Samarbeidspartnere

Landax AS har et  stadig voksende nettverk av samarbeidspartnere innen kvalitetsbransjen. Våre samarbeidspartnere er konsulenter og fagmiljøer som bistår våre kunder i forbindelse med styringssystemer og sertifiseringer.

Comelius 2022 Landax

Comelius AS v. Hanna Elise Storm Espeseth

Comelius hjelper bedrifter med å sørge for at styringssystem, dokumentasjon og praksis er i samsvar med interne- og eksterne krav og forventninger innen fagområder som kvalitetsledelse, HMS, beredskap, trygg mat/HACCP og sakkyndig kontroll. Hanna Elise har mye erfaring med bruk av Landax sitt system og moduler, samt ISO-sertifiseringer med Landax som verktøy.

wbu logo 2022 Landax

Wergeland Bedriftsutvikling v. Siv Wergeland

Wergeland har spisskompetanse i utvikling av ledelsessystem, prosesskartlegging, risikokartlegging, HMS, beredskap og bruk av web-baserte kvalitetssystem.

2022 Landax

Excito Consulting AS v. Håkon Samnøy

Excito Consulting hjelper bedrifter med å ta i bruk digitale styringssystemer. Excito leverer konsultasjon knyttet til analyse, design, implementering og opplæring av styringssystemet Landax.

Agens 2022 Landax

Agens v. Jon Simonnæs

Agens tilbyr blant annet utviklingsprogram for å skape bedre ledelse hos ledere og ansatte, samt gjøre innkjøp, logistikk og forhandlinger til en verdifull funksjon for virksomheten. De bistår også med å innføre moderne system og metoder for å øke verdi med minst mulig ressursbruk.

veritech logo 2022 Landax

Veritech AS v. Magnus Robbestad

Veritech tilbyr rådgivningstjenester og kompetanseutvikling innen HMS, kvalitet, miljø og ledelse. Dette inkluderer utvikling av ledelsesystemer i henhold til ISO 9001 - Kvalitet, ISO 14001 - Ytre Miljø, 45001 - Arbeidsmiljø og 27001 - Informasjonssikkerhet.

MatPuls 2022 Landax

Matpuls AS v. Hege Skari

MatPuls har lang erfaring med rådgiving og veiledning i hygienespørsmål og hjelper deg der du har behov, slik at rutinene for å sikre trygg mat fungerer optimalt i din bedrift. Hege bidrar til Landax med sin ekspertise innen Mattrygghet og HACCP, samt internkontroll for restaurantbransjen.

forme e1608720450497 2022 Landax

FORME Prosjekt AS v. Bertil Marius Digranes

Forme Prosjekt har lang erfaring i effektivisering av prosesser for å øke lønnsomheten i prosjekter. Selskapet gir konkrete råd om forenkling, fornying og forbedring for å øke samspillet mellom mennesker, organisasjon og teknologi og slik skape bedre resultater.

2022 Landax

Mitt miljø AS v. Jøran Martin Johansen

Mitt miljø (tidligere JM Konsult) jobber tett opp mot virksomheter som har sterkt fokus på miljø og HMS. De bistår i dag flere virksomheter med å innføre ledelsessystemer for å kunne skape en mer dynamisk virksomhet. Ledelsessystemene er både innen miljøledelse, administrasjon og arbeidsmiljø. Standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og Miljøfyrtårn er hva de bygger sine tjenester på.

AHA 2022 Landax

AHA-kvalitet AS v. Anette Hannestad

I 2008 startet Anette som gründer og etablerte firmaet AHA-Kvalitet, og har siden 2015 jobbet med å bygge opp og kvalitetssikre styringssystemer i henhold til ISO 9001 og 14001 for lokale bedrifter.

nevanyttig 2022 Landax

Nævanyttig AS v. Ragnar Grimstad

Nævanyttig utfører tjenester for små og mellomstore bedrifter. Oppgaver som er knyttet til drift og vedlikehold av maskiner og utstyr, bygg og anlegg, utviklingsprosjekter med prototyper av produksjonsutstyr eller produkter, prosjektledelse, konstruksjon med 3D-modellering og tilhørende dokumentasjon på de respektive områder.

hygiene 2022 Landax

Hygieneconsult AS v. Agnethe Selvik

Hygienegruppen har en stor kunnskapsbase som brukes av industrien til å få økt sin kompetanse på ISO, HACCP og Global Gap. Det er viktig for Hygienegruppen å ikke bare fokusere på renholdsbiten, men også på kjemi, kvalitetsstyring, kvalitetssystemer, og vaskesystemer.

Eko Consult AS v. Olav Drivstuen

Eko Consult har erfaring fra organisasjonsutvikling, omstillings/endringsprosesser, oppkjøp og salg av virksomheter samt forretningsutvikling. Olav bidrar til Landax med sin kompetanse innen sikkerhetsledelse, beredskap og risikoanalyse.

Ingeniør Lodberg-Holm v. Stig Lodberg-Holm

Stig bidrar med sin kompetanse innen kvalitet og ISO-prosesser. Han har over 20 års arbeidserfaring som kvalitetsleder og konsulent, og jobbet tidligere for Det Norske Veritas som revisjonsleder og Offshore Surveyor.

TOD AS v. Tor Olav Drivstuen

Tor Olav er en erfaren markedssjef med arbeidserfaring fra byggebransjen. Kompetanse innen kundeservice, coaching, strategisk planlegging, forretningsutvikling og entreprenørskap. Han bidrar til Landax på områdene kvalitet og HMS, samt granskning.

Arctic Circle Solutions Pte. Ltd (Singapore og Asia)

Arctic Circle Solutions Pte. Ltd bidrar med kompetanse innen kvalitet, HMS og ISO-prosesser på det internasjonale markedet.