Produkt:

HMS og IK
For å sikre at selskapet følger lover og regler innenfor HMS er alle pliktet til å ha et internkontroll/HMS-system. Landax tilbyr deg alle nødvendige funksjoner for HMS.
Anbefalte moduler
Inkluderte moduler

System for HMS og internkontroll

Alle virksomheter er pliktet til å ha et system for internkontroll og HMS. Med ledelsesverktøyet Landax ivaretar du bedriftens ansatte og utstyr ved hjelp av fleksible verktøy samlet i en nettbasert løsning.

Godt HMS-arbeid er viktig for å tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften og internasjonale standarder, som ISO 45001. Er du hovedverneombud, leder eller tillitsvalgt i en bedrift, faller gjerne HMS-ansvaret på deg. I den forbindelse er Landax et system som hjelper deg å sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø. I tillegg har Landax funksjoner som tilrettelegger for økt medarbeiderinvolvering, noe som også er et lovpålagt krav innen internkontroll. 

Vil du lese mer om hva kvalitetsledelse betyr? Les artikkelen på vår blogg her

Ulike moduler sikrer bedre måloppnåelse

I samarbeid med næringslivet har vi i Landax utviklet en rekke moduler for kvalitetsledelse og internkontroll. I HMS-arbeidet er for eksempel modulen «Dokumenter» nyttig. Her kan du samle personalhåndbok, referanser til lover og regler, prosedyrer og instrukser i et eget bibliotek. Dokumentene kan du knytte til avdelinger og prosesser, og du kan registrere informasjon som for eksempel revisjonsdato, ansvarlig og godkjenner. Det er også mulig å sende dokumenter ut på høringsrunder og få lesebekreftelse av deltakere. 

Vi har dessuten en omfattende versjonsstyring, med mulighet for å arkivere gamle versjoner, opprette nye versjoner, knytte til revisjonsnotater og bestemme status på dokumentet. All informasjon knyttet til dokumentet kan flettes direkte inn i selve dokumentet. 

Modulen «Avvik» brukes til registrering og oppfølging av uønskede hendelser, strakstiltak, forebyggende tiltak og forbedringsforslag. Den som rapporterer avviket kan følge saksgangen helt fra registrering til lukking, og få informasjon om utførte tiltak. Avvik kan registreres på web, via SMS eller e-post, og i Landax-appen

I den komplimenterende modulen «Risiko» holder du styr på alle faktorer som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet negativt. Dette sikrer systematisk og strukturert dokumentasjon av handlingsplaner og behandling av risiko- og sårbarhetsanalyser. I kritiske situasjoner er modulen «Beredskap» i tillegg god å ha. Her knyttes viktig kontaktinformasjon mot ulike varslinger, og du kan sette opp forhåndsdefinerte meldinger. Varslinger blir logget med tidspunkt, innhold, avsender og mottakere.

Modulen «Sjekklister» kan brukes til huskelister og gjøremål. Denne modulen er i tillegg svært nyttig ved nyansettelser. Etter endt opplæring fyller den nye medarbeideren ut en sjekkliste, hvor vedkommende bekrefter at viktige punkter innen HMS og annen orientering er gjennomgått. Dette kan enkelt gjøres i Landax-appen eller på web. 

I modulen «Kompetanse» har du oversikt over de samlede menneskelige ressursene i bedriften. Her kan du registrere sertifikater, kursbevis, utdanning og opplæring. Du kan også føre opp hvem som besitter for eksempel nøkler eller adgangsbevis. 

I tillegg til eksisterende kompetanse, kan du registrere kompetansebehov og arkivere utdatert kompetanse. Hver registrering kan få en viss varighet, slik at ansvarlig leder får varsel når kompetansen nærmer seg utgått dato. Du kan registrere kompetanse på både medarbeidere, leverandører og kunder.

 

Prøv Landax gratis

Ønsker du å få bedre struktur og orden på HMS-arbeid og internkontroll i din bedrift?
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.