Produkt:

ISO 14001
Internasjonal standard for miljøledelse.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

ISO 14001 - Standarden for miljøledelse

Ditt bidrag til en grønnere planet

ISO 14001 viser deg og din virksomhet veien til en grønnere og mer bærekraftig hverdag.
Standarden bidrar til å overholde regelverket rundt miljø, og til å minimere bedriftens miljøavtrykk. 

Standarden for miljøledelse passer alle typer virksomheter, og er bygd på gjennomtenkte og miljøvennlige prosesser. Miljø er en sak som opptar flere og flere av oss, og ved å bidra positivt i denne sammenheng vil du kunne oppnå et bedre omdømme og dermed økt lønnsomhet. Styringssystemet til Landax bidrar til at du enkelt og effektivt kan implementere arbeidsprosesser og levere god dokumentasjon i samsvar med kravene i ISO 14001

 

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Samsvarsmodulen letter internrevisjonen

For gjennomføring av internrevisjon, spesielt i sammenheng med ISO-sertifisering, har vi utviklet det vi kaller «Samsvarsmodulen». Dette er et verktøy som gir et bilde av hvordan deres kvalitetssystem samsvarer med krav fra ISO-standarden. Dere kan få løpende statusoversikter direkte på deres dashbord, og hele tiden vite fremdriften i sertifiseringsprosessen.

Modulen egner seg også for å hjelpe dere med å opprettholde rutiner som samsvarer med lover og forskrifter som er relevante for deres drift.

 

Dokumenthåndtering for rutiner og prosedyrer

Dokumentmodulen lar deg styre alle typer skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater, tekster, e-poster, bilder og andre typer dokumenter og filer. Ved å legge alt i Landax sitt dokumentbibliotek vil slike filer bli lagret, versjonert, revidert og distribuert samt sendt ut på høring. Alle dokumenter legges i ønsket mappestruktur, og finnes også tilgjengelig på tvers av andre moduler i Landax. 

Prosesskartlegging 

De fleste ISO-standarder som omhandler ledelse stiller høye krav til dokumentasjon av kvalitetssystemers arkitektur. Med prosessmodellen til Landax er du godt dekket. Her kan du tegne flytkart for å visualisere ulike prosesser og arbeidsflyter. Du kan knytte disse opp mot involverte medarbeidere, risikoanalyser, dokumenter og andre viktige opplysninger. 

I Landax er det raskt og enkelt å lage gode plattform-uavhengige flytkart. Funksjonen er integrert i hele Landax-systemet, og man kan derfor effektivt oppdatere og dele flytkartene. 

En komplett dokumentert arbeidsflyt egner seg også godt som grunnlag for hva som bør være i fokus på flere områder; som for eksempel risikoanalyse, HMS og kompetanse. 

 

Har du spørsmål rundt styringssystemet Landax? Les ofte stilte spørsmål og svar her.

 

Ta kontakt med våre konsulenter

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

Vi er tilgjengelige på e-post og telefon året rundt, dersom du skulle ha spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring eller internkontrollarbeid.

 

Prøv Landax gratis

Ta kvalitetsledelsen i din bedrift til et nytt nivå.
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.