God jul fra Landax!

2019 er snart over, og vi går inn i et nytt år. Ikke bare et nytt år – men et nytt tiår! Vi i Landax ser veldig fram til 2020-tallet, og er klare for å sette inn støtet for å tilby produkter og tjenester som vil møte fremtidens behov og utfordringer.

Utvikling i Landax de siste ti år

Gjennom de siste ti årene har det skjedd mye i Landax. Vi startet tiåret med å fylle tjue år. På den tiden hadde vi seks ansatte, 140 kunder og 4.9 millioner i omsetning. Programvaren vår hadde et bredt spekter av funksjoner for kvalitetsstyring, internkontroll og HMS, men for eksempel Dashbord og Prosjektportalen var enda noen år inn i fremtiden.

I løpet av tiåret har både programvaren og den interne kompetansen utviklet seg. I 2018 lanserte vi også en helt ny app som har bidratt til å gjøre registreringer og informasjonsutveksling enklere for våre kunder.

Vi har fått et utvidet kundespekter, og har nå kunder innen blant annet bygg og anlegg, industri, transport, helse, næringsmiddel, vann og avløp, tjenesteyting og varehandel. Blant de største kundene våre er Felleskjøpet, Moelven Industrier ASA, Elkjøp, Bymiljøetaten, PSW og Mesterbakeren, men også mange andre konserner av forskjellige størrelse og type. Den nyeste skuddet stammen er Coop Industrier AS.

I dag har vi tretti dyktige medarbeidere, i overkant av fem hundre kunder i ni land, 25 moduler i programvaren vår og hadde i 2018 en omsetning på 23.8 millioner. I 2019 nærmer vi oss 30 millioner kroner i omsetning. Dette er solid økning og det er vi veldig fornøyd med!

Landax i fremtiden

Fremover har vi mye på agendaen! Vi ønsker å komme oss inn på det svenske markedet og har allerede 13 kunder. Vi har begynt et systematisk og omfattende arbeid med relasjonsbygging tilknyttet et forhandlernett, og ønsker å knytte til oss samarbeidspartnere som dekker hele Sverige. De første avtaler er allerede skrevet. Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi håper at vi kan vise våre naboer i øst verdien av Landax som et komplett ledelsesverktøy. Hvem vet, kanskje Landax blir ledende aktør i Sverige innen 2030?

rapporter_dashbord
Bilde: Dashbord med ulike rapporter som en digital ressurs.

Vi har også et helt nytt prosjekt på gang: Digital RessursBank (DRB). Dette prosjektet går ut på å opprette en felles portal for digitale ressurser av alle typer og slag. Eksempler på digitale ressurser er dokumenter, samsvarssett, møteprotokoller, prosesser, avviksskjemaer, dashbord, maler i alle moduler, ikoner, bilder, datafilter, gadgets, rapporter etc. Det er snakk om flere tusen ressurser som skal bli transparent tilgjengelig – både for gratis nedlasting og for kjøp.

Hensikten med DRB er at kundene og brukere skal kunne etablere gode, solide, velgjennomprøvede Dashbord, dokumenter og protokolltyper med lav terskel på rekordtid.

Dette vil tilbys som pakker våre kunder kan bestille til sin database. Digital Ressursbank er et stort og omfattende prosjekt med en budsjettramme på 14 millioner. Vi ønsker å vise våre kunder at vi tar fremtiden på alvor, og at vi vil fortsette å tilby produkter og tjenester som forenkler og forbedrer deres hverdag. Prosjektet er kommet et godt stykke på vei og dere kan se fram til innhold av høy kvalitet og et bredt spekter av bruksområder.

Vi ser med takknemlighet tilbake på de ti årene som har gått, og gleder oss til alt som skal skje de ti neste. Takk for følget så langt, og håper du har lyst til å være med oss videre på reisen!

Da gjenstår det bare å ønske alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt tiår!