrsmodulen får vi bedre kontroll, og vi bruker den til å styre levetid og knytte avvik ned på komponentnivå. Det gir oss muligheten til å avdekke om det er komponenter vi vil styre unna i fremtiden, forteller Hjelmevoll. 

Anleggene til Barents Naturgass er stort sett like, men det kan være ulike komponenter og ventiler på hvert anlegg. 

Ved å koble den opp mot alle små deler vi har, kan vi eksempelvis se hvilket merke, eller om det er en spesiell ventil som vi trøbler med. Vi jobber også med å definere hvilke komponenter i anlegget som er driftskritiske, for å gi oss enda bedre kontroll på sikkerheten. 

Utstyrsmodulen i Landax er i utgangspunktet ment for å gi god oversikt over kjøretøy, maskiner, bygg og utstyr. Den har mulighet for utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold. 

Vi bruker den nok ikke sånn den er tenkt brukt, men dette fungerer utrolig bra for oss. Vi driver ikke med kjøp og salg, men vi tjener mye på å ha kontroll på kvaliteten på komponentene. Alle modulene våre er knyttet sammen, så når det skjer en feil registreres det i avviksmodulen på riktig lokasjon. Deretter kan vi sende noen ut, og registrere avviket i utstyrsmodulen. Da vet vi at når vi er på stedet og eksempelvis har en lekkasje grunnet produksjonsfeil, at vi kan knytte det ned til serienummeret på ventilen, forteller han. 

BNG Tankbil 2023 Landax Barents Naturgass AS, Kvalitetsledelse, Landax, Styringssystemer

Lettere å hente ut læring på hva vi lykkes med 

Landax har gitt Barents Naturgass AS flere store fordeler. 

Vi har for det første spart veldig mye tid, og vi har bedre kontroll og styring på dokumenter. Vi har bedre dokumentasjon av driften vår og er alltid klare for revisjon og tilsyn. Landax har gjort det lettere for oss å hente ut læring og erfaring på hva vi har lyktes med og ikke, både når det gjelder driften og endringene vi gjør. Nå har vi prosedyrer som enkelt kan distribueres videre. 

Også avviksmodulen gjør hverdagen enklere for Barents Naturgass AS. 

Vi er veldig begeistret for avviksmodulen og bruker den primært til avviksbehandling, men også delvis som arbeidsliste når avvikene medfører oppgaver som må gjøres med tidsfrist. Ettersom modulen er tilpasningsbar, har vi kunnet tilpasse det slik at det passer for rapportering til vår nederlandske ledelse. Vi kan også bruke den til granskning når det er påkrevd. Vi bruker også appen når vi er ute på kontroll. Da bruker vi både mobil og nettbrett, og kan ta opp sjekklisten vår, notere direkte og legge inn bilder. Deretter behandler vi det når vi er tilbake på kontoret, forteller han.

Kombinasjon av beredskapsmodul og Microsoft Teams gir bedre beredskap 

Hjelmevoll forteller at de har lagt inn sine beredskapsplaner i beredskapsmodulen, og ved øvelser eller faktiske hendelser ligger alt dokumentert. 

Det gir oss mulighet for å varsle når vi må sette beredskapsorganisasjon. Da varsler vi via Landax og det opprettes et møte i Microsoft Teams. På den måten kan beredskapsrommet settes og styres virtuelt. Det er nyttig i en organisasjon som har beredskapsvakt 24/7. 

Rask og god oppfølging fra support

Jeg er veldig glad for at vi får raskt tilbakemelding og god oppfølging på support, særlig på sikkerhetsfunksjoner som vi ønsker å benytte oss av. Vi får også utført noe «custom» arbeid når noe skal løses. 

På spørsmål om han kan anbefale Landax videre til andre norske bedrifter svarer han raskt; 

Det kan jeg definitivt gjøre! 

Vil du også prøve Landax? Få en gratis prøveversjon av systemet her!