Visjon

Ørn-Landax er på søken etter gode partnere som kan levere forskjellige tjenester knyttet til Landax-produktene. Det er etterspørsel etter fagsterke og systemsterke miljøer og personer innen kvalitet, HMS, revisjon risikostyring, FDV, Beredskap, Mattrygghet og HACCP.

Konsulenten skal yte tjenester til Landax innenfor dets forretningsområde innen konsulentytelser og salg av programvare. Konsulentytelsene vil kunne komme fra egne kunder som har Landax, ønsker å anskaffe Landax eller det kan gjelde oppdrag som Landax har påtatt seg overfor sine kunder og ønsker å distribuere til deg.

Dette arbeid vil i hovedsak bestå av kvalitetsfaglig bistand som systemoppbygging, revisjoner, utarbeidelse og vedlikehold av dokumentert informasjon hos kundene i forbindelse med kvalitet, beredskap, miljø, HMS, Trygg mat og andre områder som Landax til enhver tid støtter. Bistand kan også dreie seg om salg og grunnopplæring i bruk av Landax.

close up. successful business people shaking hands . concept of cooperation

Verdier og policy

VERDIER

Landax AS ønsker å fremstå tydelig i henhold til pålitelighet, dialogform, innhold i produkter og tjenester. I tillegg ser vi grafisk profil og interne strukturer som viktige områder med hensyn til hvordan interesseparter kan gjøre sine vurderinger av oss.

Landax AS sitt verdigrunnlag er pålitelighet, ideelle ønsker om kundenes beste. Ved å at vi lever opp til overstående verdier, mener vi å kunne skape og beholde tillit i våre relasjoner ved at kunder og leverandører vet hva man kan forvente fra selskapet.

 

VISJON

Landax AS sin visjon er å tilføre IT-verdenen nye og generiske strukturer og produkter på et teknisk og administrativt nivå som gjeter og røkter kundeforhold til trygghet og det å vokse sammen med oss. Landax AS skal skape en bedre hverdag for mange bedrifter, deres kunder og deres ansatte.

 

MISJON

Landax AS sin misjon er – på en smart måte – å bygge opp produkter og strukturer som skaper de verdier kunden etterspør. Hovedinnholdet i verdiskapning går på spart tid, nøyaktige gjeldende datasett, bidra til konsistens, kompletthet og sikring av data. Generelt sett ønsker vi å bidra til å bygge kundenes datakapital, kvalitetssikre den, sikre den gjennom gode lagringsløsninger, integrasjoner og opplæring i hvordan den skal håndteres.

 

POLICY

Landax AS skal til enhver tid levere produkter og tjenester i henhold til kundens forventninger om faglig riktighet og tidseffektive rammer.

Landax as tar mål av seg i å gjøre leveranser som gjerne overgår kundens forventninger.

 

MÅL

Landax AS sin hovedmål er fornøyde kunder, fornøyde leverandører og samarbeidspartnere samt å etablere og drifte tekniske softwarebaserte plattformer uten feil og mangler.

 

STRATEGI

Med disse hovedmålene for øye: Fornøyde ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere, skal Landax AS etablere effektive og velregisserte styringssystemer for økonomi, kundehåndtering, leverandørutvikling, HR og kvalitet.

Informasjon og data mellom disse systemer skal foregå automatisk eller halvautomatisk der det kan påvirke strategien positivt i forhold til måloppnåelse.

Kvalitetssystemet skal drives i henhold til krav i standarden ISO 9001:2015.

Økonomiske resultater er et delmål og vil påvirke hovedmålene ved å få de ressurser tilgjengelig som må til får å gjennomføre ønskede tiltak.

 

KULTUR

Landax AS skal være en kulturbærer ut mot kundene for de verdier, visjoner, misjon, policy, mål og strategier som er kommunisert gjeldende 

VERDIER

(immaterielle forhold som gjør selskapet attraktivt)

Landax as ønsker å fremstå tydelig i henhold til pålitelighet, dialogform, innhold i produkter og tjenester. I tillegg ser vi grafisk profil og interne strukturer som viktige områder med hensyn til hvordan interesseparter kan gjøre sine vurderinger av oss.

Landax as sitt verdigrunnlag er pålitelighet, ideelle ønsker om kundenes beste. Ved å at vi lever opp til overstående verdier, mener vi å kunne skape og beholde tillit i våre relasjoner ved at kunder og leverandører vet hva man kan forvente fra selskapet.

VISJON

(selskapets fremtidige ståsted)

Landax as sin visjon er å tilføre IT-verdenen nye og generiske strukturer og produkter på et teknisk og administrativt nivå som gjeter og røkter kundeforhold til trygghet og det å vokse sammen med oss. Landax as skal skape en bedre hverdag for mange bedrifter, deres kunder og deres ansatte.

MISJON

(aktiviteter som må til for å gjøre visjonen til virkelighet)

Landax as sin misjon er – på en smart måte – å i bygge opp produkter og strukturer som skaper de verdier kunden etterspør. Hovedinnholdet i verdiskapning går på spart tid, nøyaktige gjeldende datasett, bidra til konsistens, kompletthet og sikring av data. Generelt sett ønsker vi å bidra til å bygge kundenes datakapital, kvalitetssikre den, sikre den gjennom gode lagringsløsninger, integrasjoner og opplæring i hvordan den skal håndteres.

POLICY

(retningslinjer)

Landax as skal til enhver tid levere produkter og tjenester i henhold til kundens forventninger om faglig riktighet og tidseffektive rammer.

Landax as tar mål av seg i å gjøre leveranser som gjerne overgår kundens forventninger.

MÅL

(enkeltområder med spesiell fokus)

Landax as sin hovedmål er fornøyde kunder, fornøyde leverandører og samarbeidspartnere samt å etablere og drifte tekniske softwarebaserte plattformer uten feil og mangler.

STRATEGI

(veien til målet)

Med disse hovedmålene for øye: Fornøyde ansatte, kunde, leverandører og samarbeidspartnere, skal Landax as etablere effektive og velregisserte styringssystemer for økonomi, kundehåndtering, leverandørutvikling, HR og kvalitet.

Informasjon og data mellom disse systemer skal foregå automatisk eller halvautomatisk der det kan påvirke strategien positivt i forhold til måloppnåelse.

Kvalitetssystemet skal drives i henhold til krav i standarden ISO 9001:2015.

Økonomiske resultater er et delmål og vil påvirke hovedmålene ved å få de ressurser tilgjengelig som må til får å gjennomføre ønskede tiltak.

KULTUR

(Etablert praksis og felles forståelse i forhold til misjon og strategi eksternt)

Landax as skal være en kulturbærer ut mot kundene for de verdier, visjoner, misjon, policy, mål og strategier som er kommunisert gjeldende.