Produkter og tjenester

Fleksibelt system for kontroll, tilgjengelighet og oversikt, i et brukervennlig grensesnitt.

Produkter

Vi har utviklet en rekke pakkeløsninger som innholder de modulene du trenger til spesifikke formål.

Tjenester

Vi tilbyr også tjenester som rådgivning, ISO-sertifisering, direkte support, fjernsupport med mer.

LANDAX benyttes som:

HMS-System​

Internkontrollverktøy

Ledelsessystem

Avvikssytem

Brannbok

Prosjektstyringsverktøy

Mattrygghetsystem

HR-System

Revisjonsverktøy

SJA-Verktøy

Beredskapssystem

ERP-System på tjenesteleveranse

LANDAX benyttes til:

Ledelse av kvalitet

Saksbehandling

Arkivering

Risikovurderinger

HMS-Ledelse

Ledelse av ISMS

Arkivering

Leverandørutvikling

LEAN-arbeid

Salgsstøtte

Bygg- og utstyrsdokumentasjon ( FDV )

Leverandørportal ( Eksterne brukere )

Kundeportal ( Eksterne brukere )

.. og mange andre egendefinerte områder