Bedriftskultur, motivasjon og ytelse

Over flere tiår har jeg fått besøke både statlige, kommunale og private bedrifter. Som leverandør av styringssystemer har jeg enkelte ganger kommet så tett på bedrifter at jeg nok kunne skrevet en avhandling om dem.

Av Torleif Bratlie

Det har vært både engasjerte og motiverte ledere og ansatte, men jeg har også sett en del slitne, leie og ineffektive folk. Jeg har sett hvordan de ansatte benytter arbeidstiden, hvordan kommunikasjonen foregår mellom de forskjellige ledd, og lederes tilstedeværelse i produksjonen og ellers i virksomheten. Med andre ord, jeg har fått oppleve mange forskjellige bedriftskulturer.

Selv har jeg hatt mange teorier og tanker rundt dette med bedriftskulturer. Derfor var det veldig interessant å komme over en artikkel i Harvard Business Review som omhandlet nettopp dette. Der så de på sammenhengen mellom kulturen og de ansattes motivasjon og generelle ytelse.

Teorien gikk ut på at motivasjonen ligger i bedriftskulturen, og at denne påvirker ytelsen i stor grad. Først har vi noe som kalles direkte motivasjon. Det handler om at du liker jobben, at jobben gir deg mening, og at du føler du har et potensiale til å nå lenger og utvikle deg i jobben. Så har vi de indirekte motivene, som egentlig ikke er knyttet til den spesifikke jobben du gjør. Dette er når du jobber fordi du føler deg presset til å prestere, for å motta lønn/unngå negative sanksjoner, eller fordi det er noe du alltid har gjort og er alt du kjenner til. Disse siste motivene reduserer motivasjonen og dermed ytelsen. Kvaliteten på arbeidet og arbeidet i seg selv gir en ingenting og er ikke i fokus.

Klarer man å få de ansatte til å motiveres av de direkte motivene, er teorien at ytelsen i bedriften økes. I artikkelen refereres det til både Toyota og W. L. Gore & Associates, som lar de ansatte ha mulighet til å komme med innspill og ideer og teste det ut – hvilket medfører at folk liker jobben sin. Selskapet Medtronic, som utvikler medisinsk utstyr, lar teknikerne se utstyret de har laget demonstrert, slik at de får se en mening med arbeidet. I en studie av diverse salgsavdelinger i en bank, fant man at opplæring i motivasjonstankegang hos lederne, økte salget i deres avdeling med 47%.

Selv har jeg ofte brukt uttrykket lykkefaktor. Målet er at Landax-medarbeiderne skal finne glede i det de gjør, og at de blir bevisste på hva som gjør at de trives. Jobben er ikke bare noe som må gjennomføres.

Hva er det dere gjør i deres bedrift for å påvirke arbeidskulturen? Er de ansatte motiverte til å yte sitt beste på jobb?

Kilde: How Company Culture Shapes Employee Motivation av Lindsay McGragor og Neel Doshi
https://hbr.org/2015/11/how-company-culture-shapes-employee-motivation