Produkt:

Brann og redning
Landax tilbyr en spesialtilpasset systemløsning for virksomheter innen brann og redning.
Styringssystem for brann, varsling og beredskap

System for brann og redning

Et godt system for brann og redning bidrar til en sikker og profesjonell håndtering av utstyrskontroll, HMS, internkontroll, dokumenter, avvik, og ikke minst øvelser og kompetanse.

Styringssystem for brann, varsling og beredskap
Landax sitt styringssystem for brann, varsling og beredskap

Løsningen fra Landax kan i stor utstrekning tilpasses den enkelte organisasjons ønsker og behov. Dette omfatter både menypunkter, ledetekster og hvor omfattende skjemaer og rapporter skal være. Landax-systemet er sky-basert og kan brukes både på PC, Mac og App.

 

Få oversikt med fleksible funksjoner

I modulen for avvik finnes det flere ulike hjelpemidler til bruk i forbedringsarbeid. Med avviksregisteret får du en oversiktlig liste over alle avvik, og legger ved opplysninger som kan være til nytte i avviksanalyser og statistikk. Det kan for eksempel være informasjon om avvikstype, kategorier, avdeling, utstyr, prosess og lokasjon. Du kan også legge inn økonomiske notater til hvert avvik, og på den måten tydeliggjøre hva avvikene koster virksomheten. 

Skulle det være andre dokumenter, sjekklister, bilder eller filer tilknyttet avviket, kan du opprette et dokumentvedlegg eller knytte til en sjekkliste. Du kan også integrere prosessen med modulen for oppgaver, slik at du har kontroll på hvem som utfører arbeidet og når jobben skal gjøres.

Landax består av 9 fagløsninger og 30 støttemoduler. Vil du prøve Landax helt kostnadsfritt? Få en demo her. 

Dokumenthåndtering for rutiner og prosedyrer

Dokumentmodulen lar deg styre alle typer skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater, tekster, e-poster, bilder og andre typer dokumenter og filer. Ved å legge alt i Landax sitt dokumentbibliotek vil slike filer bli lagret, versjonert, revidert og distribuert samt sendt ut på høring. Alle dokumenter legges i ønsket mappestruktur, og finnes også tilgjengelig på tvers av andre moduler i Landax. 

Tilpass registreringsbildet

Avvik registreres direkte i modulen, men du kan også føre slike hendelser via e-post, SMS eller i Landax sin egen app. Husk å tilpasse registreringsbildet etter hva slags type avvik det gjelder: et produksjonsavvik bør inneholde annen informasjon enn for eksempel et HMS-avvik. Det er mulig om omorganisere skjermbildet i modulen, slik at det passer de ulike avvikstypene. Noen ganger kan det også være nyttig å klassifisere avvikene etter alvorlighetsgrad, ettersom det kan ha ulike følger for miljø, personer og økonomi. Her kan også modulen for risiko benyttes.

Ønsker du å informere andre om avvik, har du mulighet til å sende avvikskort via e-post og SMS til den du måtte ønske. De ansatte har i tillegg hele tiden mulighet til å følge saksbehandling knyttet til avvik de har rapportert inn.

Rapporter 

Det er mulig å hente ut lister og rapporter fra avviksmodulen. Rapporten kan du sette opp slik du selv ønsker, for eksempel fordelt på avdeling, type eller årsak. Du kan også kombinere ulike filtreringer og betingelser på innholdet i rapporten. Ønsker du en visuell fremstilling av avviksstatistikk for alle ansatte, kan du opprette en egen avviksrapport på hoveddashbordet til brukerne.

Les mer om hvilke moduler vi anbefaler for kvalitetsledelse i Landax her. 

Risikoanalyse med nyttige verktøy

Norske virksomheter er pålagt å utføre risikovurderinger for å forhindre at ulykker og uønskede hendelser finner sted. Med risikomodulen fra Landax kan du kartlegge farer og risiko, og bedømme hvilke faktorer som kan utgjøre en fare økonomisk, miljømessig eller for bedriftens omdømme, eller gjøre skade på materiell eller personer. 

Med risikoanalyse får du kartlagt alle farer og risiko i alle aspekter ved virksomhetens drift, og du står dermed sterkere til å forhindre ulykker, avvik og uønskede hendelser. 

Kartleggingen av risiko gjøres ved å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) etter formelen «risiko = sannsynlighet x konsekvens». Her kan du lage detaljerte risikobeskrivelser av områder eller prosesser, og fastsette sikringstiltak og handlingsplaner. Det totale risikobildet kan du se i et oversiktlig diagram, og benytte for å bestemme hvilke trusler og farer som krever ytterligere tiltak. I handlingsplanen kan du registrere forbedringer og tiltak, sette frister samt tildele oppgaver til ulike medarbeidere.

Har du spørsmål rundt styringssystemet Landax? Les ofte stilte spørsmål og svar her. 

Prøv Landax gratis

Ta styringssystemet ditt til et nytt nivå!
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis. 

Anbefalte moduler:
Prøv en demo av systemet

  Firmanavn

  Navn

  Telefon

  Epost

  Hvorfor ønsker du en demo?

  Ta kontakt med meg på telefon
  Send meg nyttig informasjon per e-post og meld meg på nyhetsbrev fra Landax

  Personvernerklæring