Produkt:

ISO 45001
ISO 45001 er den internasjonale standarden for arbeidsmiljø (HMS), og gir bedrifter et rammeverk for kontroll og forbedring når det kommer til helse og sikkerhet i arbeidsmiljø. Les mer om ISO 45001 og Prøv Landax sin demo for å komme i gang her.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

ISO 45001-standard

ISO 45001 er den internasjonale standarden for arbeidsmiljø. Målet er å øke sikkerhet og redusere skader og sykdom hos arbeidstakerne på arbeidsplassen, uansett bransje.

ISO 45001-standarden er utformet for å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø som bidrar til å håndtere risikoer på jobb og implementere regelverk, mål og arbeidsrutiner. 

Med ISO 45001-standarden følger du minimumskravene til systemer på arbeidsplassen for å sikre og beskytte de ansatte mot sykdom og ulykker relatert til arbeidsforhold. 

 

Hva er fordeler med en ISO 45001-sertifisering?

Det finnes en rekke fordeler ved å ta i bruk ISO 45001-sertifiseringen, blant annet:

  • Kontinuerlig identifisere og minimere risiko for ulykker på arbeidsplassen
  • Redusere tid brukt og utgifter relatert til ulykker på arbeidsplassen eller forsikringer
  • Øke involvering av lederskap og deltakelse fra arbeidere for en bedre helse- og sikkerhetskultur
  • Forhindre uønskede hendelser
  • Redusere yrkesrelaterte sykdommer
  • Redusere sykefravær og omsetning av ansatte
  • Øke sikkerhet på arbeidsplassen
  • Forbedre omdømmet på arbeidsplassen

 

Hvem kan bruke et ledelsessystem for arbeidsmiljø?

ISO 45001, som er ledelsessystemet for arbeidsmiljø, kan brukes av alle virksomheter. 

Uansett hvilken bransje din bedrift opererer i, uavhengig av størrelse og oppgaver, finnes det alltid en risiko for arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og i verste fall død. Dette fører til store konsekvenser for både familie, lokalsamfunn og organisasjoner som blir rammet.

Derfor er det lurt å ha krav til prosessene rundt håndtering av arbeidsmiljø. Standarden er utformet slik at den kan integreres i allerede eksisterende ledelsesprosesser i organisasjonen. 

 

Landax hjelper din virksomhet til å bli ISO 45001-sertifisert

Landax sitt web-baserte styringssystem er godt tilpasset en sertifisering av ISO 45001. Denne standarden følger samme struktur som blant annet ISO-standardene 9001 og ISO 14001, og integreres enkelt i Landax dersom du allerede har flere ledelsesprosesser. 

 

Med Landax kan du:

Registrere avvik 

Alle avvik kan registreres og på den måten redusere sjansen for avviket skjer igjen. Avviksmodulen i Landax har en rekke bruksområder, og kan brukes til både kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS. 

Les mer om styring av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og hvorfor dette er viktig.

 

Laste opp dokumentasjon 

Du kan laste opp bilder, dokumenter, oppgaver og økonomiske opplysninger av betydning for det registrerte avviket. Du kan også integrere prosessen med modulen for oppgaver, slik at du har kontroll på hvem som utfører de ulike oppgavene og når jobben skal gjøres.

 

Få enkel oversikt av risiko med nyttige verktøy

Norske virksomheter er pålagt å gjøre farevurderinger i sin drift. Finn moduler spesielt utviklet for å tilfredsstille disse kravene, slik som risikomodulen. Her kan du kartlegge farer og risiko i din bedrift, og bedømme hvilke faktorer som utgjør fare for miljø, økonomi, omdømme, materiell eller mennesker. 

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

 

Hva er ISO 45001-krav?

Et av kravene for ISO 45001, er at organisasjonen må identifisere farene sine. De må også vurdere helsemessig og sikkerhetsmessig risiko knyttet til arbeidsoppgavene som utføres. Andre ISO 45001-krav er å sette opp kontroller og fastsette klare mål for å kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet.

 

Hva er forskjellen på OHAS 18001 vs. ISO 45001?

Hva skiller OHAS 18001 med ISO 45001? Slik som den eldre standarden OHAS 18001, gir ISO 45001 et grunnlag for kontroll og forbedring innen helse og sikkerhet relatert til arbeidsmiljø. 

Mye er derfor likt i de forskjellige sertifiseringene, men med den nyere ISO 45001 kommer også mange forbedringer. ISO 45001 fokuserer på sterkere lederskap, bedre medarbeiderinvolvering og fokus på mental helse. Det er også mer fokus på muligheter utenfor den aktuelle virksomheten. 

For eksempel ser ISO 45001 ikke bare på forventninger hos ansatte, men også på krav fra andre leverandører, regelverk og partnere som blir påvirket av virksomheten. Fristen for overgangen fra OHAS 18001 til ISO 45001 var i 2021. 

 

Ta kontakt med våre konsulenter om ISO 45001-sertifisering

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere. Vi tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

Vi er tilgjengelige på e-post og telefon året rundt, dersom du skulle ha spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring eller internkontrollarbeid.

Ta håndteringen av helse, miljø og sikkerhet i din bedrift til et nytt nivå. 

 

Prøv de forskjellige brukervennlige modulene helt gratis her.

FAQ

Hvorfor ISO 45001?

Det finnes mange fordeler ved å ta i bruk ISO 45001, som for eksempel minimere risiko for ulykker på arbeidsplassen og bedre sikkerhetskultur.

Hva innebærer en ISO 45001-sertifisering?

Dersom du er ISO 45001-sertifisert innebærer det at du følger den internasjonale standarden for helse og sikkerhet i arbeidsmiljøet. Dette betyr at du kontinuerlig jobber for å forbedre arbeidsmiljøet.

Hva er forskjellen på OHAS 18001 og ISO 45001?

ISO 45001 er den nyeste standarden for arbeidsmiljø som erstattet OHAS 18001 i 2021. 

Hvorfor trenger en bedrift ISO 45001?

En bedrift eller virksomhet trenger ISO 45001 for å sikre at de har et systematisk og gjennomførbart helse- og sikkerhetssystem. Dette hjelper dem å identifisere, analysere og kontrollere risikoer som kan føre til arbeidsulykker, arbeidsrelatert sykdom og død.