Produkt:

ISO 45001
ISO 45001 er den internasjonale standarden for arbeidsmiljø (HMS), og gir bedrifter et rammeverk for kontroll og forbedring når det kommer til helse og sikkerhet i arbeidsmiljø. Les mer om ISO 45001 og Prøv Landax sin demo for å komme i gang her.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

Hva er ISO 45001?

ISO 45001 er den internasjonale standarden for arbeidsmiljø, hvor målet er å øke sikkerhet og redusere skader og sykdom i arbeidet. ISO 45001 er utformet for å bygge opp et ledelsessystem for arbeidsmiljø som bidrar til å håndtere risikoer i arbeidsmiljøet og implementere regelverk, mål og arbeidsrutiner. 

ISO 45001 setter minimumskrav til systemer på arbeidsplassen for å sikre og beskytte de ansatte mot sykdom og ulykker relatert til arbeidsforhold. 

Hvem kan bruke ISO 45001? 

ISO 45001 kan brukes av alle virksomheter. Standarden setter krav til prosessene rundt håndtering av arbeidsmiljø for å forhindre sykdom og ulykker på arbeidsplassen. Alle organisasjoner kan bruke ISO 45001, uavhengig av størrelse, virksomhetstype og oppgaver. Standarden er utformet slik at den kan integreres i allerede eksisterende ledelsesprosesser i organisasjonen. 

Hvorfor ISO 45001? – Fordeler 

Det finnes en rekke fordeler med å ta i bruk ISO 45001, blant dem er følgene: 

  • Identifisere og minimere risiko 
  • Minimere antall ulykker på arbeidsplassen 
  • Redusere tid brukt og utgifter relatert til ulykker på arbeidsplassen 
  • Øke involvering av lederskap og deltakelse fra arbeidere 
 

Ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 er strukturert på samme måte som andre ledelsesessystem-standarder fra ISO, det gjør at du trygt og enkelt kan bruke Landax til ISO 45001. Landax sitt ledelsessytem er godt tilpasset en sertifisering av ISO 45001. Denne standarden følger samme struktur som blant annet ISO-standardene 9001 og 14001, og kan enkelt integreres i Landax.

Les mer om styring av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og hvorfor dette er viktig.

Forhindre uønskede hendelser

Uønskede hendelser kan oppstå overalt. I Landax kan alle avvik registreres og på den måten reduseres sjansen for at det skjer igjen. Avviksmodulen i Landax har en rekke bruksområder, og kan brukes til både kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS

Hvordan fungerer det? 

Landax systemet hjelper deg med å holde oversikt over strakstiltak, forebyggende tiltak og de økonomiske konsekvensene avvikene kan føre med seg. 

Registrere avvik 

Avvik kan registreres direkte i modulen, men du kan også føre hendelser via e-post, SMS eller i Landax-appen. Husk å tilpasse registreringsbildet etter hva slags type avvik det gjelder: for eksempel bør et produksjonsavvik inneholde annen informasjon enn et HMS-avvik. 

Laste opp dokumentasjon 

Du kan laste opp bilder, dokumenter, oppgaver og økonomiske opplysninger av betydning for det registrerte avviket. 

Du kan også integrere prosessen med modulen for oppgaver, slik at du har kontroll på hvem som utfører de ulike oppgavene og når jobben skal gjøres.

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her.  

Visualiser risikoen med nyttige verktøy

Norske virksomheter er pålagt å gjøre farevurderinger i sin drift. I Landax finner du moduler spesielt utviklet for å tilfredsstille disse kravene, og som derfor er et godt valg for arbeid med risikoanalyse, HMS og internkontroll. Med risikomodulen kan du kartlegge farer og risiko i din bedrift, og bedømme hvilke faktorer som utgjør fare for miljø, økonomi, omdømme, materiell eller person. 

Få oversikt over risiko 

Kartleggingen av risiko gjøres ved å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), for noen kjent som grovanalyse, etter formelen «risiko = sannsynlighet x konsekvens». Dette er en erfaringsbasert modell. Her kan du lage detaljerte risikobeskrivelser av områder eller prosesser, og fastsette sikringstiltak og handlingsplaner. Det totale risikobildet kan du se i et oversiktlig diagram, og benytte for å bestemme hvilke trusler og farer som krever ytterligere tiltak. 

Med risikoanalyse har du et solid utgangspunkt for å sette opp en handlingsplan. Her kan du registrere risikoreduserende forbedringer og tiltak samt tildele medarbeidere ansvar for de ulike oppgavene, med frister og andre viktige opplysninger. 

Har du spørsmål rundt styringssystemet Landax? Les ofte stilte spørsmål og svar her.  

Ta kontakt med våre konsulenter

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

Vi er tilgjengelige på e-post og telefon året rundt, dersom du skulle ha spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring eller internkontrollarbeid. 

Ta håndteringen av helse, miljø og sikkerhet i din bedrift til et nytt nivå.

I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.