Produkt:

Smittevern
I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har Landax utarbeidet et ferdig Dashboard til dette formålet.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

Dashbord for smittevernssystem

I forbindelse med nasjonale tiltak innen smittevern har vi utarbeidet et Dashboard for dette. De muligheter som ligger her vil også være til stede i Landax APP.

Dashboardet kan benyttes som et ferdig produkt eller benyttes som mal og utgangspunkt for eget oppsett. Landax leverer en implementasjon av Smittevern dashboard for 1600NOK + mva.

For å benytte dette tilbudet må du også ha Landax sine moduler for dashboard og avvik.

Oppsett av dashboard for smittevern

Aller først må du opprette en type i avviksmodulen med navnet «Smittevernsaker». Under denne typen foreslår vi å registrere følgende:


Adferd (kategori-nivå)

 • Manglende håndvask (fokus nivå)
 • Uønsket nærkontakt
 • Ubetenksomhet
 • Annet

Sykdom

 • Smittet
 • Feber
 • Luftveissymptomer
 • Andre symptomer
 • Annet

Renhold

 • Mangelfull rengjøring
 • Mangelfull tilrettelegging
 • Annet

Romforhold

 • Uegnede skifteforhold
 • Uegnede spiseforhold
 • Uegnede kontorforhold
 • Uegnede møteroms-forhold
 • Mangelfull eller feil skilting
 • Annet

Mat

 • Feil utstyr
 • Feil bruk av utstyr
 • Manglende hygiene
 • Annet

Positiv observasjon

Denne strukturen kan også forenkles. Om du ønsker at vi skal sette opp dashboardet for deg, så kan vi utføre dette for 1600NOK + mva. Send en e-post til salg@landax.no om du ønsker at en slik avviksstruktur og et slikt dashboard legges inn.

Dashbordet vil bli tilgjengelig i listen over dashboard, og du kan lage en knapp fra hvilke som helst av dine andre dashboard for å nå dette. Du kan også ha det som hoveddashboard – om du vurderer dette som hensiktsmessig for en tidsperiode.

Prøv Landax gratis

Ta kvalitetsledelsen og smittevernet i din bedrift til et nytt nivå.
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.