Vi søker partnere

Ørn-Landax er på søken etter gode partnere som kan levere forskjellige tjenester knyttet til Landax-produktene. Det er etterspørsel etter fagsterke og systemsterke miljøer og personer innen kvalitet, HMS, revisjon risikostyring, FDV, Beredskap, Mattrygghet og HACCP.

Konsulenten skal yte tjenester til Landax innenfor dets forretningsområde innen konsulentytelser og salg av programvare. Konsulentytelsene vil kunne komme fra egne kunder som har Landax, ønsker å anskaffe Landax eller det kan gjelde oppdrag som Landax har påtatt seg overfor sine kunder og ønsker å distribuere til deg.

Dette arbeid vil i hovedsak bestå av kvalitetsfaglig bistand som systemoppbygging, revisjoner, utarbeidelse og vedlikehold av dokumentert informasjon hos kundene i forbindelse med kvalitet, beredskap, miljø, HMS, Trygg mat og andre områder som Landax til enhver tid støtter. Bistand kan også dreie seg om salg og grunnopplæring i bruk av Landax.

close up. successful business people shaking hands . concept of cooperation

  Søknadsskjema for å bli partner

  Navn på foretak*

  Navn på kontaktperson*

  Organisasjonsnummer*

  Besøksadresse*

  E-post*

  Telefon*

  Litt om deg selv*

  Min utdannelse*

  Annen informasjon?

  Ta kontakt med meg på telefon / epost. Jeg godtar reglene for personvern.

  Personvernerklæring  Prøv en demo

  Ørn-Landax er på søken etter gode partnere som kan levere forskjellige tjenester knyttet til Landax-produktene. Det er etterspørsel etter fagsterke og systemsterke miljøer og person innen kvalitet, HMS, revisjon risikostyring, FDV, Beredskap, Mattrygghet og HACCP.

  Konsulenten skal yte tjenester til Landax innenfor dets forretningsområde innen konsulentytelser og salg av programvare. Konsulentytelsene vil kunne komme fra egne kunder som har Landax, ønsker å anskaffe Landax eller det kan gjelde oppdrag som Landax har påtatt seg overfor sine kunder og ønsker å distribuere til deg.

  Dette arbeid vil i hovedsak bestå av kvalitetsfaglig bistand som systemoppbygging, revisjoner, utarbeidelse og vedlikehold av dokumentert informasjon hos kundene i forbindelse med kvalitet, beredskap, miljø, HMS, Trygg mat og andre områder som Landax til enhver tid støtter. Bistand kan også dreie seg om salg og grunnopplæring i bruk av Landax

   Søknadsskjema for å bli partner

   Navn på foretak*

   Navn på kontaktperson*

   Organisasjonsnummer*

   Besøksadresse*

   E-post*

   Telefon*

   Litt om deg selv*

   Min utdannelse*

   Annen informasjon?

   Ta kontakt med meg på telefon / epost. Jeg godtar reglene for personvern.

   Personvernerklæring