Vi inviterer til kurs!

I november er det igjen klart for kurs med Landax! Dette er noe vi har hatt gode erfaringer med tidligere, og vi opplever også at våre kunder setter stor pris på denne muligheten. I år vil temaene være prosesskartlegging, kvalitetsledelse og risiko, og en hel dag med opplæring av totalpakken vår Landax Ultimate.

DSC_0353.JPG

Kursserien vil gå over fire dager, fra mandag 15. november til og med torsdag 18. november, og avholdes på Scandic Gardermoen. Det er mulig å melde seg på én eller flere dager.

Her har du den fulle oversikten: https://landax.no/kurs/

Første dag vil handle om prosesser. Hvilke fordeler er det ved å kartlegge bedriftens prosesser? Hvordan går man fram? Vi vil også gi opplæring i hvordan bruke prosessmodulen i Landax, bruks- og klikkhjelp, og det vil bli satt av tid til egentrening med hjelp og støtte fra oss i Landax.

Tema for dag to er risiko- og sårbarhetsanalyse. Her vil man få en innføring i ord og uttrykk, og hvordan kartlegge, vurdere, analysere og evaluere risikoen i egen bedrift. I og med at 2015-versjonene av flere ISO-standarder er blitt mer risikobasert, vil også dette tas opp.

På onsdag kommer vi til å ha en full dag med innføring i Landax Ultimate. Tidligere erfaring viser at dette kurset er meget nyttig både for nye kunder som trenger en grundig gjennomgang av styringssystemet, og erfarne kunder som ønsker en oppfriskning. Vi vil ta for oss de mest sentrale modulene i Landax, og superbrukerens rettigheter og muligheter. Det vil settes av tid til både spørsmål og egentrening på datamaskin.

Den siste dagen, torsdag 18. november, vil temaet være risikobasert tilnærming til kvalitetsledelse. Vi vil se på kartlegging av muligheter og konsekvenser, risiko- og mulighetsstyring av prosesser, og hvilke krav 2015-versjonen av ISO 9001 og 14001 stiller til dette.

Vi håper du har mulighet og ønsker å delta på disse dagene! For mer informasjon og påmelding, gå inn på våre hjemmesider: https://landax.no/kurs/

Kom gjerne med tilbakemelding på om det er noe spesielt du ønsker innføring i, eller om du har noen spørsmål, så kan vi sette av tid til dette.

 

Vi inviterer til kurs!

Kategorier