Produkt:

ISO 45001
Internasjonal standard for arbeidsmiljø (HMS).
Inkluderte moduler
Inkluderte moduler

ISO 45001 - Standarden for arbeidsmiljø

Ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 kan brukes av alle virksomheter. Standarden setter krav til prosessene rundt håndtering av arbeidsmiljø for å forhindre sykdom og ulykker på arbeidsplassen.

Landax sitt ledelsessytem er godt tilpasset en sertifisering av ISO 45001. Denne standarden følger samme struktur som blant annet ISO-standardene 9001 og 14001, og kan enkelt integreres i Landax.

Les mer om styring av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og hvorfor dette er viktig.

Forhindre uønskede hendelser

Uønskede hendelser kan oppstå overalt. I Landax kan alle avvik registreres og på den måten redusere sjansen at det skjer igjen. Avviksmodulen i Landax har en rekke bruksområder, og kan brukes til både kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS. Systemet hjelper deg med å holde oversikt over strakstiltak, forebyggende tiltak og de økonomiske konsekvensene avvikene kan føre med seg. 

Avvik kan registreres direkte i modulen, men du kan også føre hendelser via e-post, SMS eller i Landax-appen. Husk å tilpasse registreringsbildet etter hva slags type avvik det gjelder: for eksempel bør et produksjonsavvik inneholde annen informasjon enn et HMS-avvik. 

Du kan laste opp bilder, dokumenter, oppgaver og økonomiske opplysninger av betydning for det registrerte avviket. 

Du kan også integrere prosessen med modulen for oppgaver, slik at du har kontroll på hvem som utfører de ulike oppgavene og når jobben skal gjøres.

 

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Visualiser risikoen med nyttige verktøy

Norske virksomheter er pålagt å gjøre farevurderinger i sin drift. I Landax finner du moduler spesielt utviklet for å tilfredsstille disse disse kravene, og som derfor er et godt valg for arbeid med risikoanalyse, HMS og internkontroll. Med risikomodulen kan du kartlegge farer og risiko i din bedrift, og bedømme hvilke faktorer som utgjør fare for miljø, økonomi, omdømme, materiell eller person. 

Kartleggingen av risiko gjøres ved å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), for noen kjent som grovanalyse, etter formelen «risiko = sannsynlighet x konsekvens». Dette er en erfaringsbasert modell. Her kan du lage detaljerte risikobeskrivelser av områder eller prosesser, og fastsette sikringstiltak og handlingsplaner. Det totale risikobildet kan du se i et oversiktlig diagram, og benytte for å bestemme hvilke trusler og farer som krever ytterligere tiltak. 

Med risikoanalyse har du et solid utgangspunkt for å sette opp en handlingsplan. Her kan du registrere risikoreduserende forbedringer og tiltak samt tildele medarbeidere ansvar for de ulike oppgavene, med frister og andre viktige opplysninger. 

 

Har du spørsmål rundt styringssystemet Landax? Les ofte stilte spørsmål og svar her. 

Ta håndteringen av helse, miljø og sikkerhet i din bedrift til et nytt nivå.
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.