Ledningssystem i nytt perspektiv

Styringssystem for kvalitetsledelse

2021 Louise Gilbu

Torleif P. Bratlie är grundare av företaget Landax AS – vars ledningsverktyg efter decennier i branschen har utvecklats till att bli ett av de mest kompletta styrsystemen på den norska marknaden, och har flera hundra kunder och mer än 50 000 användare i nio länder.

Det hela började med att Bratlie frågade sig följande: Hur kan vi använda oss av våra erfarenheter för att öka kvaliteten och produktiviteten? Kan vi göra registreringar av det vi observerar, använda dessa för att analysera olika faktorer och fatta beslut om åtgärder som förbättrar processerna?

Han lade även fokus på vilket slags kapital det enskilda företaget hade kunskap om. Då avsåg han inte bara egenkapital i kronor, ören och tillgångar, utan lika viktigt var sådant som humankapital, systemkapital, strukturkapital o.s.v.

trykk mockup2 2021 Louise Gilbu

För Bratlie handlar kvalitetsledning om att få alla företagets faktorer att samverka. ISO-standarderna för ledning som kom ut 2015 visade sig stämma överens med det som Bratlie hade skissat på i flera år. Därför kom Landax tänk att redan från start överensstämma med ISO.

 • Ett ledningssystem är egentligen en kombination av företagets kvalitetssystem och styrsystem. Från kvalitetsstandarden ISO 9001 har vi ett genomgående fokus på företagets processer. I ditt styrsystem har du alla stödresurser, till exempel risker, avvikelser, dokument, protokoll och checklistor. Kopplar du ihop dessa saker får du ett fungerande ledningssystem med god struktur och datakapital som bildar ett bra underlag för ledningen för att styra verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Kompletthet och konsistens = kvalitet

Bratlie har lett flera certifieringsprocesser och medverkat till att anpassa verksamheten för ett framgångsrikt kvalitetsarbete på massor av företag. Det viktigaste i detta arbete är först och främst kartläggning av arbetsflöden, riskanalyser och en medvetenhet om möjligheterna. När dessa bitar har fallit på plats är det viktigt att fokusera på bra registreringar. Det är dessa registreringar som utgör företagets datakapital. Varje enskild registrerings grad av kompletthet och konsistens bidrar enligt Bratlie till att avgöra kvaliteten på hela ledningssystemet.

”Därför är det viktigt att skapa bra formulär och anpassa allt för en genomförd och komplett registreringsregim. På lång sikt kan detta bli en mycket lönsam investering.” – T. Bratlie

 • avvik kvalitet 1 2021 Louise Gilbu
 • avviksrapport 1 2021 Louise Gilbu
 • avviksrapport2 1 2021 Louise Gilbu
 • haccp 1 1 2021 Louise Gilbu
 • haccp risk 1 2021 Louise Gilbu
 • ledelsesprosess 1 2021 Louise Gilbu
 • lokasjoner 1 2021 Louise Gilbu
 • prosess 1 2021 Louise Gilbu
 • prosess arbeidsflyt crop 1 2021 Louise Gilbu
 • prosjekter2 v2 2021 Louise Gilbu
 • risikodiagram finish 2021 Louise Gilbu
 • risk2 1 2021 Louise Gilbu
 • samsvar 2021 Louise Gilbu

Ett generiskt system

Ett kvalitetsledningssystem måste enligt Bratlie växa tillsammans med företaget.

 • Det krävs insikt om att det kan ta tid att arbeta fram ett välfungerande ledningssystem. Låt oss jämföra processen med en tall. I början har tallen bara några få, små årsringar. Men det växer stadigt vidare och får med tiden flera årsringar och blir en stor och robust tall. På samma sätt är det med kvalitetsledning – genom flera och bättre registreringar, goda strukturer och integrerade system, växer systemet och blir till slut ett gediget och bra ledningssystem. Om det inte går så fort och årsringarna blir små, så kanske veden blir desto mer gedigen – man måste tänka långsiktigt.

Landax är ”ett generiskt styrsystem för ledning”. I ett generiskt system har vi de inneboende tekniska och strukturella egenskaperna. I ett icke-generiskt system måste du, till skillnad från i det generiska systemet, bygga upp allt från grunden om och om igen. Detta är den stora skillnaden på Landax och många av de systemleverantörer som anser sig kunna konkurrera med Landax.

Enligt Bratlie är Landax just ett sådant generiskt ledningssystem – utformat i enlighet med de mest accepterade ledningsstandarderna och anpassat för näringslivet. Och om du inte redan kan massor om ledningssystem, så ska ett generiskt system också kunna vara ett verktyg för att öka dina kunskaper kring kvalitet, och på så vis utgöra en slags utbildningsportal.

 • Genom att köpa Landax lösning med 22 moduler får du ett verktyg som kan bidra till att leda dig till kvalitet i dina arbetsprocesser, stödresurser och kundrelationer. Alla faktorer tillsammans kommer kontinuerligt att påverka ditt företags olika kapital, oavsett om det handlar om ekonomiskt kapital, humankapital, systemnivåkapital, strukturellt kapital eller datakapital.

Landax är verkligen värt en provtur!

cropped landax logo green horizontal 72 18 2021 Louise Gilbu

Gratis provversion:
trykk mockup2 2021 Louise Gilbu

Om du vill prova på Landax, eller bara få mer information om Landax produkter, kan du besöka webbplatsen www.landax.se eller kontakta oss på +47 473 95 120.

Ledningssystem i nytt perspektiv

Styringssystem for kvalitetsledelse
Kategorier
 • Inga kategorier