Produkt:

ISO 27001
Øk din virksomhets datasikkerhet med ISO 27001. Landax hjelper deg på veien til ISO-sertifisering.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

ISO 27001 – Styringssystem for informasjonssikkerhet

ISO 27001 er ikke et krav i Norge. Så hvorfor anbefales det å basere seg på denne standarden? I Norge pålegges offentlige virksomheter å sertifisere seg etter en anerkjent standard. Mange anbefaler ISO 27001, eller IEC 27001 som den også kalles. IEC står for International Electrotechnical Commission. IEC er også en standardiseringsorganisasjon som publiserer internasjonale standarder som underbygger handel med elektriske og elektroniske varer. Når vi lever i en tid der vi konstant er pålogget på nett og er avhengig av fungerende IT-systemer, kan vi også komme i møte med trusler som hackere, datasvindel og datatyveri. Derfor er det ekstra viktig å implementere et system med rutiner og praksiser for å begrense konsekvensene dersom det skulle skje et sikkerhetsbrudd.

Prøv Landax demo

Hva er ISO 27001?

ISO 27001 er verdens mest kjente standard for styringssystemer for informasjonssikkerhet, også kalt ISMS. Den hjelper virksomheten din å sikre dine systemer slik at du trygt kan administrere eiendeler som:

 • Finansiell informasjon
 • Åndsverk
 • Ansattes data
 • Informasjon betrodd av tredjeparter
 
 

Hvorfor er ISO 27001-sertifisering viktig for din virksomhet?

ISO 27001 sertifisering er viktig for din virksomhet dersom du håndterer informasjonsverdier. Dette kan for eksempel være personopplysninger til en kunde som denne må gi for å gjøre en bestilling hos deg, slik som e-postadresse, navn og mobilnummer. Det kan også være papirdokumenter, datamaskiner, nettverk og annen digital informasjon. 

Med ISO 27001 kan du dermed implementere nødvendige kontroller for hvordan du drifter, overvåker, gjennomgår, vedlikeholder og forbedrer sikkerheten til din virksomhets informasjon. 

Den er også til god hjelp slik at du kan overholde lovbestemte krav, slik som GDPR (General Data Protection Regulation).

Fordeler for din bedrift ved å implementere ISO 27001

Med ISO 27001-sertifikatet bekrefter du at din virksomhet overholder kravene til en internasjonalt anerkjent standard for informasjonssikkerhet. Dette kan føre til mange fordeler som:

 • Reduserer risiko for at sensitive personopplysninger kommer på avveie.
 • Beskytter konfidensiell og forretningskritisk informasjon.
 • Det finnes mange lovkrav du må følge. Ved å implementere ISO 27001 kan du unngå bøter ved å overholde kravene.
 • Avverge tapt omsetning eller omdømme som følge av utilstrekkelig informasjonssikkerhet.
 • Økt konkurransefortrinn ved å demonstrere at din virksomhet er en troverdig aktør innen informasjonssikkerhet.
 • Økt troverdighet ovenfor kunder eller andre partnere ved å vise at du tar kundedata og konfidensiell informasjon på alvor.
 • Uheldige sikkerhetshendelser kan oppstå, og ofte er dette kostbart. Når du forhindrer
 • dem, kan du unngå tap av kostnader.
 
 

Hva er prinsippene i ISO 27001?

Prinsippene i ISO 27001 er knyttet til informasjonssikkerhet. Under informasjonssikkerhet ligger også aspekter slik som datasikkerhet og IT-sikkerhet. Disse fagområdene er knyttet til prinsippene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Konfidensialitet 

Informasjon som skal beskyttes i virksomheten skal kun være tilgjengelige for autoriserte personer. Dette kan være for å hindre at konkurrenter har mulighet til å kopiere teknologi eller få fordeler din virksomhet har utviklet. 

Integritet 

Med integritet sikrer du at informasjonen er nøyaktig, gyldig og fullstendig. Når du sikrer integritet sørger du for at informasjonen du har er uendret og korrekt. Med sikkerhet i integritet kan du for eksempel hindre at trusselaktører tar over din konto på sosiale medier og bruker den til å spre feilinformasjon som igjen kan skade virksomhetens rykte.

Tilgjengelighet 

Autoriserte brukere har kun tilgang til informasjonen innenfor de tilgjengelighetskravene som er satt. At informasjon er tilgjengelig når det behøves er ofte veldig viktig. Dersom informasjon skulle blitt gjort utilgjengelig, kan det føre til problemer. Et eksempel er om din nettbutikk blir hacket og hindrer kundene dine tilgang.

Hvorfor bry seg om sikkerhet og ISO 270001 standard? 

ISO 27001-standarden gir ikke bare bedrifter den nødvendige kunnskapen for å beskytte informasjonsverdier. Den er også med på å bevise ovenfor kunder og partnere at dere tar ivaretakelse av deres data på alvor. ISO 27001-standarden er internasjonal, som dermed gir et konkurransefortrinn også internasjonalt.

 

La Landax hjelpe deg med å forbedre din virksomhets informasjonssikkerhet

ISO 27001-sertifiseringen er utviklet for å hjelpe din virksomhet eller organisasjon. Uansett størrelse eller bransje, er den med på å beskytte konfidensiell informasjon på en systematisk måte. Dette gir mange fordeler til både deg, dine kunder og partnere. Landax-systemet legger til rette for at du kan håndtere og overvåke data på en god måte, samtidig som du får oversikt over hvilke krav som er oppfylt ifølge standarden. Systemet gjør det også enkelt for din bedrift å dokumentere tiltak ovenfor tilsynsmyndigheter.

ISO 27001 er designet til å passe mange av de andre ledelsessystem-standardene fra ISO, som for eksempel ISO 9001 og ISO 14001.

Prøv en gratis demo av Landax her

Med landax kan du:

Registrere avvik

Ved brudd på informasjonssikkerheten, kan du registrere avvik med avviksmodulen i Landax. På denne måten kan du sikre en forsvarlig avviksbehandling.

Laste opp dokumentasjon

Last opp viktig dokumentasjon i form av bilder, video, lydopptak eller tekst som har betydning for det registrerte avviket. I Landax får du også en digital løsning for et dokumentbibliotek. På denne måten kan du strukturere bedriftens dokumentasjon og få enkel tilgang til dokumentene både fra PC og mobil (Landax APP). Vår modul for oppgaver er tilrettelagt for å håndtere store mengder informasjon med god struktur, og det er mulig å både hente ut grafiske rapporter på dataene som blir registrert.

Utføre krisehåndtering med nyttige verktøy

Vår modul for beredskap kan brukes som et verktøy for krisehåndtering og varslingssystem. Dette vil skape mer trygghet og gjør det mulig å handle raskt ved kritiske sikkerhetshendelser og avvik.

Ha oversikt og kontroll

Internkontroll er viktig for din virksomhet, uansett bransje. Med Landax sin samsvarsmodul får du rask og total oversikt over alle dine systemer. For eksempel når du forholder deg til andre standarder, forskrifter og lignende. Samsvarsmodulen er også et godt verktøy på veien til ISO-sertifisering.

FAQ

Hva er ISO 27001?

ISO 27001 er verdens mest kjente standard av styringssystemer for informasjonssikkerhet. Den
hjelper virksomheten din å sikre at dine systemer slik at du trygt kan administrere eiendeler som
for eksempel åndsverk, finansiell informasjon, kunder- og ansattes data.

Hvilke krav stiller ISO 27001?

ISO 27001 stiller ulike krav, derav at virksomheten har en prosess for å etablere, implementere, drifte, overvåke, gjennomgå, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre informasjonssikkerheten.

Hva er da forskjellen mellom ISO 27001 og ISO 27002?

Forskjellen mellom standardene ISO 27001 og ISO 27002 er at ISO 27001 er utformet til å bygge grunnlaget for informasjonssikkerhet i din virksomhet. ISO 27002 er utformet til å implementere sikkerhetskontrollene i ISO 27001-rammeverket.

Hva er ISO 27001 og ISMS?

ISO 27001 er spesifikasjon av kravene til informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet blir også kalt ISMS som står for Information Security Management Systems.

Hvordan er sertifiseringsprosessen for ISO 27001?

Sertifiseringsprosessen for ISO 27001 innebærer grundig gjennomgang av virksomhetens sikkerhetstiltak og prosedyrer. Her kan du for eksempel spørre en uavhengig tredjepart, slik som Landax med kompetanse og erfaring om hjelp. Vi hjelper deg med å lykkes i din ISO-sertifisering.

Hvor lang tid tar det å bli sertifisert for ISO 27001?

Hvor lang tid det tar å bli ISO 27001-sertifisert, avhenger av om virksomheten din allerede har implementert et styringssystem. Normalt sett tar det mellom 4–6 måneder fra kontraktsinngåelse til du får et sertifikat.