Penger er som luft

Hva er en ansatts motivasjon for å yte maks på arbeidsplassen? Penger? Heder og ære? Eller kanskje frykt for å miste jobben?

Det er klart at en god fastlønn er en tillitserklæring. Det kan gi en indre motivasjon og drivkraft som vil øke arbeidsprestasjonen. Ros fra sjefen vil være en bekreftelse på at vi gjør noe riktig, og kan være med å gi oss en følelse av mestring.

Dermed må vel altså pengebonuser være den lureste ideen for å få de ansatte til å yte maks?

2016-09-09 12.52.53.jpg

Jeg mener nei. En prestasjonsbasert belønning vil trolig skape mer problemer enn det løser. Det kan kanskje få de ansatte til å jobbe raskere, men ofte på bekostning av kvaliteten. Det beste vil heller være å gi medarbeiderne en god fastlønn, og så inspirere dem til å glemme økonomiske motiv som drivkraft.

For når alt kommer til alt, er det mye som tyder på at folk flest egentlig ikke er så opptatt av lønn. Det er derimot faglig utvikling og utfordringer og gjerne en tilhørighetsfølelse i bedriften, som motiverer folk til å gjøre en god innsats. Pengebonuser og tilbud om lønnsøkning for å beholde de ansatte, tror jeg faktisk vil virke mot sin hensikt. Det vil skape splittelse og gi de ansatte en følelse av intern konkurranse heller enn samarbeid. Når noen velger å slutte i jobben, mener jeg det som oftest ikke er på grunn av lønn. Som en professor sa:

«Penger er å regne som luft,
man trenger luft for å leve, men lever ikke for å puste.»

Charles O `Reilly

En god fastlønn er nødvendig og et godt grunnlag. Men så lenge dette er dekket, vil ikke de beste medarbeiderne tenke på egen eller andres bankkonto for å bli motivert. De lar hovedfokuset være på produktet, kunden eller brukeren.