Produkt:

Kvalitetsledelse
Landax tilbyr en rekke moduler som tilrettelegger for, og bistår med god systemstøtte for kvalitetsledelse.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

System for kvalitetsledelse

Et godt system for kvalitetsledelse er avgjørende for at virksomheten skal kunne levere på en tilfredsstillende måte. 

Kvalitetsledelse handler kort fortalt om hvordan en virksomhet styrer prosesser og aktiviteter for å levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Vil du lese mer om hva kvalitetsledelse betyr? Les artikkelen på vår blogg her

7 prinsipper for god kvalitetsledelse

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Den er basert på syv prinsipper for god kvalitetsledelse. Forankrer du disse syv prinsippene i både ledelse og intern kultur vil mulighetene for forbedring, utvikling og verdiskapning øke betraktelig. De syv prinsippene tydeliggjør også koblingen mellom system og menneske. 

 1. Kundefokus
 2. Lederskap
 3. Menneskers engasjement
 4. Prosesstankegang
 5. Forbedring
 6. Bevisbasert beslutningstaking 
 7. Relasjonsledelse 

Dette er syv relativt enkle prinsipper, men det kan likevel være vanskelig å skulle navigere etter dem i praksis.
Med Landax får du systemstøtte for å drive kvalitetsledelse

Avviksmodulen er essensiell for kvalitetsledelse

Uønskede hendelser kan oppstå overalt. I Landax kan alle avvik registreres og på den måten redusere sjansen at det skjer igjen. Avviksmodulen i Landax har en rekke bruksområder, og kan brukes til både kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS. Systemet hjelper deg med å holde oversikt over strakstiltak, forebyggende tiltak og de økonomiske konsekvensene avvikene kan føre med seg. 

Avvik kan registreres direkte i modulen, men du kan også føre hendelser via e-post, SMS eller i Landax-appen. Husk å tilpasse registreringsbildet etter hva slags type avvik det gjelder: for eksempel bør et produksjonsavvik inneholde annen informasjon enn et HMS-avvik. 

Du kan laste opp bilder, dokumenter, oppgaver og økonomiske opplysninger av betydning for det registrerte avviket. 

Du kan også integrere prosessen med modulen for oppgaver, slik at du har kontroll på hvem som utfører de ulike oppgavene og når jobben skal gjøres.

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Dokumenthåndtering for rutiner og prosedyrer

Dokumentmodulen lar deg styre alle typer skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater, tekster, e-poster, bilder og andre typer dokumenter og filer. Ved å legge alt i Landax sitt dokumentbibliotek vil slike filer bli lagret, versjonert, revidert og distribuert samt sendt ut på høring. Alle dokumenter legges i ønsket mappestruktur, og finnes også tilgjengelig på tvers av andre moduler i Landax. 

Prosesskartlegging 

De fleste ISO-standarder som omhandler ledelse stiller høye krav til dokumentasjon av kvalitetssystemers arkitektur. Med prosessmodellen til Landax er du godt dekket. Her kan du tegne flytkart for å visualisere ulike prosesser og arbeidsflyter. Du kan knytte disse opp mot involverte medarbeidere, risikoanalyser, dokumenter og andre viktige opplysninger. 

I Landax er det raskt og enkelt å lage gode plattform-uavhengige flytkart. Funksjonen er integrert i hele Landax-systemet, og man kan derfor effektivt oppdatere og dele flytkartene. 

En komplett dokumentert arbeidsflyt egner seg også godt som grunnlag for hva som bør være i fokus på flere områder; som for eksempel risikoanalyse, HMS og kompetanse. 

Risikoanalyse med nyttige verktøy

Norske virksomheter er pålagt å utføre risikovurderinger for å forhindre at ulykker og uønskede hendelser finner sted. Med risikomodulen fra Landax kan du kartlegge farer og risiko, og bedømme hvilke faktorer som kan utgjøre en fare økonomisk, miljømessig eller for bedriftens omdømme, eller gjøre skade på materiell eller personer. 

Med risikoanalyse får du kartlagt alle farer og risiko i alle aspekter ved virksomhetens drift, og du står dermed sterkere til å forhindre ulykker, avvik og uønskede hendelser. 

Kartleggingen av risiko gjøres ved å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) etter formelen «risiko = sannsynlighet x konsekvens». Her kan du lage detaljerte risikobeskrivelser av områder eller prosesser, og fastsette sikringstiltak og handlingsplaner. Det totale risikobildet kan du se i et oversiktlig diagram, og benytte for å bestemme hvilke trusler og farer som krever ytterligere tiltak. I handlingsplanen kan du registrere forbedringer og tiltak, sette frister samt tildele oppgaver til ulike medarbeidere.

Har du spørsmål rundt styringssystemet Landax? Les ofte stilte spørsmål og svar her. 

Landax øker virksomhetens kapitaler 

I 2019 lanserte gründer og daglig leder i Landax, Torleif Bratlie, konseptet «De seks kapitaler». Det handler om hvordan man kan finne suksessfaktorer i seks interne kapitaler, styre etter disse og dermed få en større kapitalutnyttelse. 

Bratlie bruker begrepet «kapital» om mer enn bare økonomiske goder: 

 • Humankapital
 • Systemkapital
 • Strukturkapital
 • Datakapital
 • Relasjonskapital
 • Real- og finanskapital 

Landax som ledelsesverktøy bidrar til å øke både struktur-, system- og datakapitalen til en virksomhet. 

Vil du lære deg mer om de seks kapitaler, utviklet av Landax sin gründer Torleif Bratlie? Les mer her

Prøv Landax gratis

Ta kvalitetsledelsen i din bedrift til et nytt nivå.
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis. 

Styringssystem for kvalitetsledelse
System for kvalitetsledelse