Oversiktlig system for HR og kompetansestyring

Med et godt system for HR og kompetansestyring blir det lettere for en bedrift å nå sine mål. De ansatte er blant bedriftens viktigste ressurser, og ved å utnytte deres kompetanse på en god måte legges det til rette for vekst og økt produktivitet. 

Prøv gratis demoversjon av Landax her.

I ledelsesverktøyet Landax kan du velge mellom et bredt spekter av moduler som lar deg holde oversikt over og styre bedriftens menneskelige ressurser. Samlet sørger disse modulene for god ivaretakelse av bedriftens ansatte samt oversiktlig kartlegging av eksisterende kompetanse og kompetansebehov innad i bedriften.

Samle informasjonen om dine ansatte

Med all informasjon om bedriftens ansatte og deres ferdigheter er samlet på ett sted, er det enkelt å holde oversikt over den totale kompetansen i bedriften. Dette kan også benyttes til å kartlegge behov og planlegge videre kompetanseutvikling.

I modulen «Medarbeidere» kan informasjon om hver enkelt ansatt registreres. Dette kan være alt fra kontaktinformasjon til ansatt og pårørende til informasjon vedrørende vedkommendes stilling og lønn.

Vi har også utviklet en kompetansemodul som gjør det mulig å registrere den kompetansen som finnes i bedriften på en enkel og systematisk måte. Dette kan være alt fra utdannelse og kurs til hvem som er i besittelse av nøkler eller adgangskort. Kompetansekrav kan knyttes opp mot ulike roller eller prosesser, og benyttes ved ulike rekrutteringsprosesser. 

Eksempel på et kompetanseskjema
Eksempel på et kompetanseskjema

Oversiktlig registrering av timer, ferie og fravær

Modulene i Landax forenkler ikke bare hverdagen for deg med personal- eller HR-ansvar. Dette er et oversiktlig og brukervennlig system for alle bedriftens ansatte, som letter registreringen av timer og fravær. I modulen «Timer» kan dine ansatte registrere timer i en brukervennlig månedsoversikt. Du velger selv hvem som skal ha tilgang til modulen og hva de skal kunne registrere.

Med modulene «Ferie» og «Fravær» vil det være enkelt å søke om og registrere fravær direkte i systemet. Samtidig er det lagt til rette for at du som leder kan følge opp ansatte som er borte over lengre perioder gjennom tilpassede oppfølgingsplaner. 

Enkelt system for dokumenthåndtering

Gjennom modulen «Dokumenter» forenkles dokumentstyringen i bedriften. Dere får et dokumentbibliotek for alle bedriftens rutiner og prosedyrer, med funksjonelle verktøy for blant annet distribusjon, versjonering, revisjon og høring. Dette er en praktisk modul som egner seg godt for alle typer bedrifter.

Landax gjør det mulig å knytte ulike dokumenter til enkeltpersoner eller ansatte med bestemte roller. Tilgangsnivået kan tilpasses for hvert enkelt dokument. For HR-avdelingen vil det dermed enkelt være mulig å dele informasjon om rutiner, referater og lignende. Dersom dokumentene har høy viktighetsgrad, kan det aktiveres lesebekreftelse på dokumentene, med mulighet for å se hvem som har lest og bekreftet.

Det er heller ikke slik at alle ansatte nødvendigvis skal ha tilgang på samme mengde informasjon og data. Med egendefinert rettighetsstyring for ulike brukergrupper kan man begrense og gi innsyn til ulike roller, og sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Registreringsmuligheter og informasjonsflyt vil på den måten også tilpasses brukernivået til den enkelte.

Prøv Landax helt kostnadsfritt

Ledelsesverktøyet Landax er laget for å forenkle kvalitetsarbeidet for alle typer bedrifter. Dersom du ønsker å prøve systemet for å se hva det kan gjøre for din bedrift, kan du registrere deg for en gratis demo her.

Har du spørsmål om hvordan Landax kan forenkle bedriftens HR-arbeid eller om systemet generelt, kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Landax

Telefon: +47 62 53 36 80
Grønnegata 21A, 2317 Hamar