Produkt:

Prosjektledelse
Prosjektstyring og -ledelse er komplekst arbeid. Med styringssystemet fra Landax som loser deg gjennom fra start til slutt, blir oppgaven enklere.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

System for prosjektledelse

I Landax-universet finnes det en rekke ulike bruksområder og produkter. En av grunnpilarene i Landax er prosjektstyring, som de aller fleste virksomheter har behov for. 

Prosjektledelse og prosjektstyring er et komplekst arbeid, med høye krav til dokumentasjon, progresjon og sikkerhet. Med styringssystemet Landax får du systemstøtte i alt fra små deloppgaver, sjekklister og tidsfrister til risikovurderinger og avgjørende milepæler. 

Du vil alltid ha full kontroll over alle deler av prosjektet, samtidig som du oppfyller kravene om dokumentasjon og kontinuerlig forbedring. I tillegg blir det enklere å levere gode resultater. 

Hvem trenger prosjektmodulen fra Landax?

Alle bedrifter som arbeider med mindre og større prosjekter både internt og eksternt, og som ønsker god styring på oppgaver, fremdrift og dokumentasjon har nytte av Landax sin prosjektmodul. I modulen får du et godt verktøy for ressursplanlegging og -styring, og du kan til enhver tid hente ut rapporter og statistikk. Ved å i tillegg ta i bruk modulen for timeregistrering får både prosjektleder og økonomiavdelingen løpende oversikt over timer som skal faktureres. 

Dette får du i Landax’ prosjektmodul

Er du nysgjerrig på prosjektmodulen, og lurer på om den kan passe din bedrifts behov? Prøv selv da vel! Her kan du få tilgang til en demo av vår programvare. 

Knytt viktig informasjon til prosjektet

Prosjektmodulen kan tilpasses slik at din bedrift kan bruke den på den måten dere har behov for. I alle prosjekter kan dere tilknytte viktig informasjon som: 

Oppgaver og ressursstyring i Landax

I alle prosjekter kan man registrere oppgaver med tidsfrister og tildele det til ansvarlig utfører. Prosjektet kan vises i en gantt-rapport som gir god oversikt over både selve prosjektet og underliggende oppgaver.

Dette gir ansvarlig for prosjektet oversikt over hva som til enhver tid skal gjøres, og hvor i prosessen man befinner seg. 

Bruker du allerede Landax, og ønsker å komme i gang med prosjektstyring? Kontakt oss i dag. 

Anbefalte moduler fra Landax for enklere prosjektledelse

I tillegg til modulen Prosjekter, anbefaler vi i Landax alle våre brukere som har behov for enklere prosjektstyring å også ta i bruk modulene for timer, dokumenter og avtalehåndtering

Timeregistrering i forbindelse med prosjekter

I modulen for timeregistrering kan man føre timer og fravær i en komplett oversikt. Her registrerer man både fakturerbare timer og interne timer. Du kan ha ulike prosjekter, kunder og avdelinger, samt føre inn fravær og ferie. Dette forenkler også faktureringen for økonomiavdelingen, som hele tiden vil ha oversikt over timer som skal faktureres.

Du får tilgang til god statistikk og kan hente ut rapporter. Dette sikrer god dokumentasjon overfor kunder, og bedriften har alltid oppdatert statistikk. 

Timer kan også registreres i Landax App. Registrering kan gjøres på farta, og du får full oversikt over timeregistreringen inkludert pauser, aktiviteter, ferie, prosjekter og oppgaver. 

Timer som registreres kan kobles direkte mot et prosjekt, og alle oppgavene som hører til prosjektet blir tilgjengelig. Det er også mulig å skrive inn kommentarer dersom det er relevant. 

Dokumentbibliotek for bedre prosjektstyring

Vi anbefaler alle brukere av Landax å ta i bruk dokumentmodulen, som er et omfattende verktøy for håndtering og styring av dokumenter. Modulen fungerer som et bibliotek for hele Landax-universet. 

Dokumentmodulen har støtte for arbeidsflyt fra etablering til endring, godkjenning og publisering. Modulen har også gode rutiner for høringsrunder. 

Dokumenter kan knyttes opp mot prosjekter, og kan organiseres i mappestrukturer tilpasset prosjektet man jobber i. 

Modulen for avtalehåndtering minner deg på å fornye prosjektene

Landax sin modul for avtalehåndtering gir bedriften full oversikt over hvilke avtaler, kontrakter og ordre som til enhver tid er gjeldende. Du ser også når de ulike avtalene utløper eller skal fornyes eller reforhandles. Tegner din bedrift avtaler med kunder rundt prosjekter som skal leveres, kan avtalehåndteringen være et godt verktøy for å huske på å fornye kontrakter og få oversikt over årlig verdi på prosjektene. 

Modulen for avtalehåndtering fra Landax kan du lese mer om her. 

Lurer du på om Landax kan passe for deg? 

Ta kontakt med oss for en prat rundt din virksomhets behov, eller prøv Landax helt gratis her.

Styringssystem for prosjektstyring og prosjektledelse
Landax - System for prosjektledelse