Produkter

Vi utvikler og selger programvare for kvalitetsledelse, internkontroll, HMS, risikoanalyse og tilgrensede områder. Våre web-baserte systemer er oppbygd av en rekke moduler og funksjoner. Alt er utviklet i samarbeid med næringslivet.

Vi tilbyr rådgiving innen kvalitetsledelse og sertifisering

Ring i dag på +47 62 53 36 80 eller send en e-post post@landax.no

Kontakt oss