Produkt:

Ultimate
Landax Ultimate består av 24 Landax moduler og verktøy, og dekker de aller fleste behov for små og større bedrifter.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

Landax Ultimate

Et godt system for kvalitetsledelse er avgjørende for at virksomheten skal kunne levere på en tilfredsstillende måte. 

Landax Ultimate inneholder totalt 24 moduler som dekker alt fra avviksbehandling og dokumentbibliotek, til risikoanalyser og produktregister. Produktpakken vil dekke system-behovet for de aller fleste virksomheter.