Er du på jobb eller gjør du en jobb?

En skulle kanskje tro dette var to sider av samme sak. Jeg har likevel erfart at det derimot er to helt forskjellige ting. Men har ofte veldig varierende oppfatning av hva som er god arbeidsmoral.
Søvnig arbeider i refleksvest lener seg på en stabel varer for å ta en lur

På den ene siden har vi de som nærmest jobber helsa av seg, og på den andre siden de som bare møter opp til noenlunde rett tid. Hva er det som gjør at det er så store forskjeller, og ikke minst: er det noe jeg som bedriftsleder kan gjøre noe med?

Vi er forskjellige, og det er også arbeidsplassene våre. Hadde det ikke vært for ulikheter, ville ikke samfunnet fungert slik det gjør i dag. Alle kan ikke være snekkere, rørleggere eller elektrikere, professorer eller lærere. Eller kvalitetsledere for den saks skyld. Vi trenger noen i hvert yrke. Derfor er det bra at vi har ulike interesser, og kan trives med forskjellige oppgaver. Men det er dessverre ikke bare interessene som gjør oss og arbeidsplassene forskjellige. Det er også innstilling og arbeidsmoral. Arbeideren som jobber døgnet rundt finner vi både hos snekkeren og i kommunen, det samme gjør vi med latsabben. Jeg observerer altså ganske så forskjellige holdninger, uavhengig av interesser.

Nå har det seg slik at vi tilbringer store deler av vårt liv på arbeidsplassen. Jeg ser det da som naturlig at vi til enhver tid yter vårt beste uavhengig av yrke eller posisjon. Dette handler for meg først og fremst om å utfordre meg selv og trives hvor enn jeg er. Men det handler også om nytteverdi og respekt for arbeidsgiveren. Jeg kunne aldri tenke meg å ta imot penger for en dårlig utført jobb, eller å bare yte tjue-tretti prosent. Man skal gå «all-in», hundre prosent, og til enhver tid gjøre sitt beste.

AdobeStock 124127554 2023 Landax

Jeg har likevel erfart at ikke alle praktiserer dette uten videre. Noe jeg ser litt for ofte er disse som bare er på jobb. De kan gjerne være på sosiale medier, lese nettaviser, handle på nettbutikker eller sjekke ut finn, så lenge de er «til stede». Ytelsen og resultatet av arbeidet er det så som så med.

Hva er det egentlig som styrer vår adferd på dette området? Er det gener, miljø, kultur, ledelse? Vel, jeg tror det er en god sammenblanding. Vi er født med forskjellige personligheter og har vokst opp i forskjellige miljøer. Vi gjør forskjellige tilpasninger til bedriftskulturer og blir motivert i ulik grad av ledere og andre forhold. Hvilken faktor som gjør seg mest gjeldende er også forskjellig fra person til person. Det er dermed ikke så lett å påpeke nøyaktig hva det er som gjør at arbeidsmoralen er såpass varierende.

Mye av dette er det også til dels vanskelig å få gjort noe med. For oss bedriftsledere gjelder det da å fokusere på de faktorene vi i vår posisjon faktisk har mulighet til å påvirke.

Jeg tror det viktigste er å se på arbeidskulturen, som jeg skrev om i et tidligere innlegg. Er de ansatte der fordi jobben er givende, eller er det kun lønnen som er drivkraften? Blir de ansatte motiverte av å se gode resultater, eller er de mest opptatt av å komme seg hjem til rett tid?

Andre muligheter er å sette i gang tiltak for å øke motivasjonen, tilpasse arbeidsmengde og –tid, gi den enkelte den fleksibilitet den trenger, og satse på trivsel både i arbeidet og mellom kollegaene. Når disse tingene er på plass, kan ledelsen til gjengjeld stille naturlige krav: Skrive kun effektive timer, være tilgjengelige, ta initiativ, yte sitt beste og være positive. Dette høres nokså optimistisk ut, men jeg tror det kan være oppnåelig. Det er et resultat av at begge parter tilfører og får noe igjen fra arbeidet.

Til slutt må man huske at noen rett og slett passer bedre i noen settinger enn andre. En ansatt kan være meget pliktoppfyllende, punktlig og ha en god innstilling. Det betyr ikke nødvendigvis at resultatet er deretter i alle kontekster. Det er derfor essensielt at vi som bedriftsledere forstår hvordan vi bør delegere oppgaver, og setter «rett mann på rett sted». På den måten vil man få mest mulig utbytte av kompetansen i bedriften, og man vil ha ansatte som føler seg sett og trives.