Utstyr og FDV

Utstyrsmodulen i Landax gir deg kontroll og dokumentasjon av utstyr og FDV

1cc34b78-beb8-49c4-8a9c-fb97b1aa9e10Utstyrsmodulen er en omfattende og fleksibelt verktøy for maskiner, bygg, utstyr og kjøretøy. Modulen dekker både utstyrshistorikk, utlån og planlegging av vedlikehold.

Muligheter

I utstyrsmodulen kan du:

 • Ha oversikt over utstyr og hvor utstyret er
 • Sortere, gruppere og filtere utstyret til en hensiktsmessig rapport
 • Sette en ansvarlig medarbeider på hvert utstyr
 • Ha oversikt over garanti- og utrangeringsavtaler
 • Knytte serviceavtaler og rapporter til utstyret
 • Holde kontroll på lagerstatus
 • Registrere utlån
 • Legge inn bilag og andre økonomiske opplysninger på utstyret
 • Registrere og følge opp planlagt vedlikehold og ettersyn
 • Legge inn repeterende oppgaver i tilknytning til utstyret

Utstyrsmodulen er integrert med resten av Landax-systemet, som for eksempel avviksmodulen, risikomodulen, inspeksjonsmodulen og dokumentbiblioteket.

Bruksområder

Utstyrsmodulen kan brukes til alle forskjellige gjenstander som trenger kontroll og styring.
For eksempel:

 • Kjøretøy
 • Datautstyr
 • Produksjonsutstyr
 • Bygninger
 • Ventilasjonsanlegg
 • Måle- og kalibreringsutstyr

Andre produkter