Produkt:

Sakkyndig kontroll
Landax tilbyr en systemløsning spesielt utarbeidet som KS for sertifisert sakkyndig virksomhet.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

System for sakkyndig kontroll

Landax tilbyr nå en komplett systemløsning for sertifisert sakkyndig virksomhet (KS).

I samarbeid med engasjerte kunder og fagkonsulenter har Landax AS utviklet en intuitiv og oversiktlig systemløsning som ivaretar alle krav til KS (kvalitetssystem) for dere som driver med sakkyndig kontroll av kraner, masseforflytningsmaskiner og annet utstyr som har krav om slik kontroll.

Løsningen fra Landax kan i stor utstrekning tilpasses den enkelte organisasjons ønsker og behov. Dette omfatter både menypunkter, ledetekster og hvor omfattende skjemaer og rapporter skal være. Landax-systemet er sky-basert og kan brukes både på PC, Mac og fra Landax App (mobil og nettbrett).

 

Sakkyndig kontroll

Virksomheter som driver med sakkyndig kontroll er underlagt en rekke lover, forskrifter og normer; kontrollører skal ha en korrekt og ganske avansert kombinasjon av kompetanse, og kvalitetssystemet skal kunne dokumentere for virksomhetene og revisor at alt samsvarer med gjeldende lovverk og standarder. Det kan fort oppleves som en jungel av krav og bestemmelser som skal på plass for å kunne opprettholde retten til å utføre dette arbeidet. Samtidig skal du planlegge og utføre disse viktige oppgavene på en god måte som bidrar til å forebygge ulykker og skader.

Vil du vite mer om hva kvalitetsledelse innebærer? Les artikkelen på vår blogg her.

 

Komplett og intuitiv løsning

I Landax sin løsning finner du brukervennlige funksjoner for:

  • Oversikt over relevante krav i lover, forskrifter, normer og standarder
  • Visuell oversikt over komplekse kompetansekrav
  • Enkel kartlegging, registrering og kontroll for kompetanse og opplæring
  • Oversikt over eget kontrollutstyr med varsling for oppfølginger
  • Registrering og oppfølging av avvik, dokumenter og risiko
  • Komplett innholdsoversikt over hele KS med snarveier til alle elementer

Det er også mulig for dere å tilby registrering og kontroll av kunders maskiner og utstyr i Landax.

Landax-systemet kan samtidig benyttes for styring av HMS, personalhåndtering, eventuelle andre sertifiseringer, dokumentarkiv og mye mer.

 

Prøv Landax gratis

Ta kontakt for en gratis konsultasjon, og lær hvordan Landax sin systemløsning kan hjelpe din virksomhet med å få frigjort tid til arbeidet du egentlig ønsker å drive med, samtidig som du er ajour med ditt KS.